Plany zajęć dla studentów I roku 

Plany zajęć dla studentów I roku

studia realizowane w języku polskim
rok akademicki 2020/2021

Informacje dotyczące Dnia Adaptacyjnego

STUDIA STACJONARNE 

Administracja
studia pierwszego stopnia

Ekonomia
studia pierwszego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Prawo + finanse i rachunkowość
jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia

Prawo
jednolite studia magisterskie

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
studia drugiego stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE 

Administracja
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Ekonomia
studia pierwszego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Prawo
jednolite studia magisterskie

Prawo zatrudnienia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia

Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw
studia drugiego stopnia

 

UWAGA! Plany zajęć dla I roku w roku akademickim 2020/2021 mogą ulec zmianie

Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację w trakcie roku akademickiego - aktualne informacje dostępne są na Wirtualnej Uczelni, ikozminski, aplikacji mobilnej.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, harmonogramy zajęć będą dostępne na portalu Wirtualna Uczelnia na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Studia kontynuowane – zajęcia rozpoczynają się zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021 oraz harmonogramem zajęć na WU.