Aktualności

 

29.05.2020

Do dnia 30 września 2020 roku zawiesza się kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć, z wyłączeniem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Nr 59 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego

 

25.05.2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych na terenie uczelni zostaje przedłużone do 31 maja 2020. Zajęcia online w dalszym ciągu będą realizowane zgodnie z planem.

 

18.05.2020

Microsoft wprowadził do aplikacji MS Teams funkcję "podnoszenia ręki", która oznacza, iż dana osoba ma coś do powiedzenia - w programie pojawia się także dodatkowa ikona.

Więcej informacji: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-3rd-anniversary-edition/ba-p/1234871

 

08.05.2020

Instrukcja korzystania z baz danych Bloomberga

Studenci ALK mogą korzystać z baz danych Bloomberga. Narzędzie umożliwia pracę na danych w czasie rzeczywistym oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu innowacji oraz wyceny instrumentów finansowych.

W kwietniu poinformowaliśmy Was o bezpłatnym dostępie do treści Bloomberga dla studentów naszej Akademii. Dziś mamy dla Was kolejną dobrą wiadomość: z Bloomberg Lab można również korzystać w chmurze!

Dzięki temu narzędziu możecie pracować na danych finansowych pobieranych w czasie rzeczywistym, zdobywać wiedzę z zakresu innowacji finansowych na rynkach kapitałowych oraz umiejętności wyceny instrumentów finansowych w realnym środowisku przyszłej pracy.

Po wypełnieniu formularza: https://form.jotform.com/201255247701043 otrzymasz instrukcję korzystania z baz danych Bloomberga.

Bazy danych Bloomberg zakupione zostały w ramach projektów: „AKADEMIA 360 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” dla kierunku Master in Finance and Accounting, specialization Big Data Analysis w j. angielskim oraz „AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” dla kierunku finanse i rachunkowość w j. polskim współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

11.04.2020

Zarządzenie Nr 46 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego

 

11.04.2020

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni do 26 kwietnia br. zostają zawieszone. Zajęcia online będą dalej realizowane zgodnie z planem.

 

03.04.2020

 

Regulamin korzystania z zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez Akademię Leona Koźmińskiego

 

02.04.2020

Ograniczenia w dostępie do Kampusu ALK

zgodnie z decyzją Kolegium Rektora zostały wprowadzone dalsze ograniczenia w dostępie do Kampusu ALK.

  • Od dnia 6 kwietnia br. do odwołania, jedynym (w pełni) funkcjonującym budynkiem będzie budynek D.
  • Dostęp do pozostałych budynków zostanie ograniczony.
  • Osoby pracujące stacjonarnie (w biurach znajdujących się w budynkach A, B, C, NA) zostaną poinformowane o możliwości pracy w biurach tymczasowych budynku D.
  • Od dnia 9 do 13 kwietnia br. cały Kampus zostaje zamknięty.
  • Osoby planujące kontakt zdalny ze studentami proszone są o zrobienie tego z domów.
  • Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych podejmą stosowne decyzje w związku z pracą zdalną pracowników administracji w dniach 9-10 kwietnia br. (możliwe jest wykorzystanie urlopów/godzin do odbioru).
  • Działanie Poczty Polskiej na terenie Kampusu zostaje zawieszone od dnia 4 do 13 kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kampus@kozminski.edu.pl

 

01.04.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa, że w okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia.
 
Za pośrednictwem technologii Windows Virtual Desktop, przygotowaliśmy dla Państwa możliwość korzystania na zajęciach online z oprogramowania, które było do tej pory dostępne jedynie w pracowniach komputerowych Akademii Leona Koźmińskiego lub które może nie być dostępne dla niektórych studentów na ich komputerach (np. Statistica).
 
W celu skorzystania z oprogramowania prosimy o użycie poniższego linku: https://rdweb.wvd.microsoft.com/webclient

(Szczegółowa instrukcja znajduje się pod tym linkiem)
 
Przypominamy, że identycznie jak miało to miejsce w przypadku stacjonarnych pracowni komputerowych, chęć wykorzystania nowego oprogramowania należy zgłosić do działu IT Akademii Leona Koźmińskiego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Lista aktualnie dostępnego oprogramowania znajduje się tutaj.

