Samorząd Studentów Akademii Leona Koźmińskiego 

Rada Starostów 

Rada starostów składa się ze starostów grup dziekańskich wybranych w głosowaniu jawnym na okres jednego roku. Do zadań Rady Starostów należy rozwiązywanie problemów danej grupy dziekańskiej, wyrażanie jej opinii oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu realizację oczekiwań reprezentowanej przez nich grupy studentów.

Spis starostów