Stypendia i kredyty 

Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych 

Informacja ogólna

Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w budynku D, w pokoju D-213 (budynek D, II piętro, korytarz w lewo za windą, przed łącznikiem z budynkiem A).

W biurze służy Państwu pomocą i informacjami: 

Magdalena Skopiec  - główny specjalista ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych, tel. 22 519 21 80; e-mail: skopiec@kozminski.edu.pl

oraz (jedynie w okresie październik - grudzień):

Paulina Sidor - tel. 22 519 22 17, e-mail paulinasidor@kozminski.edu.pl

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mogą Państwo m.in.:

 • złożyć wniosek o stypendium lub o zapomogę, skierowany do Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku,
 • odebrać decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek,
 • złożyć dyspozycję z numerem swojego rachunku bankowego,
 • odebrać zaświadczenie do banku w związku z kredytem studenckim.

W Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych wystawiane są zaświadczenia do banku potwierdzające status studenta, dla studentów starających się o kredyt studencki lub jego przedłużenie (szczegóły w "Kredytach studenckich").

Do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych zapraszamy studentów niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw na uczelni. Tutaj  w pierwszej kolejności mogą Państwo zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami.

W okresie październik - grudzień biuro jest czynne dłużej. Godziny pracy biura podawane są wówczas na każdy tydzień, uwzględniają dyżury popołudniowe i dyżury w większość sobót.

Godziny pracy biura

POK. D-213

Tel. 22 519 21 80 lub tel. 22 519 42 17,
e-mail:
skopiec@kozminski.edu.pl lub paulinasidor@kozminski.edu.pl (tylko w okresie październik-grudzień)

UWAGA!

Z powodu epidemii prosimy o załatwianie spraw - w miarę możliwości - mailowo lub telefonicznie. W przypadku wizyty (w godzinach podanych poniżej) - proszę zgłosić się najpierw do recepcji w budynku D, pracownik biura zejdzie do Państwa do stanowiska obsługi studenta w przestrzeni otwartej: w holu recepcji. W przypadku konieczności osobistego kontaktu możliwe jest umówienie się indywidualnie na inną godzinę niż podane poniżej.

Tylko gdy jest to niezbędne proszę składać wnioski osobiście - gdy sytuacja jest skomplikowana i wymaga wyjaśnienia przed złożeniem wniosku lub gdy chodzi o potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. W pozostałych przypadkach prosimy korzystać ze skrzynki.  

Bardzo przepraszamy, ale nie będziemy obsługiwać osób nieumówionych, które zjawią się poza godzinami dyżuru; wiąże się to zarówno z dezorganizacją pracy, jak i kwestią zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Wnioski należy składać zgodnie ze wskazówkami  - link.

 

 

dzień tygodnia

dyżur w godzinach

poniedziałek    

10.00 - 14.00
UWAGA! W dn.19.10.2020 NIECZYNNE

wtorek

10.00 - 14.00
UWAGA! W dn.20.10.2020 dyżur w godz. 10.00 - 13.00

środa

8.00 - 10.00
UWAGA! W dn.21.10.2020 NIECZYNNE

czwartek

10.00 - 14.00

piątek

10.00 - 14.00

sobota

NIECZYNNE


Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni mogą zacząć załatwianie spraw, które sprawiają im kłopoty, od Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych. Pracownik biura służy Państwu radą i pomocą.

 • Zasady wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w Akademii Leona Koźmińskiego - pobierz plik
 • W biurze mogą Państwo złożyć wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, do którego ma prawo każdy student z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem (patrz "Informacje o stypendiach" oraz "Druki wniosków").
 • Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych. Budynki naszej uczelni są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, którzy mają do dyspozycji windy, podnośniki i podjazdy.
 • W niektórych salach wykładowych, z myślą o niedosłyszących studentach/doktorantach, zainstalowane zostały pętle indukcyjne (zakupione ze środków, które uczelnia otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • Studentom/doktorantom niesłyszącym, którzy zgłoszą taką potrzebę, uczelnia stara się zapewnić usługi tłumacza języka migowego
 • W uzasadnionych przypadkach, student/doktorant niepełnosprawny może także liczyć na pomoc asystenta na zajęciach.


