24.03.2020

1. Wtorek, 24.03.2020, godz. 18:00 – 20:00; sesja pytań i odpowiedzi; prowadzący: Jarosław Małysza (IT Project Specialist, SENETIC); w podanych godzinach prowadzący będzie dostępny on-line, aby wyjaśniać Państwa wątpliwości i rozwiązywać problemy związane z wykorzystaniem aplikacji MS Teams; Link do sesji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams; ze względu na ograniczenia czasowe, przewidujemy możliwość omówienia ok. 10 pytań na 2-godzinną sesję; aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, prosimy o dodanie pytań i określenie problemów, które chcieliby Państwo omówić do arkusza pod TYM ADRESEM (arkusz dostępny dla członków zespołu Teams Support); kolejne punkty będą omawiane wg kolejności dodania do arkusza;

2. Środa, 25.03.2020, godz. 16:00 – 18:00; sesja pytań i odpowiedzi; prowadzący Beata Piróg (Kierownik Projektów w Biurze Projektów); sesja będzie przebiegać wg schematu opisanego w punkcie pierwszym; Link do sesji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams; prosimy o dodanie pytań do omówienia do arkusza, wspomnianego w punkcie pierwszym, znajdującego się pod TYM ADRESEM;

3. Czwartek, 26.03.2020, godz. 12:00 – 13:30; sesja szkoleniowa z prezentacją praktycznego wykorzystaniem MS Teams na zajęciach on-line; prowadzący: Artur Rudnicki (konsultant Microsoft, praktyk, prowadzący za pomocą Teamsów zajęcia w szkole średniej na co dzień); Link do sesji: Join Microsoft Teams Meeting; w trakcie sesji dokładniej omówione będzie wykorzystanie notesów OneNote oraz modułu zadań w MS Teams, a także zaprezentowane zostaną próbki poprowadzonych w MS Teams zajęć z przedmiotów ogólnokształcących, matematycznych oraz językowych; spotkanie zostało zaplanowane na kanale ogólnym w zespole Teams Support (tam również można znaleźć bezpośrednie łącze do spotkania);

4. Czwartek, 26.03.2020; sesja dedykowana nauczycielom na studiach podyplomowych; dodatkowe informacje zostaną przesłane w osobnej korespondencji;

5. Piątek, 27.03.2020; pilotażowa sesja facylitacyjna dla nauczycieli z wybranego obszaru nie odbędzie się; o sesjach szkoleniowych w przyszłym tygodniu, w tym o dodatkowej sesji dotyczącej podstaw obsługi aplikacji Teams, poinformujemy mailowo oraz na stronie https://online.kozminski.edu.pl;

Ze względu na charakter sesji pytań i odpowiedzi, odpowiedź na niektóre pytania zadawane na żywo może wymagać dodatkowych poszukiwań i czasu na przemyślenie problemu. W takich wypadkach prosimy o cierpliwość - żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a jednocześnie zachęcamy do dzielenie się również swoimi rozwiązaniami poruszanych problemów.

Sesje te mogą być również okazją do przetestowania pewnych rozwiązań w gronie nauczycieli, przed skorzystaniem z nich w czasie zajęć ze studentami.

Dla przypomnienia - arkusz, w którym możecie Państwo zgłaszać zagadnienia do poruszenia w czasie tych sesji dostępny jest pod TYM ADRESEM.

 

18.03.2020  
 
1. Środa, 18.03.2020, godz. 20:00; prowadzący: Jarosław Małysza (IT Project Specialist, SENETIC), dr Błażej Podgórski; od ok. godziny 21 planowane jest wystąpienie dr. Błażeja Podgórskiego, który podzieli się swoimi doświadczeniami i pomysłami dot. prowadzenia zajęć on-line; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams;   
 
2. Czwartek, 19.03.2020, godz. 18:00; prowadzący: Beata Piróg (Kierownik Projektów w Biurze Projektów); od ok. godziny 19:00 planowana jest godzinna sesja na pytania i odpowiedzi na żywo; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams;   
 
3. Czwartek, 19.03.2020, godz. 20:00; szkolenie dedykowane dla wykładowców studiów podyplomowych; dodatkowe informacje organizacyjne przekażą pracownicy KEBS;   
 
4. Piątek, 20.03.2020, godz. 09:00; prowadzący: Dariusz Wronikowski (Menedżer Portfela Projektów w Biurze Projektów); od ok. godziny 10 planowana jest godzinna sesja na pytania i odpowiedzi na żywo; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams   
 
Jeszcze w tym tygodniu kontynuujemy realizację szkoleń, składających się z części narzędziowej, służącej zapoznaniu z obsługą podstawowych funkcjonalności programu Microsoft Teams pomocnych w prowadzeniu zajęć on-line. Szkolenia te, w zależności od dnia i dostępności nauczycieli akademickich, którzy zgłoszą się do współprowadzenia, będą uzupełniane o:
 

część, w której możliwe będzie bezpośrednie zadawanie pytań prowadzącym i wyjaśnianie wątpliwości związanych z wykorzystaniem narzędzia i jego funkcjonalności; proszę mieć na uwadze, że odpowiedź na niektóre pytania może wymagać dodatkowych poszukiwań i czasu na przemyślenie problemu, jednak żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi;   

część, w której swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i wskazówkami będą dzielić się z Państwem nauczyciele akademiccy ALK, połączonej, jeśli czas i siły pozwolą, również z odpowiadaniem na Państwa pytania.

 

13.03.2020
 
Najbliższe szkolenie przeprowadzi dr Krzysztof Kuźmicz. Odbędzie się ono dzisiaj (12.03.2020) w godzinach 17:00 – 18:30. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Join Microsoft Teams Meeting (12.03.2020, 17:00) i postępować zgodnie z komunikatami.
 
Kolejne szkolenie przeprowadzi dr Piotr Kaczmarek-Kurczak oraz dr Kaja Prystupa-Rządca. Odbędzie się ono w piątek (13.03.2020) w godzinach 20:00 – 20:45. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams (13.03.2020, 20:00).
 
Kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone w poniedziałek. Dodatkowe informacje zostaną udostępnione wkrótce.

 
13.03.2020

Szkolenie odbędzie się 16.03.2020 w godzinach 20:30 – 21:30. Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Team (16.03.2020, 20:30).
 
Kolejne szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Microsoft, nauczyciel wykorzystujący Teams w codziennej pracy. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek (17.03.2020)  09:30 – 11:00. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams (17.03.2020, 09:30).
 
Uwaga: W czasie dzisiejszego szkolenia (12.03.2020) w godzinach 17:00 – 18:30 możecie Państwo skorzystać z sali D-214 na terenie kampusu ALK, gdzie zapewniona będzie asysta pracowników Helpdesku IT. Prosimy zabrać ze sobą własne laptopy i słuchawki.