Stypendia i kredyty 

Druki wniosków o stypendia i oświadczeń 

Uaktualnione informacje o stypendiach na rok akad. 2019/2020 oraz Regulamin świadczeń i druki wniosków będą dostępne na stronie od połowy września. 

Terminy składania wniosków na rok akad. 2019/2020:

o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - do 1 października
o stypendium socjalne - do 10 października,
o stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 15 października,
o stypendium rektora - do 31 października

DRUKI WNIOSKÓW PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU - kierunek, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail. Proszę sprawdzić w Wirtualnej Uczelni (w Twoje studia - Twoje dane), czy dane są aktualne.

POBIERAJĄC PLIKI PROSZĘ KORZYSTAĆ Z PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX (KŁOPOTY Z EXPLOREREM)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

Wnioski o stypendium socjalne  oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych będą dostępne na stronie i przyjmowane od 27 września.

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne oraz druki oświadczeń.

Przed wypełnieniem wniosku proszę się zapoznać z "Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki". Znajdują się tu podstawowe informacje na temat prawidłowego wypełnienia wniosku, a także przykład wypełnionego wniosku.

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;
prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse  i rachunkowość

 • klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik) (klauzula NIE JEST dokumentem, który należy wpisywać na str 4 wniosku)
 • druk wniosku o stypendium socjalne, czyli zał.1 do Regulaminu (proszę nie drukować str. 5, a str. 1-4 wydrukować dwustronnie)- pobierz plik 
 • wskazówki jak obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie - pobierz plik; pliki pomocnicze: dochody niepodlegające opodatkowaniu - pobierz plik, dochody z ryczałtu - pobierz plik  (UWAGA: we wniosku o stypendium socjalne na rok akad. 2018/2019 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny; sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu, we wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce).
 • oświadczenie studenta o dochodach (lub ich braku) każdego pełnoletniego członka rodziny (o dochodach z 2017 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2017 r.), czyli  zał. 1.1 do Regulaminu; student składa tyle oświadczeń ilu jest pełnoletnich członków rodziny (w tym składa oświadczenie o swoich dochodach), proszę drukować dwustronnie- pobierz plik

 • oświadczenie studenta, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełnia warunki pozwalające mu nie  uwzględniać we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa, czyli zał. 1.3 do Regulaminu - pobierz plik

 • wzór dowolnego, dodatkowego oświadczenia - pobierz plik
 • wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), czyli zał. 1.2 do Regulaminu - pobierz plik (wzór ma charakter jedynie informacyjny: jak ma wyglądać zaświadczenie z US, jaki powinno mieć nagłówek).


UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione kwoty dochodu/podatku/składki społecznej każdego z nich.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;  prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

czyli zał. nr 3 do Regulaminu - pobierz plik 

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

UWAGA studenci psychologii w zarządzaniu: kierunkiem studiów jest ZARZĄDZANIE; studenci prawa +: prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

 • klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik
 • wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, czyli zał. 4 do Regulaminu - pobierz plik 

Oprócz zał.4 należy złożyć odpowiednio zał. 4A lub/i zał. 4B lub/i zał. 4C lub/i zał. 4D  - w zależności od podstawy ubiegania się (proszę drukować zał. 4A, 4B, 4C, czy 4D jako ciąg dalszy zał. 4, całość proszę drukować dwustronnie); UWAGA: na wniosku konieczne jest potwierdzenie średniej/statusu studenta przez dziekanat.

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokiej średniej ocen, czyli zał. 4A do Regulaminu - pobierz plik
 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokich wyników sportowych, czyli zał. 4B do Regulaminu - pobierz plik

(cały wniosek: zał. 4 oraz 4B należy złożyć u Dyrektora Centrum Sportu ALK - p. Marka Wołkowyckiego, który po wpisaniu swojej rekomendacji, przekaże wnioski Komisji Stypendialnej;  w przypadku składania również zał. 4A lub/i 4C należy złożyć go w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wraz z informacją o złożeniu zał. 4 i 4B u p. Wołkowyckiego)

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych, czyli zał. 4C do Regulaminu - pobierz plik

 (w sprawie potwierdzenia osiągnięć naukowych proszę kontaktować się najpierw z panią Agnieszką Sławską z Biura Obsługi Działalności Naukowej -  pok A-108, aslawska@kozminski.edu.pl)

 • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku ubiegających się o to stypendium na podstawie wyników olimpiady, czyli zał. 4D do Regulaminu - pobierz plik 

 

 

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów

czyli zał. 5 do Regulaminu - pobierz plik

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o zapomogę

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 6 do Regulaminu 2018/19 - pobierz plik

Dyspozycja z numerem rachunku bankowego studenta lub doktoranta

Dyspozycja z numerem rachunku bankowego, czyli zał. 7 do Regulaminu 2018/19 - pobierz plik

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku i o nieukończeniu studiów (zał.2)

Oświadczenie musi podpisać każdy student oraz doktorant, któremu zostanie przyznane stypendium na dany rok akad. (lub zapomoga).

Student składa oświadczenie w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (pok. D-213), doktorant - w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych.

Oświadczenie, gotowe do podpisu, będzie czekało przygotowane w biurze. Treść oświadczenia:
dla studenta zał. nr 2 - pobierz plik,
dla doktoranta zał. nr 2A - pobierz plik

Pierwsza wypłata przyznanego świadczenia następuje po złożeniu oświadczenia - w ciągu 14 dni roboczych od daty decyzji, o ile w ciągu 10 dni od daty decyzji zostało złożone oświadczenie lub w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia.

Oświadczenie - wniosek bez dochodów rodziców (zał.1.3)

Oświadczenie musi dołączyć do wniosku każdy student oraz doktorant, który ma prawo nie uwzględniać we wniosku o stypendium socjalne rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów, oświadczenie stanowi załącznik nr 1.3 do Regulaminu - pobierz plik

Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

wniosek oraz wskazówki wypełniania wniosku  - do pobrania na stronie ministerstwa (link)