Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Biuro ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów D/102 

Osoby odpowiedzialne

Agnieszka Wasilewska-Guzy

 

Agnieszka Twardosz - Biernacki

 

Zakres zadań

 

Zakres zadań obejmuje wszystkie sprawy związane z pracami dyplomowymi, w szczególności:

 • organizacja egzaminów dyplomowych
 • przygotowywanie dyplomów i suplementów do dyplomu,
 • obsługa absolwentów
Kontakt

tel. (0-22) 519 22 13 

e-mail: obrony@alk.edu.pl

Godziny przyjęć

 

                PAŹDZIERNIK

 

Poniedziałek

10.00 - 14.00 

Wtorek 

10.00 - 14.00 

Środa 

  9.00 - 12.30 

Czwartek 

10.00 - 14.00 

Piątek  

14.00 - 19.00

Sobota 

10.00 - 13.00 (19.10)

Niedziela 

10.00 - 13.00 (20.10)

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej i magisterskiej w Kolegium Zarządzania i Finansów 

Regulamin studiów ALK (rozdział 13 regulujący kwestię pracy dyplomowej) - pobierz

Zarządzenie nr 60 - 2015/16 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 29 września 2016

w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich - pobierz

Zarządzenie nr 61 - 2015/16 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 29 września 2016

w sprawie zasad przygotowywania prac licencjackich - pobierz

Informacje dotyczące składania prac licencjackich i magisterskich w dziekanacie 

Terminy składania prac dyplomowych:

1) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze zimowym:

a) do 20 stycznia - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 31 stycznia - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

2) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim:

a) do 15 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 15 lipca - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty wymagane przy składaniu prac dyplomowych:

 • 2 egzemplarze pracy wydrukowane dwustronnie (jeden zbindowany, drugi oprawiony w twardą okładkę); w przypadku: pracy licencjackiej - 1 egzemplarz prezentacji - pobierzpracy magisterskiej - 1 egzemplarz konspektu - pobierz
 • wersja elektroniczna pracy zapisana w jednym pliku w programie MS Word oraz dołączona prezentacja w programie Power Point (płyta CD opisana: imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora) - wzór
 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisany przez promotora
 • kody dziedzin ERASMUS FOR ALL - pobierz
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy licencjackiej - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy magisterskiej - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy licencjackiej do obrony - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy magisterskiej do obrony - pobierz, załączone na końcu pracy
 • wniosek o dodatkowe informacje do suplementu (jeżeli student nie podjął dodatkowych aktywności w trakcie trwania studiów składa podpisany wniosek, w każdą pozycję w opisie wpisując "nie dotyczy") pobierz
 • opłata za dyplom w kwocie 60 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK
 • przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie, student powinien zgłosić się do Biblioteki ALK w celu rozliczenia się z biblioteką
 • wzór strony tytułowej - praca licencjacka - pobierz
 • wzór strony tytułowej - praca magisterska - pobierz

UWAGA STUDENCI I STOPNIA

Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych  

- Szczegółowe informacje o terminie egzaminu dyplomowego student otrzymuje sms-em na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- Student ma prawo przed egzaminem dyplomowym zapoznać się z ocenami uzyskanymi za pracę dyplomową i ich uzasadnieniem oraz może zapoznać się ze składem komisji egzaminu dyplomowego wysyłając maila na adres: obrony@kozminski.edu.pl lub tel. 22 5192213.

- Przebieg egzaminu dyplomowego: Egzamin przeprowadzony jest przed komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części: pierwszą jest prezentacja pracy dyplomowej, drugą odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję. 

Informacje dotyczące dyplomów ukończenia studiów 

- W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplement do dyplomu

- Informację o odbiorze dyplomu absolwent otrzymuje sms-em

- Przy odbiorze dyplomu absolwent wypełnia formularz aktualizujący dane kontaktowe, które umożliwią informowanie o najważniejszych wydarzeniach w ALK

- Na wniosek absolwenta wydawane są dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania odpisu dyplomu w języku obcym jest wniesienie przez absolwenta opłaty oraz dostarczenie aktualnej fotografii (format 4,5 x 6,5 cm). Opłata wynosi: 40 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK - pobierz wniosek

- Na wniosek absolwenta wydawany jest duplikat dyplomu i suplementu. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata za duplikat dyplomu wynosi 90 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto ALK - pobierz wniosek

Dyplom wraz z suplementem można odebrać w Biurze ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów (pok. D/102)

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką

(dotyczy tylko absolwentów II stopnia)

 

Dyplom specjalny

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego może zakupić dyplom specjalny, przygotowany przez Biuro Marketingu, który będzie wydrukowany na wysokiej klasy papierze, oprawiony w drewniane, bejcowane ramy i zaopatrzony w zaczep do mocowania na ścianie (wzór poniżej, dostępny również w Biurze ds. obsługi prac dyplomowych). Koszt zakupu takiego dyplomu wynosi 150 zł. Prosimy, aby osoby zainteresowane nabyciem dyplomu specjalnego zgłosiły się z wnioskiem oraz potwierdzeniem dokonania opłaty do Biura ds. obsługi prac dyplomowych, które zleci jego przygotowanie. Opłatę za dyplom należy wpłacić na konto w Banku Millenium: 20 1160 2202 0000 0000 6083 9620 z dopiskiem "dyplom specjalny, imię i nazwisko Absolwenta" - pobierz wniosek