Stypendia i kredyty 

Druki wniosków o stypendia i oświadczeń 

Terminy składania wniosków na rok akad. 2018/19:

o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - do 1 października
o stypendium socjalne - do 10 października,
o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 15 października,
o stypendium rektora dla najlepszych studentów - do 31 października

DRUKI WNIOSKÓW PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

DANE OSOBOWE WE WNIOSKU POWINNY ZGADZAĆ SIĘ Z DANYMI Z SYSTEMU - kierunek, poziom, forma, adresy, telefon, e-mail. Proszę sprawdzić w Wirtualnej Uczelni (w Twoje studia - Twoje dane), czy dane są aktualne.

POBIERAJĄC PLIKI PROSZĘ KORZYSTAĆ Z PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX (KŁOPOTY Z EXPLOREREM)

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne na stronie i przyjmowane od 1 października.

Wnioski o stypendium socjalne  oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych będą dostępne na stronie i przyjmowane od 24 września.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! - psychologia w zarządzaniu nie jest kierunkiem, jako kierunek należy wpisać zarządzanie;  prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

czyli zał. nr 3 do Regulaminu - pobierz plik 

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

UWAGA studenci psychologii w zarządzaniu: kierunkiem studiów jest ZARZĄDZANIE; studenci prawa +: prawo +  nie jest kierunkiem, trzeba wybrać albo prawo albo zarządzanie albo finanse i rachunkowość

  • klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik
  • wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, czyli zał. 4 do Regulaminu - pobierz plik 

Oprócz zał.4 należy złożyć odpowiednio zał. 4A lub/i zał. 4B lub/i zał. 4C lub/i zał. 4D  - w zależności od podstawy ubiegania się (proszę drukować zał. 4A, 4B, 4C, czy 4D jako ciąg dalszy zał. 4, całość proszę drukować dwustronnie); UWAGA: na wniosku konieczne jest potwierdzenie średniej/statusu studenta przez dziekanat.

  • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokiej średniej ocen, czyli zał. 4A do Regulaminu - pobierz plik
  • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie wysokich wyników sportowych, czyli zał. 4B do Regulaminupobierz plik

(cały wniosek: zał. 4 oraz 4B należy złożyć u Dyrektora Centrum Sportu ALK - p. Marka Wołkowyckiego, który po wpisaniu swojej rekomendacji, przekaże wnioski Komisji Stypendialnej;  w przypadku składania również zał. 4A lub/i 4C należy złożyć go w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wraz z informacją o złożeniu zał. 4 i 4B u p. Wołkowyckiego)

  • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów ubiegających się o to stypendium na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych, czyli zał. 4C do Regulaminu - pobierz plik

 (w sprawie potwierdzenia osiągnięć naukowych proszę kontaktować się najpierw z panią Agnieszką Sławską z Biura Obsługi Działalności Naukowej -  pok A-108, aslawska@kozminski.edu.pl)

  • c.d. wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku ubiegających się o to stypendium na podstawie wyników olimpiady, czyli zał. 4D do Regulaminupobierz plik 

 

 

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów

czyli zał. 5 do Regulaminu - pobierz plik

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o zapomogę

klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik

Wniosek o zapomogę, czyli zał. 6 do Regulaminu 2018/19 - pobierz plik

Oświadczenie - wniosek bez dochodów rodziców (zał.1.3)

Oświadczenie musi dołączyć do wniosku każdy student oraz doktorant, który ma prawo nie uwzględniać we wniosku o stypendium socjalne rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów, oświadczenie stanowi załącznik nr 1.3 do Regulaminu - pobierz plik

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

wniosek oraz wskazówki wypełniania wniosku  - do pobrania na stronie ministerstwa (link)