Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Biuro ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów D/100 

Osoby odpowiedzialne

Agnieszka Wasilewska-Guzy

 

 

Sylwia Bencal

 

 

 

 

 

Zakres zadań

Zakres zadań obejmuje wszystkie sprawy związane z pracami dyplomowymi, w szczególności:

 • organizacja egzaminów dyplomowych
 • sprawdzanie prac dyplomowych w systemie Plagiat
 • przygotowywanie dyplomów i suplementów do dyplomu,
 • obsługa absolwentów
Kontakt

tel. (0-22) 519 22 13 

e-mail: obrony@alk.edu.pl

Godziny przyjęć

 

LIPIEC 

 

Poniedziałek 

10.00 - 14.00

Wtorek 

10.00 – 14.00 

Środa 

  9.00 – 12.30 

Czwartek 

13.00 – 18.00 

Piątek 

10.00 - 14.00

Sobota 

nieczynne

Niedziela 

nieczynne

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej i magisterskiej w Kolegium Zarządzania i Finansów 

Regulamin studiów ALK (rozdział 12 regulujący kwestię pracy dyplomowej) - pobierz

Zarządzenie nr 60 - 2015/16 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 29 września 2016

w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich - pobierz

Zarządzenie nr 61 - 2015/16 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 29 września 2016

w sprawie zasad przygotowywania prac licencjackich - pobierz

Informacje dotyczące składania prac licencjackich i magisterskich w dziekanacie 

Terminy składania prac dyplomowych:

1) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze zimowym:

a) do 20 stycznia - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 31 stycznia - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

2) w odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim:

a) do 15 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

b) do 10 września - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty wymagane przy składaniu prac dyplomowych:

 • 2 egzemplarze pracy wydrukowane dwustronnie (jeden zbindowany, drugi oprawiony w twardą okładkę); w przypadku: pracy licencjackiej - 1 egzemplarz prezentacji - pobierzpracy magisterskiej - 1 egzemplarz konspektu - pobierz
 • wersja elektroniczna pracy zapisana w jednym pliku w programie MS Word oraz dołączona prezentacja w programie Power Point (płyta CD opisana: imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora) - wzór
 • kody dziedzin ERASMUS FOR ALL - pobierz
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy licencjackiej - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy magisterskiej - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy licencjackiej do obrony - pobierz, załączone na końcu pracy
 • oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy magisterskiej do obrony - pobierz, załączone na końcu pracy
 • wniosek o dodatkowe informacje do suplementu (jeżeli student nie podjął dodatkowych aktywności w trakcie trwania studiów składa podpisany wniosek, w każdą pozycję w opisie wpisując "nie dotyczy") - pobierz
 • 4 zdjęcia (4,5 x 6,5 cm), podpisane: imię i nazwisko, nr albumu (dostarczone najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego)
 • opłata za dyplom w kwocie 60 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK
 • przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie, student powinien zgłosić się do Biblioteki ALK w celu rozliczenia się z biblioteką
 • wzór strony tytułowej - praca licencjacka - pobierz
 • wzór strony tytułowej - praca magisterska - pobierz

UWAGA STUDENCI I STOPNIA

Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych  

- Szczegółowe informacje o terminie egzaminu dyplomowego student otrzymuje sms-em na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- Student ma prawo przed egzaminem dyplomowym zapoznać się z ocenami uzyskanymi za pracę dyplomową i ich uzasadnieniem oraz może zapoznać się ze składem komisji egzaminu dyplomowego wysyłając maila na adres: obrony@kozminski.edu.pl lub tel. 22 5192213.

- Przebieg egzaminu dyplomowego: Egzamin przeprowadzony jest przed komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części: pierwszą jest prezentacja pracy dyplomowej, drugą odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję. 

Informacje dotyczące dyplomów ukończenia studiów 

- W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplement do dyplomu

- Informację o odbiorze dyplomu absolwent otrzymuje sms-em

- Na wniosek absolwenta wydawane są dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania odpisu dyplomu w języku obcym jest wniesienie przez absolwenta opłaty 40 zł. oraz dostarczenie aktualnej fotografii (format 4,5x6,5). Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK.

- Przy odbiorze dyplomu absolwent wypełnia formularz aktualizujący dane kontaktowe, które umożliwią informowanie o najważniejszych wydarzeniach w ALK.

Dyplom wraz z suplementem można odebrać w Biurze ds. Obsługi Prac Dyplomowych i Absolwentów (D/100)

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

 

Dyplom specjalny

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego może zakupić dyplom specjalny, przygotowany przez Biuro Marketingu, który będzie wydrukowany na wysokiej klasy papierze, oprawiony w drewniane, bejcowane ramy i zaopatrzony w zaczep do mocowania na ścianie (wzór poniżej, dostępny również w Biurze ds. Obsługi Prac Dyplomowych). Koszt zakupu takiego dyplomu wynosi 150 PLN. Prosimy, by osoby zainteresowane nabyciem dyplomu specjalnego zgłosiły się do Biura ds. Obsługi Prac Dyplomowych z potwierdzeniem dokonania opłaty, które zleci jego przygotowanie. Należność za dyplom należy wpłacić na konto w Banku Millenium: 20 1160 2202 0000 0000 6083 9620 z dopiskiem dyplom specjalny imię i nazwisko Absolwenta.