KOŁA NAUKOWE 

Każdy student wie, że nauka to nie wszystko. Studia w KOŹMIŃSKIM to niepowtarzalna okazja posmakowania "życia studenckiego" w pełnym tego słowa znaczeniu.  Na terenie uczelni działają organizacje studenckie takie jak Samorząd Studentów, AZS oraz liczne koła naukowe. Co roku, tradycyjnie, organizujemy Dni Szkoły, Otrzęsiny, Połowinki i mnóstwo innych atrakcyjnych imprez, spotkań oraz konferencji, przygotowanych z myślą o studentach.

Koła naukowe

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego są zaangażowani w życie uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, których opiekunami jest kadra naukowa. Celem działalności kół naukowych jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań oraz rozszerzenie umiejętności praktycznych zdobytych przez studentów podczas zajęć. Na uczelni aktywnie działa 11 kół naukowych:

Koło Naukowe Prawa Podatkowego

 

Celem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką podatków w zakresie prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego, jak i wskazywanie obecności podatków i ich fundamentalnego znaczenia w życiu codziennym.

Prawo podatkowe jest dynamiczną i intensywnie rozwijającą się dziedziną prawa, co przejawia się zainteresowaniem specjalistów tej dyscypliny na rynku prawniczym. Cykliczne spotkania Koła uwzględniają szerokie zainteresowania jego członków. Studenci mają możliwość przedstawienia swoich zainteresowań podatkowych poprzez przygotowywanie prezentacji i dyskusje.

Koło Prawa Podatkowego zrzesza studentów zarówno prawa,jak i kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką podatkową.


Kontakt:
sknpp@kozminski.edu.pl


Opiekun koła:
prof. Artur Mudrecki
dr Rafał Pasternak
dr Wojciech Dmoch.Studenckie Koło Naukowe „BIZ.com”

 

Studenckie Koło Naukowe BIZ.com zrzesza studentów Akademii Leona Koźmińskiego zainteresowanych opanowaniem i ciągłym szlifowaniem umiejętności skutecznej komunikacji w biznesie.

Zakres działalności koła to m.in. propagowanie idei efektywnej komunikacji biznesowej, rozwijanie sprawności efektywnej komunikacji biznesowej w zakresie różnych technik komunikacyjnych oraz prowadzenie badań nad wpływem różnic kulturowych na komunikację biznesową w językach obcych.

Ponadto dokonywane są analizy formy i treści komunikacji biznesowej.

Członkowie koła podnoszą swoje umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych oraz codziennej komunikacji biznesowej jak również rozwijają indywidualne zainteresowania badawcze w zakresie komunikacji biznesowej.


Kontakt:
sknbiz.com@kozminski.edu.pl


Opiekun koła:
dr Halina Wiśniewska
Centrum Języków Obcych ALK


Studenckie Koło Naukowe Marketingu "KREATYWNI"

 

Naukowe Koło Marketingu "KREATYWNI" działające na Akademii Leona Koźmińskiego zajmuje się szeroko pojętym marketingiem od brandingu, innowacji rynkowych przez strategie, aż po marketing internetowy.

Też jesteś KREATYWNY?

Masz pozytywną energię i głowę pełną odjechanych pomysłów?

Dołącz do Nas!

 

Kontakt:
kreatywni@kozminski.edu.pl

strona www: www.kreatywni.kozminski.edu.pl


Opiekun koła:
Anna Górska
    

Studenckie Koło Naukowe Gier Decyzyjnych „DECYDENCI”

Koło Naukowe Gier Decyzyjnych – Decydenci działa przy Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji. Naszym zadaniem jest poszerzanie zainteresowań oraz popularyzowanie gier symulacyjno-decyzyjnych. Decydenci organizują wydarzenia, budują kontakty, realizują projekty, nie boją się wyzwań.

Dołączenie do Koła Naukowego Gier Decyzyjnych to naprawdę dobra Decyzja!

 

Kontakt:
skndecydenci@kozminski.edu.pl

Opiekun koła:
mgr Michał Jakubowski
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowania Informatyki    

Studenckie Koło Naukowe Rynków Finansowych „KAPITALNI”

Koło Naukowe Rynków Finansowych „Kapitalni” umożliwia jego członkom rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Koło Naukowe Rynków Finansowych "Kapitalni" pomaga podnosić świadomość inwestycyjną studentów oraz umożliwia wymianę doświadczeń inwestycyjnych.

Kontakt:
sknkapitalni@kozminski.edu.pl

Opiekun koła:
prof. dr hab. Adam Noga

Katedra Ekonomii

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „AUDYTOR”

Interesujesz się rachunkowością finansową i audytem? Planujesz związać swoją karierę zawodową  z tym obszarem ?  

Jeśli tak,  to Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „Audytor” jest dla Ciebie! Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości polskiej
i międzynarodowej, podatków, audytu, a także na organizowanie debat mających na celu wymianę zdań i opinii na temat wyzwań stawianych przed rachunkowością i możliwych kierunków ewolucji sprawozdawczości finansowej.

Zapraszamy!

 

Kontakt:
sknaudytor@kozminski.edu.pl

www.facebook.com/AudytorALK

Opiekun koła:
mgr Karolina Skorulska
Katedra Rachunkowości
  

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „WELL-BALANCED”

IKlub powstał w celu zrzeszenia studentów chcących pracować nad rozwojem swoich kompetencji. Poprzez zrównoważony rozwój rozumiemy równowagę pomiędzy różnymi aspektami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w organizacji. Łączymy teorię z praktyką w wielu różnych dziedzinach nauki. Klub realizuje projekty i badania o charakterze interdyscyplinarnym. Poprzez spotkania z osobami zajmującymi się nauką bądź biznesem, oraz współpracę z firmami, uzyskujemy praktyczną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju.
Nasza nazwa, „well-balanced” wskazuje na dążenie do zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Działalność grupy skupia się na podkreśleniu faktu, że interdyscyplinarność oraz szerokie horyzonty bazujące na kompetencjach personalnych są bardzo istotne w zarządzaniu dobrze prosperującą organizacją.

