Zajęcia Online

 

AKTUALIZACJA - 04.09.2020

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021 i przyjętym modelem kształcenia w semestrze zimowym (mieszanym: zajęcia stacjonarne oraz online) prosimy o zapoznanie się z komunikatem na temat środków bezpieczeństwa zastosowanych na uczelni.

 

AKTUALIZACJA - 04.09.2020

W związku z pandemią COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności ALK, władze uczelni podjęły decyzję o organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w modelu mieszanym, z przewagą trybu zdalnego.

Więcej informacji

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Akademii Leona Koźmińskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

AKTUALIZACJA - 29.05.2020

Do dnia 30 września 2020 roku zawiesza się kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć, z wyłączeniem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

---------------------------------

 

W obliczu zagrożenia koronawirusem, nauczyciele akademiccy w ALK mogą wykorzystać do przeprowadzenia zajęć online aplikację Teams, dostępną pod adresem https://teams.microsoft.com.

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów ALK.

 

KONTAKT

W razie pytań związanych z prowadzeniem zajęć online, zachęcamy do kontaktu na adres online@kozminski.edu.pl.

Sprawy związane z rezerwacją sal, przełożeniem zajęć lub zgłoszeniem zajęć prosimy kierować na adres: zajeciaonline@kozminski.edu.pl.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z Helpdeskiem IT: pok. A-115, adres e-mail: help@kozminski.edu.pl, telefon: +48 22 519 21 45. Wszystkie inne sprawy prosimy kierować na adres: kampus@kozminski.edu.pl.

 

For English version click here

 

 

Procedura, zasady i często pojawiające się pytania związane z uczestnistwem w zajęciach online dla studentów są umieszczone w zakładce STUDENCI.

Procedury, zasady i często pojawiające się pytania związane z prowadzeniem zajęć online są umieszczone w zakładce WYKŁADOWCY.

Wszelkie aktualizacje tej strony są odnotowywane w zakładce AKTUALNOŚCI.

W zakładce INSTRUKCJE znajdą Państwo różnego typu materiały na temat wykorzystania aplikacji Microsoft Teams.

W zakładce SZKOLENIA znajdą Państwo harmonogram nadchodzacych i wcześniej już odbytych szkoleń.

W zakładce NETYKIETA znajdą Państwo przydatne zasady, którymi powinniśmy kierować się w trakcie zajęć online.


Ta strona będzie stale aktualizowana, aby ułatwić Państwu realizowanie i branie udziału w zajęcaich online.

 

Słowo od Rektora

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Współpracownicy, Studenci

Wczoraj, to jest 25 marca, minął pierwszy z terminów, do którego miały być zawieszone zajęcia na uczelniach wyższych. Wiemy już, że nie ma gwarancji co do utrzymania drugiego z tych terminów, czyli Wielkiej Nocy. Nie zamierzam Wam uświadamiać powagi i grozy sytuacji.
 
Zdajecie sobie sprawę, że żyjemy w czasach VUCA czyli Volatility – zmienność, ulotność, Uncertainty - niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność, a więc samych „nieszczęść” utrudniających nam życie i pracę. Do tego dołączył jeszcze koronawirus, który dodatkowo spotęgował wszystkie te zjawiska.
 
Dziś jest czas wielkiej próby dla nas wszystkich, całej społeczności akademickiej. Tych kilkanaście dni pokazało, że dzięki naszej unikatowej kulturze organizacyjnej, wzorującej się na turkusowej organizacji i świadomie budowanej antykruchości, jesteśmy w dość dobrej sytuacji.
 
Oczywiście, zgodnie z definicją, nie przewidzieliśmy tego „czarnego łabędzia” (nikt go nie przewidział), bo tak należałoby się odnieść do zjawiska ogarniającej Świat pandemii.
 
W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim Państwu za fantastyczną reakcję na sytuację, która zaskoczyła nas wszystkich. W pierwszych trzech dniach turbulencji koronawirusowej, blisko 50% zajęć odbyło się w formule on-line. Obecnie, czyli tydzień później, jest to już  ponad 87% wszystkich zajęć. W okresie 16-23 marca 100% zajęć na „nitce angielskiej” i studiach MBA odbyło się w trybie on-line. Średnio dziennie planujemy zajęcia on-line dla 4300 studentów – jest to blisko 200 kursów, konwersatoriów, wykładów.
 
Podziękowania należą się za Wasze zaangażowanie i wymagającą wiele wysiłku postawę, która pozwoliła znakomicie zminimalizować straty wynikające z niespodziewanego zawieszenia zajęć i ,w konsekwencji, ograniczenia działalności Uczelni. Dotyczy to wszystkich jednostek: KEBS, KIBS, ZIF i Prawa, pracowników działów administracyjnych, DI&G, IT, Dziekanatów, Biura Projektów i wszystkich pozostałych.  Nie wyróżniam i nie wymieniam nikogo imiennie, zgodnie z moją maksymą, że sukces Uczelni jest sukcesem wszystkich członków jej społeczności, chociaż zapewne w różnym stopniu.
 
Specjalne słowa podziękowania należą się także studentom, którzy wykazali się olbrzymią odpowiedzialnością i zrozumieniem, o czym świadczy blisko 100% frekwencja na zajęciach. Tym samym studenci i słuchacze udowodnili swoją pełną i autentyczną przynależność do społeczności akademickiej ALK.
 
Niestety rozwój sytuacji jest nieprzewidywalny. Nie możemy wykluczyć, że w bliższej lub dalszej  przyszłości znajdziemy się w sytuacji wymagającej od nas, jako całej społeczności akademickiej, jeszcze większych poświęceń i zwiększonych wysiłków, które zadecydują o przyszłości naszej Uczelni.
 
Reasumując, po tych kilkunastu dniach mogę stwierdzić, że wszyscy wykazaliśmy iż jesteśmy zarówno trochę „Turkusowi”, ale co ważniejsze, zdecydowanie „Antykrusi”.
 
Tak trzymać

Rektor

 

Zarządzenie Nr 59 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego

 

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego

 

Regulamin korzystania z zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez Akademię Leona Koźmińskiego