 

27.03.2020

Biblioteka ALK przypomina, że możecie korzystać z wielu tysięcy tytułów książek, wielu tysięcy czasopism i wielu innych źródeł informacji dostępnych w bazach danych.

Linki do tych baz (oraz instrukcje korzystania z nich z własnego komputera) znajdziecie pod tym adresem: https://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/biblioteka/bazy-danych/ (UWAGA: z własnego komputera dostaniecie się tylko do tych baz, które w kolumnie "Dostęp" mają adnotację "serwer proxy").

 

Ponadto informujemy, że: 

1) dostawca bazy EMIS wyraził zgodę, żeby na czas zamknięcia biblioteki udostępnić tę bazę pracownikom i studentom ALK poprzez serwer proxy (normalnie ta baza jest dostępna wyłącznie w obrębie kampusu ALK)

2) wydawnictwo Cambridge University Press na czas epidemii koronawirusa udostępniło za darmo online 700 swoich podręczników; lista tych podręczników znajduje się tutaj: www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks

 

26.03.2020

Koźmiński online dla szkół to projekt ogólnodostępnych wykładów. Począwszy od 18/03/2020, każdego dnia (z wyjątkiem soboty) wykładowcy ALK organizują wirtualne i bezpłatne zajęcia o różnorodnej tematyce, dedykowane uczniom szkół średnich i studentom.

Więcej informacji

 

 

26.03.2020

Akcja informacyjna. Na stronie internetowej Akademii publikowane są szczegółowe artykuły dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa, organizacji zajęć zdalnych i szkoleń online z obsługi platformy umożliwiającej pracę zdalną.

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/cybersecurity/; https://www.kozminski.edu.pl/online/

 

24.03.2020

Szkolenia

1. Wtorek, 24.03.2020, godz. 18:00 – 20:00; sesja pytań i odpowiedzi; prowadzący: Jarosław Małysza (IT Project Specialist, SENETIC); w podanych godzinach prowadzący będzie dostępny on-line, aby wyjaśniać Państwa wątpliwości i rozwiązywać problemy związane z wykorzystaniem aplikacji MS Teams; Link do sesji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams; ze względu na ograniczenia czasowe, przewidujemy możliwość omówienia ok. 10 pytań na 2-godzinną sesję; aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, prosimy o dodanie pytań i określenie problemów, które chcieliby Państwo omówić do arkusza pod TYM ADRESEM (arkusz dostępny dla członków zespołu Teams Support); kolejne punkty będą omawiane wg kolejności dodania do arkusza;

2. Środa, 25.03.2020, godz. 16:00 – 18:00; sesja pytań i odpowiedzi; prowadzący Beata Piróg (Kierownik Projektów w Biurze Projektów); sesja będzie przebiegać wg schematu opisanego w punkcie pierwszym; Link do sesji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams; prosimy o dodanie pytań do omówienia do arkusza, wspomnianego w punkcie pierwszym, znajdującego się pod TYM ADRESEM;

3. Czwartek, 26.03.2020, godz. 12:00 – 13:30; sesja szkoleniowa z prezentacją praktycznego wykorzystaniem MS Teams na zajęciach on-line; prowadzący: Artur Rudnicki (konsultant Microsoft, praktyk, prowadzący za pomocą Teamsów zajęcia w szkole średniej na co dzień); Link do sesji: Join Microsoft Teams Meeting; w trakcie sesji dokładniej omówione będzie wykorzystanie notesów OneNote oraz modułu zadań w MS Teams, a także zaprezentowane zostaną próbki poprowadzonych w MS Teams zajęć z przedmiotów ogólnokształcących, matematycznych oraz językowych; spotkanie zostało zaplanowane na kanale ogólnym w zespole Teams Support (tam również można znaleźć bezpośrednie łącze do spotkania);

4. Czwartek, 26.03.2020; sesja dedykowana nauczycielom na studiach podyplomowych; dodatkowe informacje zostaną przesłane w osobnej korespondencji;

5. Piątek, 27.03.2020; pilotażowa sesja facylitacyjna dla nauczycieli z wybranego obszaru nie odbędzie się; o sesjach szkoleniowych w przyszłym tygodniu, w tym o dodatkowej sesji dotyczącej podstaw obsługi aplikacji Teams, poinformujemy mailowo oraz na stronie https://online.kozminski.edu.pl;

Ze względu na charakter sesji pytań i odpowiedzi, odpowiedź na niektóre pytania zadawane na żywo może wymagać dodatkowych poszukiwań i czasu na przemyślenie problemu. W takich wypadkach prosimy o cierpliwość - żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a jednocześnie zachęcamy do dzielenie się również swoimi rozwiązaniami poruszanych problemów.

