Nagranie ze szkolenia dotyczącego prowadzenia elektronicznych egzaminów na ALK


Szkolenie z platformy Inspera dedykowanej do prowadzenia elektronicznych egzaminów na ALK (
Michał Wiechetek Kierownik Centrum Egzaminacyjnego ALK)
Link do nagrania ze szkolenia:


https://web.microsoftstream.com/video/4d89852e-42d2-4fb2-b4cf-2a6a0de340d8

 

Przeszłe szkolenia 

 

Wtorek, 28.04.2020 (Michał Wiechetek Kierownik Centrum Egzaminacyjnego ALK)
Szkolenie z platformy Inspera dedykowanej do prowadzenia elektronicznych egzaminów na ALK
Link do nagrania ze szkolenia:


https://web.microsoftstream.com/video/4d89852e-42d2-4fb2-b4cf-2a6a0de340d8

 

Czwartek, 26.03.2020, ( Artur Rudnicki, konsultant Microsoft, praktyk); 
Prezentacja praktycznego wykorzystania MS Teams na zajęciach on-line;

https://web.microsoftstream.com/video/a259211d-1085-459b-afa6-85689e106fad

Środa, 25.03.2020 (Beata Piróg Kierownik Projektów w Biurze Projektów ALK)
Sesja pytań i odpowiedzi

https://web.microsoftstream.com/video/96436ca5-0566-4ccf-ba86-c3ddbd62e8b7

Piątek, 20.03.2020, (Dariusz Wronikowski Menedżer Portfela Projektów w Biurze Projektów);
Sesja  pytań i odpowiedzi

https://web.microsoftstream.com/video/e4c994c6-5c55-4809-854c-9a6e00e04a18

Czwartek, 19.03.2020,  (Beata Piróg Kierownik Projektów w Biurze Projektów); 
Sesja pytań i odpowiedzi  

https://web.microsoftstream.com/video/b9836086-4524-45c5-9e18-92de02e41736

Czwartek 19.03.2020,  (M. Kusyk, J. Malysza, B. Podgórski)
Szkolenie dedykowane dla wykładowców studiów podyplomowych

https://web.microsoftstream.com/video/6a7190da-2d32-4b81-ac6c-66b6747b554f

Środa, 18.03.2020, (Jarosław Małysza - IT Project Specialist, SENETIC),
Doświadczenia i pomysły prowadzenia zajęć online

https://web.microsoftstream.com/video/2bcd4b71-773d-4b73-9f49-06fc100e06bf

Poniedziałek 16.03.2020 (M. Olender)
Szkolenie z wykorzystania Teams do prowadzenia zajęć on-line

https://web.microsoftstream.com/video/69a90675-28bd-42bc-ab1f-938c1a283759
https://web.microsoftstream.com/video/2588f26f-d841-4b92-83aa-92d5c4433c16

Piątek 13.03.2020 (K. Prystupa-Rządca, P. Kaczmarek-Kurczak, M. Olender)
Szkolenie z wykorzystania Teams do prowadzenia zajęć on-line

https://web.microsoftstream.com/video/1da0f4e1-3538-4e0e-8a63-9d58cebac854

Jeśli nie mogą Państwo otworzyć linku, prosimy o dołączenie do Kanału Teams Support za pomocą kodu e3osq2q