  OFERTY DLA STUDENTÓW oraz DOKTORANTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - link do strony.

  Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działa m.in. poprzez utworzenie ogólnopolskiego portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - WERBEO. WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami.Szczegóły na stronie - link.

  23.04.2020

  FUNDACJA REAXUM realizuje projekt „Nastaw się na pracę”, skierowany do osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, łódzkiego lub śląskiego, są bezrobotne i nie biorą udziału w innym projekcie tego typu finansowanym przez PFRON. Dla najlepszych - płatne staże. Szczegóły i kontakt: pobierz plik

  06.02.2020
  FUNDACJA SUSTINAE w okresie od 4 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Miejsca odbywania stażu to głównie ministerstwa. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  02.10.2019
  PFRON informuje o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.
  Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
  Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.
  Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  03.09.2019
  Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko"  w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei" rozpoczyna 8. edycję "Indeksu Marzeń". Dziewięciu laureatów konkursu otrzyma stypendia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.10.2019. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik. Regulamin "Indeksu marzeń" - pobierz plik

  24.07.2019
  Fundacja Reaxum realizuje projekt "GraduatON" współfinansowany ze środków PFRON-u. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostanim roku studiów. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  19.06.2019
  Stowarzyszenie SPOZA realizuje projekt „Laboratorium zatrudnienia" współfinansowany ze środków PFRON-u i Fundacji "la Caixa". Projekt ma na celu pomoc w znalezieniu pracy lub jej utrzymaniu przez osobę z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne w każdy poniedziałek. Rekrutacja będzie prowadzona do listopada 2019 r. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  04.06.2019
  Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. Projekt jest realizowany w okresie V 2018 – IV 2020 r. Ulotka informacyjna - pobierz plik.

  23.05.2019
  Fundacja Vis Maior
  zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019”. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. Rekrutowani będą uczestnicy z całej Polski.
  Link do opisu projektu na stronie fundacji:  fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/
  Regulamin projektu - pobierz plik, ankieta uczestnika - pobierz plik.

  17.05.2019
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej VI edycję konferencji "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy", która odbędzie się 6 listopada 2019 r.

  13.05.2019
  Firma EY Polska
  zaprasza na spotkanie 10 czerwca b.r. z  rekruterami i pracownikami działów merytorycznych EY Polska oraz przedstawicielami firmy L’oreal. Szczegóły w załączonym pliku: pobierz plik
  UWAGA:zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń - przedłużony do 6 czerwca.

  18.04.2019
  Instytut Tyflologiczny PZN
  realizuje projekt "Aktywny Absolwent". W projekcie mogą wziąć udział studenci, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej, którzy są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, którzy są mieszkańcami woj. mazowieckiego. Szczegóły w załączonym pliku - pobierz plik.
  (w informacji o projekcie zamieszczonej na stronie w styczniu okres od ukończenia studiów wynosił tylko dwa lata - nastąpiła zmiana)

  26.03.2019
  Fundacja Szansa dla Niewidomych w
  ramach realizacji projektu Aktywna Warszawa + prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.
  Fundacja zaprasza nie tylko do wzięcia udziału w warsztatach, ale zaprasza osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz ich rodziny i opiekunów do udziału w projekcie „Aktywna Warszawa +”. W celu zgłoszenia udziału lub po więcej informacji  - kontakt pod adresem:  dorota.nowinska@szansadlaniewidomych.org
  oraz informacje na stronie internetowej  - link.

  24.01.2019
  Fundacja REAXUM
  zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej "GraduatON". Szczegóły w załączonym pliku - pobierz plik. Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów lub absolwentów do 5 lat od ukończenia studiów (w informacji o projekcie zamieszczonej na stronie w styczniu okres od ukończenia studiów wynosił tylko dwa lata - nastąpiła zmiana, którą wprowadzono 17.05.2019), z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Więcej informacji na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

  22.06.2018
  Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji "Praca dla Niewidomych" na rok akademicki 2018/2019 r. w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Dokumenty będą przyjmowane do 30 września 2018 r. Szczegóły na stronie: www.fpdn.org.pl

