WiFi 

Dział IT (A/115):

Dział Technicznej Obsługi Dydaktyki (A/18)

Na terenie całej Akademii Leona Koźmińskiego dostępny jest bezprzewodowy Internet (WiFi). Każdy z Państwa może z niego korzystać. Aby jednak móc się podłączyć należy wykonać odpowiednie kroki. 

Pierwszy z nich, to wybranie odpowiedniego punktu dostępowego. Poniżej prezentujemy listę sieci bezprzewodowych dostępnych na terenie ALK wraz z wyjaśnieniem, która sieć przeznaczona jest dla kogo.

 • eduroam => To sieć dla wszystkich osób, które studiują lub pracują na terenie Akademii Leona Koźmińskiego.

eduroam (ang. edu-cation roam-ing) jest ogólnoświatowym systemem dostępu do sieci bezprzewodowej dla społeczności naukowo-akademickiej. Dzięki uczestnictwu ALK w projekcie eduroam nasi pracownicy i studenci mogą korzystać z dostępu do Internetu podczas odwiedzin w wielu ośrodkach naukowo dydaktycznych na całym świecie bez potrzeby zmiany konfiguracji swoich urządzeń mobilnych.

 • ALK-OPEN => To sieć dla gości Akademii Leona Koźmińskiego. Aby połączyć się z siecią WiFi ALK-OPEN w Akademii Leona Koźmińskiego, należy dokonać rejestracji. W formularzu, który wyświetli się na stronie wpisać dane osobowe oraz adres e-mail. Pod tym linkiem znajdą Państwo instrukcję, która pokazuje proces łączenia z siecią ALK-OPEN krok po kroku.

Konfigurując sieć na terenie uczelni stanęliśmy przed trudnym wyborem pomiędzy prostotą połączenie się, a bezpieczeństwem Państwa danych. Po długiej analizie zdecydowaliśmy, że Państwa bezpieczeństwo jest najważniejsze i dlatego zrezygnowaliśmy z dotychczas stosowanej u nas (a także nadal stosowanej na wielu innych uczelniach) niebezpiecznej metody pozostawiania punktów dostępowych otwartych i dostępnych dla każdej osoby. Zamiast tego w nowej sieci WiFi ALK wszystkie połączenia są szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu WPA2-Enterprise. To gwarantuje bezpieczeństwo Państwa danych, ale również wymaga odpowiedniego przygotowania w celu podłączenia się do sieci WiFi.

Procedura ta jest dość skomplikowana, ale musi być wykonana tylko raz. Jest ona podobna dla wszystkich systemów operacyjnych, ale ze względu na drobne różnice w tym miejscu znajdą Państwo dokładne instrukcje zalogowania się do WiFi w zależności od tego, jaki posiadają Państwo system operacyjny. Instrukcje dla najczęściej wykorzystywanych systemów  Windows oraz dla komputerów firmy Apple dostępne są poniżej.

Poniżej prezentujemy ogólne dane potrzebne do konfiguracji połączenia:

 • Login (sieć eduroam): numer_albumu@kozminski.edu.pl
 • Login (sieć ALK-STUDENCI): numer_albumu
 • Hasło: Państwa hasło do usług informatycznych w ALK
 • Typ szyfrowania i autentykacji: WPA2-Enterprise AES + PEAP (EAP-MSCHAP v2)
 • Zaawansowane właściwości połączenia: Wyłączenie weryfikacji certyfikatu serwera, wyłączenie opcji automatycznego używania nazwy logowania i hasła systemu Windows
 • Właściwości protokołu internetowego (TCP/IPv4): Adres IP i adres serwera DNS uzyskiwany automatycznie

INSTRUKCJE KONFIGURACJI SIECI WIFI ALK (PDF):

 1. WINDOWS 7
 2. WINDOWS 8
 3. WINDOWS XP
 4. WINDOWS VISTA
 5. MAC OS