Stypendia i kredyty 

Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych 

Informacja ogólna

Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w budynku D, w pokoju D-213 (budynek D, II piętro, korytarz w lewo za windą, przed łącznikiem z budynkiem A).

W biurze służy Państwu pomocą i informacjami: 

mgr Magdalena Skopiec  - główny specjalista ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych

tel. 22 519 21 80
mail: skopiec@alk.edu.pl

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mogą Państwo m.in.:

 • złożyć wniosek o stypendium lub o zapomogę, skierowany do Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku,
 • odebrać decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek,
 • złożyć dyspozycję z numerem swojego rachunku bankowego.

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wystawiane są też zaświadczenia do banku o odbywaniu studiów, dla studentów starających się o kredyt studencki lub jego przedłużenie (szczegóły w "Kredytach studenckich").

Do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych zapraszamy studentów niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw na uczelni. Tutaj  w pierwszej kolejności mogą Państwo zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami.

W okresie październik - grudzień biuro jest czynne dłużej. Godziny pracy biura podawane są wówczas na każdy tydzień, uwzględniają dyżury popołudniowe i dyżury w większość sobót.

Godziny pracy biura

POK. D-213

Tel. 22 519 21 80, mail: skopiec@kozminski.edu.pl

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na inną godzinę niż podane niżej.
Godziny otwarcia w poszczególnych tygodniach mogą ulegać zmianie.

W okresie 24.12.2018 - 03.01.2019 biuro będzie NIECZYNNE.
W dniach 02.01-03.01.2019 w sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt
z panem Michałem Godlewskim: pok. D-104, tel. 22 519 23 39.
W pozostałe dni ewentualne wnioski i odwołania można wrzucać do skrzynki koło D-213 (proszę wtedy o powiadomienie mailowe).

dzień tygodniadyżur w godzinach
poniedziałek    

10.00 - 14.00
UWAGA: 24.12.2018 NIECZYNNE
UWAGA: 31.12.2018 NIECZYNNE

wtorek11.30 - 15.00
środa   8.00 - 10.00
UWAGA: 19.12.2018 dyżur w godz. 8.00 - 12.30
UWAGA: 02.01.2019 NIECZYNNE
czwartek

10.00 - 14.00
UWAGA: 20.12.2018 dyżur w godz. 10.00 - 15.00
UWAGA: 27.12.2018 NIECZYNNE
UWAGA: 03.01.2019 NIECZYNNE

piątek 10.00 - 14.00
UWAGA: 28.12.2018 NIECZYNNE
sobota

NIECZYNNE, z wyjątkiem wyznaczonych dyżurów:
dyżury  w grudniu:
01.12.2018 w godz. 8.00 - 13.00
08.12.2018 w godz. 8.00 - 13.00
15.12.2018 w godz. 8.00 - 13.00

niedzielaNIECZYNNE
Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni mogą zacząć załatwianie spraw, które sprawiają im kłopoty, od Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Pracownik biura służy Państwu radą i pomocą.

 • Zasady wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w Akademii Leona Koźmińskiego - pobierz plik
 • W biurze mogą Państwo złożyć wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, do którego ma prawo każdy student z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem (patrz "Informacje o stypendiach" oraz "Druki wniosków").
 • Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych. Budynki naszej uczelni są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, którzy mają do dyspozycji windy, podnośniki i podjazdy.
 • W niektórych salach wykładowych, z myślą o niedosłyszących studentach/doktorantach, zainstalowane zostały pętle indukcyjne (zakupione ze środków, które uczelnia otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • Studentom/doktorantom niesłyszącym, którzy zgłoszą taką potrzebę, uczelnia stara się zapewnić usługi tłumacza języka migowego

 • W uzasadnionych przypadkach, student/doktorant niepełnosprawny może także liczyć na pomoc asystenta na zajęciach.


  OFERTY DLA STUDENTÓW oraz DOKTORANTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - link do strony

  20.11.2018
  Fundacja FAZON informuje o giełdzie pracy dla osób niepełnosprawnych, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, szczegóły w załączonym pliku - pobierz plik

  03.10.2018
  Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej "Młodzi na rynku pracy".
  Szczegóły i kontakt na stronie fundacji - link do strony.

  02.08.2018
  Firma EFEKTUM poszukuje kandydatów chętnych do pracy w dziale Call Center na stanowisku Telemarketera (umowa o pracę). Wśród wymagań: orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym. Szczegóły w ulotce- pobierz plik.

