Procedura przeprowadzania zajęć on-line w Akademii Leona Koźmińskiego

 

W trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych na kampusie ALK wprowadza się możliwość prowadzenia zajęć online zgodnie z poniższą procedurą:

1. Wykładowca zakłada w aplikacji Microsoft Teams zespół o nazwie jego przedmiotu;

2. W
ykładowca studiów dyplomowych generuje kod do zespołu i udostępnia go studentom w pliku dodanym do materiałów na WU oraz za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez WU, umożliwiając studentom samodzielne zapisy do zespołu. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA umieszcza link na PODIO w danej grupie. Instrukcja generowania kodu dostępna jest pod adresem: www.online.kozminski.edu.pl, tam też znajdują się inne instrukcje dot. obsługi programu MS Teams.

Alternatywnie - wykładowca może ręcznie zaprosić studentów bezpośrednio z Microsoft Teams. Listę studentów (imiona, nazwiska, numer albumu) można sprawdzić w systemie Wirtualna Uczelni;

3. N
ajpóźniej 2 dni przed zajęciami wykładowca planuje spotkanie on-line dla zespołu w terminie zgodnym z siatką zajęć. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zaproszenie studentów jako uczestników spotkania (nie jako prowadzących) – nie jest to wymagane, ale ułatwi to Państwu prowadzenie zajęć;

4. P
rosimy o prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem siatki zajęć oraz w zakresie godzinowym z nim zgodnym;

5. P
o założeniu zespołu wykładowca studiów dyplomowych przesyła do BOD mailową informację o zaplanowaniu zajęć w formule online na adres e-mail: zajeciaonline@kozminski.edu.pl. W przypadku studiów podyplomowych i MBA na adres kontakt@kozminski.edu.pl. Informacja powinna zawierać: imię nazwisko wykładowcy, nazwę przedmiotu, termin zajęć;

6. P
rowadzącym realizującym zajęcia on-line, rekomendujemy stosowanie dobrych praktyk prowadzenia zajęć on-line, przedstawionych poniżej.

 


W przypadku pytań związanych z prowadzeniem zajęć on-line prosimy o kontakt pod adresem online@kozminski.edu.pl.

W przypadku pytań lub problemów technicznych zachęcamy do kontaktu z Helpdeskiem IT

(adres e-mail: help@kozminski.edu.pl, telefon: +48 22 519 21 45). Pracownicy zespołu IT będą dla Państwa dostępni zarówno w dniach roboczych jak i weekendy w godzinach pracy działu IT. Prosimy o korzystanie przede wszystkim ze zdalnych metod kontaktu z pracownikami, a więc z poczty e-mail i telefonu.

 


Baza pomysłów i dobrych praktyk prowadzenia zajęć on-line:

1. Przed rozpoczęciem właściwych zajęć warto wyjaśnić studentom zasady współpracy w czasie zdalnej realizacji części kursu na początku spotkania. Najlepiej zrobić to w sekcji: ogłoszenia.

2. Zachęcamy do nagrywania zajęć online oraz do udostepnienia nagrań studentom po przeprowadzonych zajęciach poprzez włączenie nagrywania spotkania on-line w samej aplikacji MS Teams;

3. Jeśli w trybie stacjonarnym używacie Państwo aplikacji Kahoot!, można zastosować ją również na zajęciach zdalnych z wykorzystaniem funkcji udostępniania zawartości (pulpitu lub okna aplikacji) w czasie spotkania w MS Teams;

4. Jeśli w trybie stacjonarnym używacie Państwo tablicy ścieralnej, polecamy skorzystanie z prostego w użyciu MS Whiteboard, który można uruchomić z poziomu menu udostępniania zawartości w MS Teams (funkcjonalność dostępna dla spotkań zaplanowanych w kalendarzu);

5. Jeśli w trybie stacjonarnym korzystacie Państwo z aktywności wykonywanych przez studentów w podgrupach, zachęcamy do stworzenia Zespołu w aplikacji MS Teams dla całej grupy zajęciowej, a w ramach tego zespołu - kanałów dla poszczególnych podgrup;

6. Zachęcamy również do dzielenia się dobrymi praktykami i Państwa spostrzeżeniami z naszym zespołem pod adresem: online@kozminski.edu.pl.

7. Ten dokument będzie stale uzupełniany, aby wesprzeć Państwa w prowadzeniu zajęć.
 


Prosimy pamiętać o poinformowaniu Państwa studentów oraz odpowiednich dziekanatów o formie przeprowadzenia planowanych zajęć.

