Oprogramowanie 

Dział IT (A/115):

Dział Technicznej Obsługi Dydaktyki (A/18)

PS IMAGO (IBM SPSS STATISTICS) 

W roku akademickim 2008/2009 Akademia Leona Koźmińskiego przystąpiła do programu współpracy z SPSS Polska w ramach Programu ARIADNA. Jego celem jest wspieranie jednostek prowadzących działalność naukową, badawczą lub dydaktyczną z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, służącego do statystycznego opracowania wyników badań ilościowych.

Więcej informacji na temat programu ARIADNA znajdą Państwo pod adresem: www.ariadna.edu.pl

Dostęp do oprogramowania  PS IMAGO (IBM SPSS Statistics) można uzyskać na dwa sposoby: 

  1. Pobierając oprogramowanie za pośrednictwem Panelu Działu IT używając do logowania tych samych danych, które służą do logowania do Wirtualnej Uczelni. Po zalogowaniu należy wskazać zakładkę Klucze aplikacji i wybrać opcję Pobierz klucze. Z listy, która się pokaże wybrać odpowiednią wersję językową programu SPSS i wybrać opcję Szczegóły i klucze znajdującą się na prawo od nazwy programu. Następnie wybrać opcję Pobierz następny klucz i pobrać oprogramowanie wybierając wersję dla posiadanego systemu operacyjnego.
  2. Odbierając oprogramowanie osobiście w Dziale Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań (pok. A115). W tym celu należy przynieść czystą płytę DVD lub pendrive o pojemności co najmniej 4GB oraz wydrukowany i wypełniony załącznik potwierdzający zapoznanie się z warunkami użytkowania oprogramowania. Załącznik ten można pobrać tutaj.


 

Zgodnie z zasadami licencji osoby korzystające z oprogramowania IBM SPPS w ramach programu ARIADNA powinny propagować je, poprzez zamieszczenie w publikacjach naukowych (również w pracach licencjackich i magisterskich) informacji o wykorzystaniu do analiz oprogramowania IBM SPSS.