Kolegium Zarządzania i Finansów 

Władze kolegium i dyżury 

prof. dr hab. KAZIMIERZ PRZYBYSZ 

Prorektor ds. Dydaktycznych

Dyżury
piątek  
15.30 - 17.00pok. D/101

prof. dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK 

Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych
Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów

bnowak@kozminski.edu.pl

Dyżury
17.06 (poniedziałek)  
14.00 - 15.00D 29
01.07 (poniedziałek)15.00 - 16.00D 29

dr RENATA DYLĄG 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ZARZĄDZANIE
studia pierwszego stopnia (wszystkie specjalności)
renata.dylag@kozminski.edu.pl

Dyżury
23.06 (niedziela)
11.30 - 12.30
D 27
po uzgodnieniu via email możliwość spotkania w innym terminie

dr MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ZARZĄDZANIE
studia drugiego stopnia (wszystkie specjalności)
sobieraj@kozminski.edu.pl

Dyżury
24.06 (poniedziałek)10.00 - 11.00D 28
29.06 (sobota)8.15 - 9.00
D 28

dr MARIA TOMASZEWSKA 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek ADMINISTRACJA
mariat@kozminski.edu.pl

Dyżury
piątek
15.30 - 17.00D 101

dr ANNA CZARCZYŃSKA 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek EKONOMIA
czarczynska@kozminski.edu.pl

Dyżury
05.06 (środa)15.30 - 16.15D 27
12.06 (środa)15.30 - 16.15D 27
15.06 (sobota)15.35 - 16.15D 27
30.06 (niedziela)16.00 - 16.30D 27

doc. dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI 

Zastępca Dyrektora Kolegium ZiF - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
swymyslowski@kozminski.edu.pl

Dyżury
28.06 (piątek)10.00 - 11.00D 28
02.07 (wtorek)13.00 - 14.00D 28