Jak przekazywane będą informacje?

 

Informacje na temat zajęć, które będą prowadzone w wersji online, będą Państwo otrzymywać poprzez:

1. Wiadomości na studencki adres e-mail z systemu Wirtualna Uczelnia;

2. Ogłoszenia na Wirtualnej Uczelni;

3. Mail bezpośredni od wykładowcy;

4. Bezpośrednio na platformie Teams dla grup, które już realizowały zajęcia w tej formie.

5. Dla słuchaczy studiów podyplomowych informacja będzie publikowana również na Podio.

 
Procedura przeprowadzania zajęć on-line w Akademii Leona Koźmińskiego:

1. Po uzyskaniu od wykładowców informacji o planowanym przeprowadzeniu zajęć w formule on-line, student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach;

2. W przypadku nieobecności wykładowca może określić zakres materiału, który student w trybie samokształcenia zobowiązany będzie uzupełnić;

3. Znajomość materiału przekazanego na zajęciach on-line obowiązuje studentów na zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w formule tradycyjnej;

4. Studenci proszeni są o instalację programu Microsoft Teams oraz innych programów wymaganych przez wykładowców na zajęciach prowadzonych w salach komputerowych;

5. Zajęcia on-line będą odbywać się zgodnie z siatkami zajęć obowiązującymi dla zajęć tradycyjnych;  

6. Zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia prowadzone w trybie online są zajęciami obowiązkowymi – studenci są zobowiązani brać udział w zajęciach również w okresie do 10 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 39 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.

 

W przypadku pytań lub problemów technicznych zachęcamy do kontaktu z Helpdeskiem IT - 
adres e-mail: help@kozminski.edu.pl, telefon: +48 22 519 21 45.

 

 

FAQ - Często zadawane pytania

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o przesłanie ich za pomocą formularza - kliknij tutaj.

 

1. Jak mogę zaliczyć WF?

Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w wykorzystaniem formy kształcenia zdalnego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie KOŹMIŃSKI WF - https://wf.kozminski.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/wf-na-ms-teams/ 

 
2. Czy muszę odrobić zajęcia, które nie odbyły się z powodu godzin rektorskich?

Nie ma obowiązku odrobienia zajęć, które zostały odwołane z powodu godzin rektorskich.
 
3. Co jeśli moje zajęcia nie odbywają się online? 

Stale pracujemy nad udoskonalaniem organizacji zajęć on-line, tak byście mogli bezproblemowo korzystać z rozwiązań e-learningowych. W związku z tym, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na kontakt w sprawie sposobu realizacji zajęć od Wykładowców poszczególnych przedmiotów. Jeśli zajęcia odbywają się w formule on-line, informacja taka widnieje w Wirtualnej Uczelni, przy danym przedmiocie, w ramach harmonogramu.  Brak adnotacji o zajęciach w trybie on-line oraz brak kontaktu ze strony Wykładowcy oznacza, że zajęcia nie odbędą się i będą odpracowane w innym terminie.
 
4. Co jeśli moje zajęcia zostaną przerwane?

W trakcie realizowanych zajęć on-line, w wyjątkowych przypadkach, może zdarzyć się, że z przyczyn technicznych, łączność na zajęciach on-line zostanie przerwana (serwery oraz łączność on-line są globalnie dość obciążone). Prosimy, aby w takim wypadku zaczekać na powrót łączności i ponowny kontakt z Wykładowcą przez 30 minut, w zespole zajęciowym. Jeśli w tym czasie powrót łączności nie nastąpi, zajęcia uznajemy za odwołane i będą one zostaną one zrealizowane w innym terminie. Opcjonalnie możecie Państwo ustalić z wykładowcą alternatywny kanał komunikacji na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. sms do starosty/lidera grupy).
 
5. Co jeżeli przerwałem swoje studia na wymianie?

Jeżeli w wyniku obecnej sytuacji musiałeś przerwać swoje studia na wymianie i część przedmiotów realizowanych w trakcie wymiany mogą być nie zaliczone, skontaktuj się w tej sprawie z Prodziekanem dla Twojego kierunku studiów.
 
6. Czy dziekanaty są w okresie do 10 kwietnia dostępne?

Tak , dziekanaty prowadzą bieżącą obsługę studentów zdalnie poprzez kontakt mailowy i telefoniczny:

Dziekanat Kolegium Prawa dyżuruje od poniedziałku do piątku:

  • Kontakt mailowy i telefoniczny w godzinach 9:00 - 16:00

Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów:

  • Kontakt mailowy w godzinach 9:00 - 16:00
  • Kontakt telefoniczny w godzinach 10:00 - 14:00

Dziekanat KIBS dyżuruje od poniedziałku do piątku:

  • Kontakt mailowy oraz kontakt za pomocą Microsoft Teams w godzinach 9:00 – 16:00
  • Kontakt telefoniczny w godzinach 10:00-14:00

 

7. Bloomberg Lab

Instrukcja korzystania z baz danych Bloomberga

Studenci ALK mogą korzystać z baz danych Bloomberga. Narzędzie umożliwia pracę na danych w czasie rzeczywistym oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu innowacji oraz wyceny instrumentów finansowych.

W kwietniu poinformowaliśmy Was o bezpłatnym dostępie do treści Bloomberga dla studentów naszej Akademii. Dziś mamy dla Was kolejną dobrą wiadomość: z Bloomberg Lab można również korzystać w chmurze!

Dzięki temu narzędziu możecie pracować na danych finansowych pobieranych w czasie rzeczywistym, zdobywać wiedzę z zakresu innowacji finansowych na rynkach kapitałowych oraz umiejętności wyceny instrumentów finansowych w realnym środowisku przyszłej pracy.

Po wypełnieniu formularza: https://form.jotform.com/201255247701043 otrzymasz instrukcję korzystania z baz danych Bloomberga.

Bazy danych Bloomberg zakupione zostały w ramach projektów: „AKADEMIA 360 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” dla kierunku Master in Finance and Accounting, specialization Big Data Analysis w j. angielskim oraz „AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” dla kierunku finanse i rachunkowość w j. polskim współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.