Stypendia i kredyty 

Druki wniosków o stypendia i oświadczeń 

Terminy składania wniosków na rok akad. 2019/2020:

o stypendium ministra - do 1 października
o stypendium socjalne - do 10 października,
o stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 15 października,
o stypendium rektora - do 31 października

DRUKI WNIOSKÓW PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU - kierunek, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail. Proszę sprawdzić w Wirtualnej Uczelni (w Twoje studia - Twoje dane), czy dane są aktualne.

POBIERAJĄC PLIKI PROSZĘ KORZYSTAĆ Z PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX (KŁOPOTY Z EXPLOREREM)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

Wnioski o stypendium socjalne  oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych będą dostępne na stronie i przyjmowane od 27 września.

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne oraz druki oświadczeń.

UWAGA! W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.
więcej informacji w komunikacie na stronie - komunikat

Przed wypełnieniem wniosku proszę się zapoznać z "Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki". Znajdują się tu podstawowe informacje na temat prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;
prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse  i rachunkowość

  • proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020  - pobierz plik
  • druk wniosku o stypendium socjalne, czyli zał.1 do Regulaminu (proszę nie drukować str. 5, a str. 1-4 wydrukować dwustronnie)pobierz plik 
  • wskazówki jak obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie - pobierz plik; pliki pomocnicze: dochody niepodlegające opodatkowaniu - pobierz plik, dochody z ryczałtu - pobierz plik  (UWAGA: we wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2019/2020 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny; sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu, we wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce).
  • oświadczenie studenta o dochodach (lub ich braku) każdego pełnoletniego członka rodziny (o dochodach z 2018 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2018 r.), czyli  zał. 1.1 do Regulaminu; student składa tyle oświadczeń ilu jest pełnoletnich członków rodziny (w tym składa oświadczenie o swoich dochodach), proszę drukować dwustronniepobierz plik

  • oświadczenie studenta, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełnia warunki pozwalające mu nie  uwzględniać we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa, czyli zał. 1.3 do Regulaminu - pobierz plik
  • wzór dowolnego, dodatkowego oświadczenia - pobierz plik
  • wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1387, z późn. zm.), czyli zał. 1.2 do Regulaminu - pobierz plik (wzór ma charakter jedynie informacyjny: jak ma wyglądać zaświadczenie z US, jaki powinno mieć nagłówek).


UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione kwoty dochodu/podatku/składki społecznej każdego z nich.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;  prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

czyli zał. nr 3 do Regulaminu - pobierz plik 

proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020 - pobierz plik 

 

 

Wniosek o zapomogę

proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z RODO, stanowiąca zał. nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ALK na rok akad. 2019/2020 - pobierz plik 

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 6 do Regulaminu 2018/19 (wnioski do 30 września) - pobierz plik

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 5 do Regulaminu 2019/20 (wnioski od 1 października) - pobierz plik

Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

wniosek oraz wskazówki wypełniania wniosku  - do pobrania na stronie ministerstwa (link)