Regulamin konkursu „Quiz marketingowy”

 


 
1. Konkurs „Quiz marketingowy” jest organizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.

 

2. Konkurs odbywa się 12 maja 2020, od momentu ogłoszenia przez organizatorów podczas transmisji live na Facebooku do godz. 20.00.

 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

4. W konkursie może wziąć udział każda osoba uczestnicząca w transmisji Live na profilu Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University, z wyłączeniem pracowników ALK, posiadająca konto na Facebooku oraz adres e-mail.

 

5. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagrody w postaci książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” prof. ALK dr. hab. Grzegorza Mazurka, wyd. PWN, oraz gadżetów reklamowych ALK: maskotki, butelki ekologicznej na napoje oraz koszulki dla zwycięzcy konkursu. Po podaniu rozmiaru koszulki przez zwycięzcę otrzyma on model aktualnie dostępny w magazynie.

 

6. Uczestnicy biorą udział w konkursie za pośrednictwem podanego podczas transmisji live linka. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu e-mail uczestnika.

 

7. Rekomendujemy używanie komputera. Konieczny jest dostęp do Internetu.

 

8. Z jednego IP możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi.

 

9. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej liczby punktów za pytania konkursowe w jak najkrótszym czasie. Każde poprawnie rozwiązane zadanie konkursowe to jeden punkt. Maksymalnie w trakcie konkursu będzie można zebrać 5 pkt.

 

10. Organizatorzy wyłonią spośród wszystkich uczestników konkursu zwycięzcę na podstawie liczby zdobytych punktów i czasu wypełnienia quizu. Zwycięzcą zostaje osoba, która zdobyła największą liczbę punktów. Jeśli więcej niż jedna osoba zdobędzie największą liczbę punktów, liczy się czas wypełnienia quizu.

 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 maja do godz. 23:59, na profilu na Facebooku Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University w komentarzu pod wydarzeniem: „Debata: Marketing kontra wirus”. O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem.

 

12. Nagroda zostanie przesłana pocztą na wskazany przez zwycięzcę adres. W przypadku braku mailowego potwierdzenia przez zwycięzcę chęci odebrania nagrody do 24 godzin od momentu ogłoszenia wyniku, nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu.

 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za problemy techniczne serwisu classmarker.com, facebook.com oraz leżące po stronie uczestnika (np. połączenie z Internetem).

 

14. E-maile pozyskane w czasie konkursu zostaną skasowane po potwierdzeniu odebrania nagrody przez zwycięzcę.

 

 

Nagrody konkursowe