Kozminski University Erasmus Student Network 

Erasmus Student Network 

ESN jest organizacją studencką, która pomaga przyjeżdżającym studentom zagranicznym zapoznać się z polską kulturą, zwyczajami i stylem życia. ESN Kozminski zapewnia, że przybysze czują się jak w domu od chwili w której postawili stopę w Polsce. ESN odbiera międzynarodowych studentów z lotniska, pomaga im dojechać do swoich mieszkań, pokazuje im jak poruszać się po mieście i pomóc im w radzeniu sobie z procedurami mieszkalnymi. Przez cały pobyt, ESN pomaga zagranicznym studentom szybko dopasować się do społeczności Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto przygotowuje imprezy, różne wydarzenia i konkursy dla wszystkich naszych zagranicznych studentów. Głównym celem ESN Koźmiński jest pomoc przyjeżdżającym studenci przezwyciężyć szok kulturowy, radzić sobie z procedurami administracyjnymi, nawiązywać kontakty i w pełni wykorzystać akademickie, społeczne i kulturowe możliwości z ich pobytu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polsce. Misją ESN jest wspieranie mobilności studentów w szkolnictwie wyższym, zgodnie z zasadą SHS - Students Helping Students.