Sesje te mogą być również okazją do przetestowania pewnych rozwiązań w gronie nauczycieli, przed skorzystaniem z nich w czasie zajęć ze studentami.

Dla przypomnienia - arkusz, w którym możecie Państwo zgłaszać zagadnienia do poruszenia w czasie tych sesji dostępny jest pod TYM ADRESEM.

 

20.03.2020

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Interaktywne demo Microsoft Teams: http://teamsdemo.office.com/

Artykuł na temat bezpieczeństwa w sieci w czasie kryzysu: https://www.kozminski.edu.pl/cybersecurity

 

19.03.2020

Zachęcamy do odtworzenia Szkolenia z wykorzystania Microsoft Teams do prowadzenia zajęć on-line prowadzonego przez Artur Rudnickiego z firmy Microsoft - kliknij tutaj aby obejrzeć

W pierwszym komentarzu znajdą Państwo odnośniki do poszczególych zegadnień omawianych w trakcie szkolenia.

 

18.03.2020

Biblioteka – istnieje możliwość wypożyczania książek z biblioteki. W budynku D, przy recepcji znajduje się dedykowana szafa, która pozwala na odbieranie, wcześniej zamówionych książek, jak również zwracanie książek wypożyczonych. Książki można zamawiać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biblioteka@kozminski.edu.pl


18.03.2020

Kierując się troską o dobrostan społeczności Akademii Leona Koźmińskiego, uruchamiamy możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej, dla osób potrzebujących wsparcia.  

Jeśli odczuwasz przygnębienie, smutek, obniżony nastrój - skontaktuj się z nami!

Kiedy? Od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 15.00

Jak? Dzwoniąc pod numer: (22) 519 23 39 (Michał Godlewski) lub (22) 519 21 66 (Marzena Indra) lub kontaktując się z nami przez Microsoft Teams.

Przestrzegamy zasady poufności. Zapewniamy anonimowość.

Kontakt z nami, to sposób na uzyskanie wsparcia w funkcjonowaniu psychologicznym, nie udzielamy informacji w kwestiach akademickich. W takim przypadku prosimy o kontakt z odpowiednimi jednostkami ALK.

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, jak się czujesz, bądźmy w kontakcie.
 

18.03.2020 - SZKOLENIA

Program szkoleń na najbliższe dni wygląda następująco:

1. Środa, 18.03.2020, godz. 20:00; prowadzący: Jarosław Małysza (IT Project Specialist, SENETIC), dr Błażej Podgórski; od ok. godziny 21 planowane jest wystąpienie dr. Błażeja Podgórskiego, który podzieli się swoimi doświadczeniami i pomysłami dot. prowadzenia zajęć on-line; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams;  

2. Czwartek, 19.03.2020, godz. 18:00; prowadzący: Beata Piróg (Kierownik Projektów w Biurze Projektów); od ok. godziny 19:00 planowana jest godzinna sesja na pytania i odpowiedzi na żywo; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams;  

3. Czwartek, 19.03.2020, godz. 20:00; szkolenie dedykowane dla wykładowców studiów podyplomowych; dodatkowe informacje organizacyjne przekażą pracownicy KEBS;  

4. Piątek, 20.03.2020, godz. 09:00; prowadzący: Dariusz Wronikowski (Menedżer Portfela Projektów w Biurze Projektów); od ok. godziny 10 planowana jest godzinna sesja na pytania i odpowiedzi na żywo; Link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams  

Jeszcze w tym tygodniu kontynuujemy realizację szkoleń, składających się z części narzędziowej, służącej zapoznaniu z obsługą podstawowych funkcjonalności programu Microsoft Teams pomocnych w prowadzeniu zajęć on-line. Szkolenia te, w zależności od dnia i dostępności nauczycieli akademickich, którzy zgłoszą się do współprowadzenia, będą uzupełniane o:

  • część, w której możliwe będzie bezpośrednie zadawanie pytań prowadzącym i wyjaśnianie wątpliwości związanych z wykorzystaniem narzędzia i jego funkcjonalności; proszę mieć na uwadze, że odpowiedź na niektóre pytania może wymagać dodatkowych poszukiwań i czasu na przemyślenie problemu, jednak żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi;  
  • część, w której swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i wskazówkami będą dzielić się z Państwem nauczyciele akademiccy ALK, połączonej, jeśli czas i siły pozwolą, również z odpowiadaniem na Państwa pytania.