Kontakt:
sknwell-balanced@kozminski.edu.pl

 

Opiekun koła:
dr Anna Czarczyńska
Katedra Ekonomii

Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”

Celem PKN „Actio Efficiens” jest poszerzanie świadomości studentów z zakresu wszechobecnej dziedziny prawa własności intelektualnej poprzez wskazywanie na jej obecność i znaczenie w życiu codziennym.
Prawo własności intelektualnej, które obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, jest rozległą i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa, dlatego też znajomość przepisów regulujących powyższe jest niezwykle ceniona na rynku prawniczym. Opiekun Koła wraz z Zarządem dąży do tego, aby spotkania były rozwijające dla wszystkich uczestników – poprzez dyskusje i wygłaszanie krótkich prezentacji członkowie jednocześnie pogłębiają wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również rozwijają swoje zdolności oratorskie. „Actio Efficiens” otwarte jest dla studentów zainteresowanych niniejszą tematyką, niezależnie od poziomu wiedzy, kierunku i roku studiów oraz wieku.

Kontakt:
sknactioefficiens@kozminski.edu.pl

strona www: www.kozminski.edu.pl/actioefficiens

 

Opiekun koła:
dr Joanna Buchalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

www.facebook.com/ActioEfficiensALK

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami i Procesami w Organizacji „SPINKA”

Naukowe Koło Zarządzania Procesami, Projektami i Zmianami „SPINKA” powstało w 2012 roku. Nazwa „SPINKA” oznacza, iż koncepcje, którym koło naukowe poświęca swoją działalność  tworzą jeden spójny system, który spina ze sobą najistotniejsze zagadnienia zarządzania.

Celem działalności koła jest  m.in. poszerzenie  teoretycznej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, procesami oraz zmianami w organizacji. Ponadto rozwój umiejętności w zakresie zarządzania projektami, procesami oraz zmianami poprzez realizację licznych prac badawczych. Koło stawia przede wszystkim na wykorzystywanie teoretycznej wiedzy w praktyce!

Kontakt:
sknspinka@kozminski.edu.pl

strona www: www.spinka.kozminski.edu.pl  

 

 

Opiekun koła:
mgr Waldemar Czachorowski                            
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowania Informatyki
 

https://www.facebook.com/KN.Spinka/

Studenckie Koło Naukowe „EX ANTE”

Ex Ante (łac. z wyprzedzeniem) zrzesza osoby, które już teraz chcą wejść w realia problemów prawnych, których mogą doświadczyć w przyszłości. Stawiamy na praktyczną wiedzę, gdzie paragrafy są podstawą rozwiązania, a nie istotą problemu. Dzięki temu z wyprzedzeniem poznajemy najlepsze drogi postępowania w sytuacjach konfliktów prawnych. Poprzez nasze spotkania, staramy się pokazać prawo jako interesujący i przejrzysty aspekt życia oraz pokazać młodym ludziom, że nie ogranicza się ono do zapamiętywania kolejnych artykułów, norm i dekretów. Staramy się przedstawić ścieżki interpretowania prawa w codziennych sytuacjach i nauczyć się dostrzegać liczne konstrukcje prawne pośród otaczających nas organizacji.

Kontakt:
sknexante@kozminski.edu.pl

strona www: www.kozminski.edu.pl/exante

 

Opiekun koła:
dr Tomasz Niepytalski

Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego

 


Koło Naukowe "LEX MEDICA"

Jesteśmy Studenckim Kołem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, którego zakres działalności obejmuje pracę naukową i badawczą dot. przede wszystkim prawa medycznego oraz spraw pokrewnych, mając na celu popularyzację wiedzy na ten temat m.in. poprzez organizację regularnych spotkań, warsztatów, konferencji, sesji naukowych oraz szkoleń, a także publikację wyników badań i projektów członków Koła.

Kontakt:
lexmedica2016@gmail.com

strona www: www.kozminski.edu.pl/lexmedica

 

Opiekun koła:          
dr Radosław Tymiński 

Organizacje studenckie

Studencka Poradnia Prawna

Działalność Poradni opiera się na sporządzaniu opinii prawnych
i pism procesowych. Stanowi to właściwe przygotowanie do wykonywania profesji prawniczych.


W ramach Studenckiej Poradni Prawnej funkcjonują następujące sekcje:

  • prawa administracyjnego,
  • prawa karnego,
  • prawa cywilnego (trzy sekcje, w tym dedykowana prawu rodzinnemu),
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Kontakt:
poradnia@kozminski.edu.pl

strona www: www.poradnia.kozminski.edu.pl

https://www.facebook.com/StudenckaPoradniaPrawnaALK

Opiekun koła:
dr Mateusz Woiński


Katedra Prawa Karnego

 


KOZMINSKI BUSINESS CLUB

KBC is a student society at Kozminski University that connects top tier Polish businesspeople with students, enhancing their business and career awareness. The activity of Kozminski Business Club is based on two pillars. The first is to convene entrepreneurs among Kozminski University students as well as people interested in business. KBC creates a platform where members may exchange experience, inspire themselves mutually, and network. The second is to organize events which promote entrepreneurship and inspire further development.

Kontakt:
sknexante@kozminski.edu.pl

Opiekun koła:
dr Justyna Starostka

Katedra Zarządzania