Kolegium Zarządzania oraz Kolegium Finansów i Ekonomii 

Kierownicy studiów 

Kierownik studiów udziela studentom pomocy i rady w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniuje, na prośbę studenta lub na wniosek Rektora, indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM: 

I stopień

 • dr Piotr Kaczmarek-Kurczak – przedsiębiorczość
 • mgr Zofia Przymus – zarządzanie przedsiębiorstwem
 • dr Paweł de Pourbaix – marketing
 • dr Krzysztof Kuźmicz – socjologia biznesu i mediów
 • dr Krzysztof Przybyszewski – psychologia w zarządzaniu
 • dr Mieczysław Grudziński – finanse i rachunkowość
 • dr Anna Czarczyńska – ekonomia
 • dr Maria Tomaszewska – prawno-biznesowe studia na administracji

II stopień

 • prof. Paweł Korzyński – kierowanie ludźmi
 • dr Mirosław Sosnowski – zarządzanie strategiczne
 • dr Jolanta Tkaczyk – zarządzanie marketingowe
 • dr Patrycja Sznajder – zarządzanie projektami
 • mgr Dagmara Plata-Alf – zarządzanie w wirtualnym środowisku
 • dr Krzysztof Kuźmicz – socjologia biznesu i mediów
 • dr Krzysztof Przybyszewski – psychologia w zarządzaniu
 • dr Mirosław Antonowicz – zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 • dr Jan Dąbrowski – zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • dr Magdalena Koczuba-Sobieraj – zarządzanie w sektorze QSR
 • dr Marcin Ocieszak – finanse i rachunkowość
 • dr Anna Czarczyńska – ekonomia
 • dr Maria Tomaszewska – prawno-biznesowe studia na administracji

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM: 

I stopień

 • dr Svetlana Gudkova – Entrepreneurship
 • dr Marcin Awdziej – Marketing
 • dr Anna Olszewska – International Management
 • dr Aleksandra Przegalińska Skierkowska – Management and Artificial Intelligence in Digital Society
 • dr Franjo Mlinarič – Financial Management

II stopień

 • dr Łukasz Kowalik – Innovation Management
 • prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič – Strategic Management
 • mgr Dagmara Plata-Alf – Digital Marketing
 • prof. Katarzyna Kolasa – Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA)
 • prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk – Big Data Analysis
 • dr Franjo Mlinarič – Finance and Accounting