Kolegium Zarządzania i Finansów 

Opiekunowie kierunków 

Opiekun roku udziela studentom pomocy i rady w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniuje, na prośbę studenta lub na wniosek rektora, indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

STUDIA STACJONARNE: 

 • mgr Agnieszka Bodzan - Administracja (I stopień)
 • dr Grzegorz Malinowski - Ekonomia
 • dr Paweł Wnuczak - Finanse i Rachunkowość
 • dr Paweł de Pourbaix - Zarządzanie (I stopnia)
 • dr Jan Kruszewski - Zarządzanie (II stopnia)
 • dr Krzysztof Przybyszewski - Zarządzanie, spec. psychologia w zarządzaniu
 • dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska - Zarządzanie, spec. socjologia biznesu i mediów

STUDIA NIESTACJONARNE: 

 • mgr Agnieszka Bodzan - Administracja (I stopnia)
 • dr Tomasz Niepytalski - Administracja (II stopnia)
 • dr Grzegorz Malinowski - Ekonomia
 • dr Iwona Cieślak - Finanse i Rachunkowość (I stopnia)
 • dr Bartłomiej Cegłowski - Finanse i Rachunkowość (II stopnia)
 • dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - Zarządzanie (I stopnia)
 • dr Renata Trochimiuk - Zarządzanie (II stopnia)
 • dr Krzysztof Przybyszewski - Zarządzanie, spec. psychologia w zarządzaniu
 • dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska - Zarządzanie, spec. socjologia biznesu i mediów