Kolegium Zarządzania i Finansów 

Władze kolegium i dyżury 

prof. dr hab. KAZIMIERZ PRZYBYSZ 

Prorektor ds. Dydaktycznych

Dyżury
13.09 (piątek)  
15.30 - 17.00 D/101

prof. dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK 

Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych
Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów

bnowak@kozminski.edu.pl

Dyżury
poniedziałek15.00 - 16.00D 29

dr RENATA DYLĄG 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ZARZĄDZANIE
studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności)
renata.dylag@kozminski.edu.pl

Dyżury
18.09 (środa)
10.00 - 11.00
D 27
po uzgodnieniu via email możliwość spotkania w innym terminie

dr MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ZARZĄDZANIE
studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności)
sobieraj@kozminski.edu.pl

Dyżury
21.09 (sobota)11.45 - 12.30
D 28

dr MARIA TOMASZEWSKA 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ADMINISTRACJA
mariat@kozminski.edu.pl

Dyżury
06.09.2019, 13.09.2019 (piątek)
15.30 - 17.00D 101

dr ANNA CZARCZYŃSKA 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek EKONOMIA
czarczynska@kozminski.edu.pl

Dyżury
16.09 (poniedziałek)16.00 - 17.00D 27
24.09 (wtorek)13.00 - 14.00D 27

doc. dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
swymyslowski@kozminski.edu.pl

Dyżury
21.09 (sobota)10.00 - 11.30D 28
26.09 (czwartek)18.00 - 19.00D 28