  01.08.2018
  PFRON i  i FIRR zapraszają w sierpniu na pięciodniowe Intensywne Szkolenie Wyjazdowe z zakresu umiejętności miękkich organizowane w ramach projektu "Centrum im. Ludwika Braille'a 3 (kontynuacja)". Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję wzroku, choroby psychicznej lub epilepsji. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  24.05.2018
  Fundacja "Praca dla Niewidomych" realizuje projekt "Warto się uczyć", w ramach którego przyznane zostaną na rok akad. 2018/2019 stypendia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Regulamin konkursu oraz druki dostępne są na stronie fundacji. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  17.05.2018
  Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza  młode osoby (wiek do 35 lat), zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego - do programu "Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością". Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  17.04.2018
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 3 kwietnia b.r. rekrutację do projektu "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II", który będzie trwał do 31.03.2019 r. Szczegóły w ulotce - pobierz plik

  26.03.2018
  KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  -
  prowadzi projekt "Absolwent" skierowany do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz do niepełnosprawnych absolwentów z dwóch ostatnich lat. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  05.03.2018
  FAZON  - Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
  prowadzi projekt "Absolwent" skierowany do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz do niepełnosprawnych absolwentów z dwóch ostatnich lat. Fundacja oferuje kompleksowe wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  05.03.2018
  MDDP Akademia Biznesu  prowadzi projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu M.St. Warszawa, w tym do studentów niestacjonarnych, biernych zawodowo, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub nabyć kompetencje przydatne w podjęciu zatrudnienia. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  07.02.2018
  Firma LAVORO zajmuje się rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Poszukuje niepełnosprawnych pracowników z wykształceniem wyższym, w tym także studentów ostatnich lat studiów. Kontakt do firmy i szczegóły oferty - w załączeniu.

  09.01.2018
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu "Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", który będzie trwał do 31.12.2019 r. Szczegóły w ulotce - pobierz plik oraz w Informacji o projekcie - pobierz plik.

  14.11.2017
  Fundacja "Szansa dla Niewidomych" i Polski Związek Niewidomych proponuje wzięcie udziału w projekcie "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku". Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  22.06.2017
  Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji "Praca dla Niewidomych" na rok akademicki 2017/2018 r. w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Dokumenty będą przyjmowane do 30 września 2017 r. Szczegóły na stronie: www.fpdn.org.pl

  12.05.2017
  Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby, które szukają pracy lub chcą zmienić pracę - do udziału w projekcie "Gotowi do zmian". Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  03.04.2017
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  zaprasza do współpracy w związku z nowym projektem "Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych". Projekt będzie realizowany w ramach 2 etapów:

  I etap realizacji  01.04.2017-31.03.2018
  II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019
  Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  30.03.2017
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpocznie 1 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” (w załączeniu plakat). Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:

  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2017r.,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
  • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

  08.03.2017
  Zapraszamy na stronę portalu "Sprawni w pracy": http://sprawniwpracy.com/
  Projekt "Sprawni w pracy" jest długofalowy, zainicjowany przez Integrację we współpracy z firmą Mondial Asisstance. Najważniejszym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Dzięki projektowi pracodawcy i kandydaci na pracowników mają możliwość spotkać się na portalu internetowym. Jest to platforma komunikacyjna oraz baza ofert pracy i dokumentów aplikacyjnych osób poszukujących pracy. Tutaj można również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością, jak i poszukiwania pracy. Portal jest bezpłatnym środkiem komunikacji pomiędzy pracodawcami a kandydatami z niepełnosprawnościami.

  17.01.2017
  Fundacja Aktywizacja realizuje projekt "Job Mobility", mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia w pracy za granicą przez osoby niepełnosprawne. Szczegóły w ulotce informacyjnej -pobierz plik

  10.06.2016
  Akademia Biznesu
  zaprasza niepracujących, niestacjonarnych studentów (w tym niepełnosprawnych) w  wieku do 29 lat - do udziału w projekcie "Wsparcie dla osób młodych". Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik.


  20.10.2015
  Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? Oferta Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych -
  pobierz plik

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera
  stale podejmuje działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia pracownic i pracowników niepełnosprawnych w urzędzie. Jedną z inicjatyw jest organizacja staży dla osób niepełnosprawnych. W załączeniu krótki informator „Krok po kroku do zatrudnienia w KPRM” oraz „Praca, praktyki, wolontariaty i staże w KPRM”, w których przedstawione zostały podstawowe informacje, dotyczące procesu naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM oraz możliwości odbycia praktyki w tej instytucji. Dodatkowo, w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM w zakładce „Praca w KPRM” zamieszczone są informacje, które dotyczą naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM. Przede wszystkim na stronie opublikowane są praktyczne wskazówki w zakresie składania aplikacji, w tym dokumentowania doświadczenia zawodowego, stażu pracy, wykształcenia oraz informacje dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wyszczególnione zostały najczęściej popełniane błędy oraz załączone wzory oświadczeń, które należy dołączyć składając ofertę.
  Kontakt: p.Marta Bondel z KPRM tel. +48 22 694 60 15, e-mail: mbondel@kprm.gov.pl