Etyka studenta i pracownika 

Ślubowanie studentów I roku 

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować mienie Uczelni, prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o honor i godność studenta.

Ślubowanie doktorantów 

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz swojej Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować mienie Uczelni, prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o honor i godność doktoranta. 

Kodeks Etyki Akademii Leona Koźmińskiego