Informacje dotyczące Dnia Adaptacyjnego 

STUDIA I STOPNIA 

Zarządzanie, stacjonarne (bez Psychologii w Zarządzaniu i Socjologii Biznesu i Mediów)
Spotkanie MT - 28.09.2020 godz. 9.00

Prowadząca – Dr Renata Dyląg

9.00 - 9.10 powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
9.10 p. Beata Żylewicz - informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
9.15 p. Ewa Buczyńska — wymiana międzynarodowa ,
9.20 p. Magdalena Skopiec -stypendia,
9.25 p. Łukasz Olszta — Biuro Karier,
9.30 p. Aleksander Malinowski - Dział IT,
9.35 p. Marzena Indra - wsparcie psychologiczne.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYwNTgzNzUtMWExYy00ZjI5LTk3MGMtOWQxNTk1ZmUxOTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Zarządzanie, niestacjonarne (bez Psychologii w Zarządzaniu i Socjologii Biznesu i Mediów)
Spotkanie MT - 28.09.2020 godz.18.00

Prowadząca – Dr Renata Dyląg

18.00-18.10 powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
18.10 p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
18.15 p. Iryna Muzychenko — wymiana międzynarodowa ,
18.20 p. Magdalena Skopiec -stypendia,
18.25 p. Łukasz Olszta — Biuro Karier,
18.30 p. Aleksander Malinowski - dział IT,
18.35 p. Michał Godlewski — wsparcie psychologiczne.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY3ZWE1MjQtNmNmNC00ZjA3LTljNTYtYjcyZDVkNDYzNWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Zarządzanie w zakresie Psychologii w Zarządzaniu i Socjologii Biznesu i Mediów, stacjonarne i niestacjonarne
Spotkanie MT- 29.09.2020 godz.18.00

Prowadząca – Dr Renata Dyląg

18.00-18.10 - powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
18.10 - p. Beata Żylewicz.-informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
18.15 - p. Iryna Muzychenko — wymiana międzynarodowa ,
18.20 - p. Łukasz Olszta — Biuro Karier,
18.25 - p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
18.30 - p. Aleksander Malinowski - Dział IT,
18.35 - p. Marzena lndra- wsparcie psychologiczne.
18.40 —p. dr Krzysztof Przybyszewski —opiekun zakresu Psychologia w Zarządzaniu,
18.45 – p. dr Krzysztof Kuźmicz —opiekun zakresu Socjologia Biznesu i Mediów.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExY2Y2OTgtNTM4Ni00MGE5LWFiNDUtZTU1ZmY4ZGM0MDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Administracja, stacjonarne i niestacjonarne
Spotkanie MT – 29.09.2020 godz. 17.30

Prowadząca – Prodziekan dr Maria Tomaszewska

17.30 – 17:40 – powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
17.45 - p. Beata Żylewicz - informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
17.50 - p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
17.55 - p. Iryna Muzychenko — wymiana międzynarodowa,
18.00 - p. Sylwia Błońska — Biuro Karier,
18.05 - p. Sławomir Budnik - Dział IT,
18.10 - p. Marzena lndra- wsparcie psychologiczne.
18:15 – p. mgr Agnieszka Bodzan – opiekun kierunku

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RiMTU4MDUtODM3OC00MmE1LWEyMzUtY2VmZjM0ZTgzNWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia, stacjonarne
Spotkanie MT – 28.09.2020 godz. 11.00

Prowadzący - Dr Sławomir Wymysłowski

11.00 – 11.40 – powitanie studentów, kilka słów o uczelni i studiach,
11.45 – p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w  uczelni,
11.50 – p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
11.55 – p. Ewa Buczyńska – wymiana międzynarodowa,
12.00 – p. Katarzyna Sowa – Biuro Karier,
12.05 – p. Sławomir Budnik – Dział IT,
12.10 – p. Marzena Indra – wsparcie psychologiczne,
12.15 – p. Mieczysław Grudziński – opiekun kierunku Finanse i Rachunkowość,
12.25 – p. dr hab. Waldemar Karpa – opiekun kierunku Ekonomia.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM1ZDVhNjktODJlMi00MDVkLWFjZjQtNjBhNTJhZjkyZjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia I stopnia, niestacjonarne
Spotkanie MT – 30.09.2020 godz. 17.30

