Kolegium Zarządzania oraz Kolegium Finansów i Ekonomii 

O kolegium 

W ramach Kolegium Zarządzania oraz Kolegium Finansów i Rachunkowości działa 19 katedr oraz 21 centrów badawczych. 
Oferujemy nowoczesne programy nauczania, dodatkowe wykłady i specjalności stwarzające możliwości nabycia wykształcenia i zdobycia umiejętności ułatwiających start  na rynku pracy we współczesnym środowisku biznesowym.

Jedną z podstawowych zasad Kolegium Zarządzania oraz Kolegium Finansów i Rachunkowości jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi, w tym wykorzystanie teorii w praktyce i zastosowanie praktyki do teorii. Badania naukowe w kolegium skoncentrowane są wokół kluczowych zagadnień rynkowych.

Główne obszary badawcze to:

  • Zarządzanie w polskich i globalnych przedsiębiorstwach
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia
  • Strategii, dobrych praktyk zarządzania, wirtualizacji i informatyzacji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie systemem zdrowia publicznego
  • Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą
  • Makro- i mikroekonomia, rozwój gospodarczy Polski i członków UE
  • Polityka gospodarcza
  • Zaawansowane technologie w zastosowaniu przedsiębiorstw
  • Zachowania ekonomiczne – psychologia, marketing, globalizacja