 

Egzaminy

Egzaminy można realizować:

  • W wersji online dla grup 1,2,3 lub 4 osobowe poprzez aplikację MS Teams (egzaminy ustne). Student zobowiązany jest do uruchomienia kamery w trakcie egzaminu ustnego realizowanego w wersji online.
  • W tradycyjnej formie, w późniejszym terminie po wznowieniu standardowej pracy kampusu. 
  • W wyniku zmiany sposobu nauczania na online, istnieje możliwość zmiany formy zaliczenia na dostosowane do tej formy nauczania (np. projekt, prace zaliczeniowe). Forma zaliczenia musi weryfikować osiągniecie efektów uczenia.

 


Dyżury

Dyżury wykładowców odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams. Wykładowcy proszeni są o przesyłanie informacji o terminach dyżurów do Biura Obsługi Dydaktyki na adres: zajeciaonline@kozminski.edu.pl, wraz z linkiem do spotkania w Teams.

Link do spotkania można wygenerować, planując spotkanie:   

  • przez kalendarz w aplikacji Outlook (nie trzeba wtedy dodawać nikogo do adresatów zaproszenia);
  • przez kalendarz w aplikacji Teams (aby zapisać spotkanie z linkiem, należy dodać kogoś, np. swój adres mailowy, do pola z adresatami zaproszenia).

Dodatkowe informacje o planowaniu spotkań można znaleźć w zakładce "Instrukcje".

Inne platformy

Czy wolno używać innych platform? Rekomendujemy i wspieramy platformę Microsoft Teams. Nie zabraniamy korzystać z innych platform, ale też tego nie rekomendujemy. Wsparcie techniczne i metodyczne udzielane jest wyłącznie dla platformy MS Teams.

Sale do prowadzenia zajęć on-line

Przygotowaliśmy sale do prowadzenia zajęć on-line dla tych z Panstwa, którzy nie mają możliwości zrealizowania zajęć we własnym zakresie.


Aby zarezerwować salę do zajęć online prosimy o wiadomość na adres mailowy zajeciaonline@kozminski.edu.pl

Przygotowane zostały następujące:

D123 - Kamera 360, mikrofon
D125 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D201 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D214 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D217 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D200 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D218 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D216 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D215 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D312 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D311 - komputer z wbudowaną kamerą internetową

 

Wirtualne pracownie komputerowe

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa, że w okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia.
 
Za pośrednictwem technologii Windows Virtual Desktop, przygotowaliśmy dla Państwa możliwość korzystania na zajęciach online z oprogramowania, które było do tej pory dostępne jedynie w pracowniach komputerowych Akademii Leona Koźmińskiego lub które może nie być dostępne dla niektórych studentów na ich komputerach (np. Statistica).
 
W celu skorzystania z oprogramowania prosimy o użycie poniższego linku: https://rdweb.wvd.microsoft.com/webclient

(Szczegółowa instrukcja znajduje się pod tym linkiem)
 
Przypominamy, że identycznie jak miało to miejsce w przypadku stacjonarnych pracowni komputerowych, chęć wykorzystania nowego oprogramowania należy zgłosić do działu IT Akademii Leona Koźmińskiego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Lista aktualnie dostępnego oprogramowania znajduje się tutaj.

 

FAQ - Często zadawane pytania

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o przesłanie ich za pomocą formularz - kliknij tutaj.

 

1. Czy zajęcia prowadzone online będą zaliczane do pensum?

Wszystkie zajęcia on-line prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć będą zaliczane do pensum lub wypłacane zgodnie ze stawkami (w przypadku nadgodzin). 

2. Czy można prowadzić zajęcia on-line bez wykorzystania jakiejkolwiek platformy?  

Nie, zajęcia muszą odbywać się w formie interaktywnej online, najlepiej z wykorzystaniem MS Teams.
 
3. Czy jest możliwe Łączenie grup przy realizacji zajęć online?  

Zasadą jest, że grupy w ramach poszczególnych zajęć realizowanych w trybie zdalnym nie są łączone  przez wykładowcę – z różnych powodów, najistotniejszym jest utrzymywanie ustalonego harmonogramu zajęć, aby nie powstała sytuacja, w której będą pokrywały się zajęcia dla studenta (poprzez niekoordynowane przenoszenie). Cały czas analizujemy sytuację i być może w przyszłości wprowadzimy inne rozwiązania.

4. W jaki sposób nazywać zespoły dla prowadzenia zajęć?

Zwracamy się z prośbą o stosowanie jednolitego systemu nazewnictwa zespołów, co zapewni lepszą orientację i łatwiejszą nawigację po listach zespołów. Rekomendowany schemat wygląda następująco: NAZWA PRZEDMIOTU (lub skrót w przypadku długich nazw) - NAZWISKO I INICJAŁY PROWADZĄCEGO – {NR SEMESTRU - ROK – OZNACZENIE GRUPY} lub {SYMBOL i NUMER EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH}.