Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Biuro ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów A/20 

Osoby odpowiedzialne

Agnieszka Wasilewska-Guzy

Agnieszka Korzonek

Zakres zadań

 

Zakres zadań obejmuje wszystkie sprawy związane z pracami dyplomowymi, w szczególności:

 • organizacja egzaminów dyplomowych
 • przygotowywanie dyplomów i suplementów do dyplomu,
 • obsługa absolwentów
Kontakt

tel. (0-22) 519 22 13 

e-mail: obrony@alk.edu.pl

Godziny przyjęć

 

W trosce o Państwa zdrowie prosimy o kontakt z nami: 

telefoniczny (22) 519-22-13

mailowy: obrony@kozminski.edu.pl

U W A G A ! Biuro pełni dyżur:

mailowy - w godzinach: 9.00 - 16.00

telefoniczny: w godzinach: 9.00 -15.00

 

Możliwość odbioru dyplomów

przed pokojem A/20 (wejście bud. C przy aulach)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00 -14.00

czwartek w godz. 14.00 - 18.00

sobota (07.11) i niedziela (08.11) w godz. 10.00 - 14.00

(dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akad. 2019/2020)

 

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej i magisterskiej w Kolegium Zarządzania, Kolegium Finansów i Ekonomii 

Regulamin studiów ALK (rozdział 13 regulujący kwestię pracy dyplomowej) - pobierz

Zarządzenie nr 34 - 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich - pobierz

Zarządzenie nr 54 - 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie zasad przygotowywania prac licencjackich - pobierz

Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych on-line - pobierz

Informacje dotyczące składania prac licencjackich i magisterskich w dziekanacie 

Terminy składania prac dyplomowych:

1) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze zimowym:

a) do 20 stycznia - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 31 stycznia - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

2) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim:

a) do 15 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 15 lipca - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ALK z dn. 18.05.2020 r.  w roku akademickim 2019/2020          w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim, student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora w terminie do:

a)  30 czerwca – dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego;
b)  10 września  – dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, władze uczelni podjęły decyzję o składaniu prac dyplomowych w formie elektronicznej, bez konieczności składania ich w dziekanacie          w formie papierowej.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu prac dyplomowych:

 • wersja elektroniczna pracy zapisana w jednym pliku w programie MS Word oraz dołączona prezentacja w programie Power Point
 • w przypadku: pracy licencjackiej - plik prezentacji - pobierzpracy magisterskiej -  plik konspektu - pobierz
 • kody dziedzin ERASMUS FOR ALL - pobierz
 • opcjonalnie wniosek o dodatkowe informacje do suplementu pobierz
 • opłata za dyplom w kwocie 60 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK
 • najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym student powinien zgłosić się (mailowo lub telefonicznie) do Biblioteki ALK w celu rozliczenia się z biblioteką (elektroniczna karta obiegowa)
 • wzór strony tytułowej - praca licencjacka - pobierz
 • wzór strony tytułowej - praca magisterska - pobierz

UWAGA STUDENCI I STOPNIA

Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych  

- Szczegółowe informacje o terminie egzaminu dyplomowego student otrzymuje sms-em na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- Student ma prawo przed egzaminem dyplomowym zapoznać się z ocenami uzyskanymi za pracę dyplomową i ich uzasadnieniem oraz może zapoznać się ze składem komisji egzaminu dyplomowego wysyłając maila na adres: obrony@kozminski.edu.pl lub tel. 22 5192213.

- Przebieg egzaminu dyplomowego: Egzamin przeprowadzony jest przed komisją, powołaną przez rektora. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku realizacji studiów i składa się z dwóch części: pierwszą jest prezentacja pracy dyplomowej, drugą udzielenia odpowiedzi na pytania sformułowane przez komisję. 

Informacje dotyczące dyplomów ukończenia studiów 

- W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplement do dyplomu

- Informację o odbiorze dyplomu absolwent otrzymuje sms-em

- Przy odbiorze dyplomu absolwent wypełnia formularz aktualizujący dane kontaktowe, które umożliwią informowanie o najważniejszych wydarzeniach w ALK

- Na wniosek absolwenta wydawane są dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania odpisu dyplomu w języku obcym jest wniesienie przez absolwenta opłaty w kwocie 40 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK.           Absolwenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do dn. 30.09.2019 r. powinni do wniosku o odpis dyplomu dołączyć aktualną fotografię (format 4,5 x 6,5 cm) - pobierz wniosek

- Na wniosek absolwenta wydawany jest duplikat dyplomu i suplementu. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata za duplikat dyplomu wynosi 90 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto ALK - pobierz wniosek

Dyplom wraz z suplementem można odebrać w Biurze ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów (pok. A/20)

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką

(dotyczy tylko absolwentów II stopnia)

 

Dyplom specjalny

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego może zakupić dyplom specjalny, przygotowany przez Biuro Marketingu, który będzie wydrukowany na wysokiej klasy papierze, oprawiony w drewniane, bejcowane ramy i zaopatrzony w zaczep do mocowania na ścianie (wzór poniżej, dostępny również w Biurze ds. obsługi prac dyplomowych). Koszt zakupu takiego dyplomu wynosi 150 zł. Prosimy, aby osoby zainteresowane nabyciem dyplomu specjalnego zgłosiły się z wnioskiem oraz potwierdzeniem dokonania opłaty do Biura ds. obsługi prac dyplomowych, które zleci jego przygotowanie. Opłatę za dyplom należy wpłacić na konto w Banku Millenium: 20 1160 2202 0000 0000 6083 9620 z dopiskiem "dyplom specjalny, imię i nazwisko Absolwenta" - pobierz wniosek