Pierwsza pomoc 

Pierwsza pomoc 

Osobami wyznaczonymi  do udzielania pierwszej pomocy na terenie Uczelni w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 grudnia 2020 roku są:

  • Paweł Budnicki –pok. A18,  tel. 22 519-22-95
  • Piotr Foryś –pok. A18,  tel. 22 519-22-95
  • Kamil Gastoł –pok. A18, tel. 22 519-22-95
  • Joanna Kartasiewicz- pok. A 220 22 519-23-65
  • Sebastian Lizińczyk –pok. A18, tel. 22 519-22-93
  • Marzena Ostopinko- pok. A 219, rel.22 519-24-25
  • Anna Perzyńska- pok. D 25, tel. 22 519- 23-03
  • Aleksandra Pucek-Mioduszewska- pok. D 35, tel. 22-519-23-20
  • Katarzyna Wilk-Uljasz- pok. D. 107, tel. 22-519-22-12
  • Alina Zymerman- pok. A 215, tel. 22-519-22-15