Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Zadania pracowników dziekanatu Kolegium Zarządzania i Finansów 

Kompleksowa obsługa studentów w sprawach wynikających z procesu dydaktycznego, pośrednictwo w kontaktach studentów z władzami kolegium – Prorektorem ds. studiów ekonomiczno-społecznych, Dyrektorem Kolegium Zarządzania i Finansów i Zastępcami  Dyrektora Kolegium oraz z innymi jednostkami Uczelni, prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów, obsługa pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w zakresie związanym z realizowaną przez nich dydaktyką.

Zespół pracowników dziekanatu Kolegium ZiF 

Jadwiga Czarnota 

Kierownik Dziekanatu

 
Kontakt:
telefon: 22 519 21 23
e-mail: jagodac@kozminski.edu.pl

Gabriela Sikora 

Zastępca Kierownika Dziekanatu 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

ZARZĄDZANIE (studia stacjonarne I stopnia - 2 i 3 rok studiów)

ZARZĄDZANIE specjalność ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA (studia stacjonarne II stopnia)

Kontakt:
telefon: 22 519 21 23
e-mail: sikorag@kozminski.edu.pl

Kornelia Wojtasińska 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne I stopnia) oraz specjalność:                                  SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW (studia stacjonarne I stopnia)

Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88
e-mail: kornelia@kozminski.edu.pl

Aneta Dylik-Goluch 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

EKONOMIA
ZARZĄDZANIE (studia stacjonarne I stopnia 1 rok)

 
Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88
e-mail: aneta.dylik@kozminski.edu.pl

Katarzyna Mirecka 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

ADMINISTRACJA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia niestacjonarne I stopnia) 

Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88 
e-mail: mirecka@kozminski.edu.pl

Małgorzata Matla - Bulejak 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

ZARZĄDZANIE (studia niestacjonarne II stopnia) oraz specjalność                                                   
ZARZĄDZANIE W WIRTUALNYM ŚRODOWISKU (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88 
e-mail: mbulejak@kozminski.edu.pl

Katarzyna Szymczyk 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)                             ZARZĄDZANIE (studia stacjonarne II stopnia)


Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88 
e-mai: kszymczyk@kozminski.edu.pl

Monika Białkowska 

Obsługa studentów i pracowników naukowych kierunku:

ZARZĄDZANIE (studia niestacjonarne I stopnia) oraz specjalność:                                              SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW (studia niestacjonarne I stopnia)
 
Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88 
e-mail: mbialkowska@kozminski.edu.pl

Aleksandra Młotkowska 

Obsługa studentów i pracowników naukowych specjalności:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
(studia niestacjonarne II stopnia)

Kontakt:
telefon: 22 519 21 28/88 
e-mail: amlotkowska@kozminski.edu.pl

Biuro ds. obsługi prac dyplomowych 

Organizacja spraw związanych z pracami dyplomowymi i obsługa absolwentów
 
Kontakt:
telefon: 22 519 22 13 
e-mail: obrony@kozminski.edu.pl