  24.05.2018
  Fundacja "Praca dla Niewidomych" realizuje projekt "Warto się uczyć", w ramach którego przyznane zostaną na rok akad. 2018/2019 stypendia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Regulamin konkursu oraz druki dostępne są na stronie fundacji. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  17.04.2018
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 3 kwietnia 2018 r. rekrutację do projektu "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II", który będzie trwał do 31.03.2019 r. Szczegóły w ulotce - pobierz plik

  26.03.2018
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych -
  prowadzi projekt "Absolwent" skierowany do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz do niepełnosprawnych absolwentów z dwóch ostatnich lat. Szczegóły w załączeniu - pobierz plik.

  05.03.2018
  FAZON  - Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
  prowadzi projekt "Absolwent" skierowany do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz do niepełnosprawnych absolwentów z dwóch ostatnich lat. Fundacja oferuje kompleksowe wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  05.03.2018
  MDDP Akademia Biznesu  prowadzi projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu M.St. Warszawa, w tym do studentów niestacjonarnych, biernych zawodowo, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub nabyć kompetencje przydatne w podjęciu zatrudnienia. Szczegóły w ulotce - pobierz plik.

  07.02.2018
  Firma LAVORO zajmuje się rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Poszukuje niepełnosprawnych pracowników z wykształceniem wyższym, w tym także studentów ostatnich lat studiów. Kontakt do firmy i szczegóły oferty - w załączeniu.

  09.01.2018
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu "Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", który będzie trwał do 31.12.2019 r. Szczegóły w ulotce - pobierz plik oraz w Informacji o projekcie - pobierz plik.

  14.11.2017
  Fundacja "Szansa dla Niewidomych" i Polski Związek Niewidomych proponuje wzięcie udziału w projekcie "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku". Link do strony:

  12.05.2017
  Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby, które szukają pracy lub chcą zmienić pracę - do udziału w projekcie "Gotowi do zmian". Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  03.04.2017
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  zaprasza do współpracy w związku z nowym projektem "Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych". Projekt będzie realizowany w ramach 2 etapów:

  I etap realizacji  01.04.2017-31.03.2018
  II etap realizacji 01.04.2018-31.03.2019
  Szczegóły w załączonej ulotce - pobierz plik

  30.03.2017
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpocznie 1 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” (w załączeniu plakat).

  08.03.2017
  Zapraszamy na stronę portalu "Sprawni w pracy": http://sprawniwpracy.com/
  Projekt "Sprawni w pracy" jest długofalowy, zainicjowany przez Integrację we współpracy z firmą Mondial Asisstance. Najważniejszym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Dzięki projektowi pracodawcy i kandydaci na pracowników mają możliwość spotkać się na portalu internetowym. Jest to platforma komunikacyjna oraz baza ofert pracy i dokumentów aplikacyjnych osób poszukujących pracy. Tutaj można również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością, jak i poszukiwania pracy. Portal jest bezpłatnym środkiem komunikacji pomiędzy pracodawcami a kandydatami z niepełnosprawnościami.


  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera
  stale podejmuje działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia pracownic i pracowników niepełnosprawnych w urzędzie. Jedną z inicjatyw jest organizacja staży dla osób niepełnosprawnych. W załączeniu krótki informator „Krok po kroku do zatrudnienia w KPRM” oraz „Praca, praktyki, wolontariaty i staże w KPRM”, w których przedstawione zostały podstawowe informacje, dotyczące procesu naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM oraz możliwości odbycia praktyki w tej instytucji. Dodatkowo, w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM w zakładce „Praca w KPRM” zamieszczone są informacje, które dotyczą naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM. Przede wszystkim na stronie opublikowane są praktyczne wskazówki w zakresie składania aplikacji, w tym dokumentowania doświadczenia zawodowego, stażu pracy, wykształcenia oraz informacje dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wyszczególnione zostały najczęściej popełniane błędy oraz załączone wzory oświadczeń, które należy dołączyć składając ofertę.
  Kontakt: p.Marta Bondel z KPRM tel. +48 22 694 60 15, e-mail: mbondel@kprm.gov.pl