 

 

18.03.2020

Prosimy wykładowców o zwrócenie uwagi na dwie grupy studentów przy wysyłaniu wiadomości o zajęciach online - studenci z wymiany mają w swoich numerach "EX" - prosimy zwracać uwagę, aby wysyłać wiadomości do studentów regularnych i studentów z wymiany.
 

 

16.03.2020

Jeżeli prowadzisz zajęcia w pracowniach komputerowych i korzystasz z aplikacji inaczej niedostępnych (lub niedostępnych na komputerach Apple, np. Statistica) to wypełnij poniższy formularz. Pomożesz nam uruchomić zdalny dostęp do tych aplikacji.
 

Kliknij tutaj aby wypełnić formularz

 

14.03.2020

Dodatkowe instrukcje na Youtube

  
Konfiguracja klasy w Microsoft Teams.

Planowanie spotkanie w Microsoft Teams.

 

13.03.2020

Szkolenia z przeprowadzania zajęć online

Najbliższe szkolenie przeprowadzi dr Krzysztof Kuźmicz. Odbędzie się ono dzisiaj (12.03.2020) w godzinach 17:00 – 18:30. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Join Microsoft Teams Meeting (12.03.2020, 17:00) i postępować zgodnie z komunikatami.

Kolejne szkolenie przeprowadzi dr Piotr Kaczmarek-Kurczak oraz dr Kaja Prystupa-Rządca. Odbędzie się ono w piątek (13.03.2020) w godzinach 20:00 – 20:45. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams (13.03.2020, 20:00).

Kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone w poniedziałek. Dodatkowe informacje zostaną udostępnione wkrótce.

AKTUALIZACJA z 13.03.2020: szkolenie odbędzie się 16.03.2020 w godzinach 20:30 – 21:30. Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Team (16.03.2020, 20:30).

Kolejne szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Microsoft, nauczyciel wykorzystujący Teams w codziennej pracy. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek (17.03.2020)  09:30 – 11:00. Aby dołączyć do szkolenia przez przeglądarkę internetową lub aplikację Teams zainstalowaną na komputerze, proszę skorzystać z linku Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams (17.03.2020, 09:30).

Uwaga: W czasie dzisiejszego szkolenia (12.03.2020) w godzinach 17:00 – 18:30 możecie Państwo skorzystać z sali D-214 na terenie kampusu ALK, gdzie zapewniona będzie asysta pracowników Helpdesku IT. Prosimy zabrać ze sobą własne laptopy i słuchawki.

 

13.03.2020

Sale do prowadzenia zajęć on-line

Informacja dla wykładowców - przygotowaliśmy sale do prowadzenia zajęć on-line dla tych z Panstwa, którzy nie mają możliwości zrealizowania zajęć we własnym zakresie.

 
Aby zarezerwować salę do zajęć online prosimy o wiadomość na adres mailowy zajeciaonline@kozminski.edu.pl

Przygotowane zostały następujące:

D123 - Kamera 360, mikrofon
D125 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D201 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D214 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D217 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D200 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D218 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D216 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D215 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D312 - komputer z wbudowaną kamerą internetową
D311 - komputer z wbudowaną kamerą internetową

13.03.2020

Link do nagrania na temat wirtualnej klasy w Microsoft Teams.

Prowadzący wyczerpująco tłumaczą funkcjonalności teamsów dla prowadzenia wirtualnych zajęć - kliknij tutaj aby obejrzeć. Materiał tylko w języku polskim.

 

13.03.2020

Czym jest Teams Support i jak dołączyć do tego zespołu?

Obejrzyj nasz film instruktażowy krok po kroku