Kolegium Zarządzania i Finansów 

O kolegium 

W Kolegium Zarządzania i Finansów działa 15 katedr oraz 11 centrów badawczych. 
Oferujemy nowoczesne programy nauczania, dodatkowe wykłady i specjalności stwarzające możliwości nabycia wykształcenia i zdobycia umiejętności ułatwiających start  na rynku pracy we współczesnym środowisku biznesowym.

Jedną z podstawowych zasad Kolegium Zarządzania i Finansów jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi, w tym wykorzystanie teorii w praktyce i zastosowanie praktyki do teorii. Badania naukowe w kolegium skoncentrowane są wokół kluczowych zagadnień rynkowych.

Główne obszary badawcze to:

  • zarządzanie w polskich i globalnych przedsiębiorstwach,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia,
  • strategii, dobrych  praktyk zarządzania, wirtualizacji i informatyzacji
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie systemem zdrowia publicznego
  • kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą
  • makro i mikroekonomia, rozwój gospodarczy Polski i członków UE
  • polityka gospodarcza
  • zaawansowane technologie w zastosowaniu przedsiębiorstw
  • zachowania ekonomiczne – psychologia, marketing, globalizacja