Prowadzący – Dr Sławomir Wymysłowski

17.30 – 17.40 – powitanie studentów, kilka słów o uczelni i studiach,
17.40 – p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w  uczelni,
17.45 – p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
17.50 – p. Iryna Muzychenko – wymiana międzynarodowa,
17.55 – p. Katarzyna Sowa – Biuro Karier,
18.00 – p. Sławomir Budnik – Dział IT,
18.05 - p. Marzena Indra – wsparcie psychologiczne,
18.10 – p. Mieczysław Grudziński – opiekun kierunku Finanse i Rachunkowość,
18.15 – p. dr hab. Waldemar Karpa – opiekun kierunku Ekonomia.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRhZTA4NTItYzdiNC00YmFkLThiMjctMTg1YjQ5ZWQ5YTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

STUDIA II STOPNIA 

Zarządzanie, stacjonarne i niestacjonarne (bez Psychologii w Zarządzaniu, Socjologii Biznesu i Mediów, Zarządzania Logistyką i Łańcuchami Dostaw, Zarządzania w Wirtualnym Środowisku)
Spotkanie MT – 07.10.2020 godz. 18.00

Prowadząca – Dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

18.00-18.10 - powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
18.10 - p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
18.15 - p. Patrycja Dajer — Biuro Karier,
18.20 - p. Iryna Muzychenko – wymiana międzynarodowa,
18.25 - p. Magdalena Skopiec – Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
18.30 - p. Aleksander Malinowski - dział IT,
18.35 - p. Michał Godlewski — wsparcie psychologiczne.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxYTFhMmEtZDI5MC00ODJkLWJmYmEtNzU5ZTJiMDY2ZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Zarządzanie w zakresie Psychologii w Zarządzaniu, Socjologii Biznesu i Mediów, Zarządzania Logistyką i Łańcuchami Dostaw, Zarządzania w Wirtualnym Środowisku, stacjonarne i niestacjonarne
Spotkanie MT – 05.10.2020 godz. 18.00


18.00-18.10 - powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
18.10 - p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
18.15 - p. Patrycja Dajer — Biuro Karier,
18.20 - p. Iryna Muzychenko – wymiana międzynarodowa,
18.25 - p. Magdalena Skopiec – Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
18.30 - p. Aleksander Malinowski - dział IT,
18.35 - p. Michał Godlewski — wsparcie psychologiczne,
18.40 – p. dr Krzysztof Kuźmicz – opiekun zakresu Socjologia Biznesu i Mediów,
18.45 – p. dr Mirosław Antonowicz – opiekun zakresu Zarządzanie Logistyką i Łańcuchami Dostaw,
18.50 – p. dr Jan Dąbrowski – opiekun zakresu Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa,
18.55 – p. mgr Dagmara Plata-Alf – opiekun zakresu Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku,
19.00 – p. dr Krzysztof Przybyszewski – opiekun zakresu Psychologia w Zarządzaniu.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRiYzc0ZTktN2MwNS00OTdmLWIxYmItYjhjNGU3OWJjM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Administracja II stopnia, niestacjonarne
Spotkanie MT – 06.10.2020 godz. 17.30

Prowadząca – Prodziekan dr Maria Tomaszewska

17.30 – 17:40 – powitanie studentów, kilka słów o uczelni i o studiach,
17.45 - p. Beata Żylewicz - informacja o zasadach bezpieczeństwa w uczelni,
17.50 - p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
17.55 - p. Iryna Muzychenko — wymiana międzynarodowa,
18.00 - p. Sylwia Błońska — Biuro Karier,
18.05 - p. Sławomir Budnik - Dział IT,
18.10 - p. Michał Godlewski- wsparcie psychologiczne.
18:15 – p. mgr Agnieszka Bodzan – opiekun kierunku

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZhNzM4YzMtMjBlYi00OTVjLTk4NDktYmYwY2Q1M2ZhZWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d

 

Finanse i Rachunkowość II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Spotkanie MT – 07.10.2020 godz. 17.30

Prowadzący – Dr Sławomir Wymysłowski

17.30 – 17.40 – powitanie studentów, kilka słów o uczelni i studiach,
17.40 – p. Beata Żylewicz – informacja o zasadach bezpieczeństwa w  uczelni,
17.45 – p. Magdalena Skopiec - Biuro ds. stypendiów i studentów niepełnosprawnych,
17.50 – p. Iryna Muzychenko – wymiana międzynarodowa,
17.55 – p. Katarzyna Sowa – Biuro Karier,
18.00 – p. Sławomir Budnik – Dział IT,
18.05 - p. Marzena Indra – wsparcie psychologiczne,
18.10 – p. dr Marcin Ociekasz – opiekun kierunku.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE3YjU0NWEtOTU5Ny00YzM5LThhYTYtOThlNDIxMDZhYzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%222eaa9f61-baa9-46b0-8882-fcddcec831a1%22%7d