Strategy & Innovation Management Major PL

studenci

Strategy & Innovation Management - zakres studiów na kierunku Master in Management

O zakresie

Kierunek zarządzanie strategią i innowacjami został stworzony w celu zapewnienia studentom umiejętności niezbędnych do realizacji i prowadzenia solidnych strategii biznesowych wprowadzających innowacje we wszystkich typach organizacji. Studenci rozwiną praktyczne umiejętności pozwalające im analizować zmiany i możliwości w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym oraz tworzyć pomysły na nowe produkty, usługi i procesy. Studenci poznają potencjalną strategię firmy w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, modele rozwoju nowych produktów i usług, a także poznają przykłady ich wdrażania poprzez praktyczne projekty. Celem kursu jest przygotowanie przyszłych menedżerów rozumiejących rolę zrównoważonego rozwoju, potrafiących tworzyć i wdrażać strategię rozwoju firmy oraz budować kulturę zmian, innowacji i odpowiedzialności społecznej w swoich firmach. Kurs wspierany jest przez partnerów biznesowych, wiodące firmy w swojej branży oraz firmy pomagające wdrażać i skalować nowe przedsięwzięcia - startupy.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Słowo od lidera kierunku

Łukasz Kowalik
dr Łukasz Kowalik

Zaprojektowaliśmy kierunek Zarządzanie Strategią i Innowacjami, aby przygotować przyszłych menedżerów i liderów, którzy będą w stanie identyfikować i wykorzystywać możliwości w zmieniającym się środowisku biznesowym. Wierzymy, że najnowsza wiedza, wsparta umiejętnością rozpoznawania i wykorzystywania kluczowych trendów i technologii, pomoże im kształtować nową normalność i budować silną pozycję biznesową swoich firm.

Partnerzy zakresu

Atuty kierunku

1
Znajomość biznesu

Silny nacisk na umiejętność identyfikowania szans biznesowych i przekształcania ich w strategię i działania. Praktyczne, holistyczne podejście do zarządzania innowacjami, począwszy od generowania pomysłu, poprzez finansowanie, aż po wdrożenie i skalowanie. Poznanie nowych trendów związanych z zarządzaniem innowacjami oraz sposobów budowania kultury innowacyjności w organizacji.

2
Doświadczeni wykładowcy i eksperci biznesowi

Kursy prowadzone przez doświadczonych wykładowców z silnym międzynarodowym zapleczem, wspieranych przez doświadczonych menedżerów i liderów, ewangelistów technologii i inwestorów.

3
Doświadczalna nauka i tworzenie sieci kontaktów

Szczególny nacisk na studia przypadków, projekty studenckie i prawdziwe przypadki biznesowe od partnerów biznesowych i kolegów podróżników. Okazja do nauki najlepszych praktyk od doświadczonych menedżerów i ekspertów oraz wzmocnienia marki osobistej studenta i sieci biznesowej.

Perspektywy zatrudnienia

Kurs Zarządzanie Strategią i Innowacjami przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą budować pozycję strategiczną swojej przyszłej firmy w oparciu o innowacyjne produkty, usługi, procesy i sposób zarządzania firmą. Studenci zdobędą dogłębną wiedzę na temat strategii innowacji w istniejących firmach, jak również w nowych przedsięwzięciach, w tym startupach. Przyszli absolwenci będą mogli zajmować strategiczne stanowiska związane z nowymi produktami, usługami, rozwojem doświadczeń lub skupić się na własnych przedsięwzięciach. Kurs porusza również aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością innowacyjnych przedsiębiorstw. Przykładowe stanowiska: 

 • New Business Development Manager / Rozwój strategii firmy
 •  Lider nowego projektu/produktu/usługi 
 • Menedżer konsultantów ds. zmian
 • Założyciel i CEO własnego przedsięwzięcia (startupu) / In-house Startup Lead
 • Nowe miejsca pracy i stanowiska, które nie istnieją dzisiaj, a będą tworzone w przyszłości

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom Master in Management. Dodatkowo otrzymują suplement do dyplomu stwierdzający, jaki kierunek studiów ukończył student. Studenci zachęcani są do udziału w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez uczelnię, aby opanować umiejętności niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym.

Wybrani wykładowcy zakresu

Błażej Soniewicki
Błażej Soniewicki

Prawdziwa Innowacja nie kończy się na świetnych pomysłach, to cały proces i system, który pozwala te pomysły wprowadzić w życie i pracować dla organizacji i jej interesariuszy w sposób opłacalny i trwały. Jestem praktykiem, który spędził ponad 20 lat budując marki takie jak Mars, Google, Netflix, dzieląc się tym doświadczeniem i wiedzą ze studentami ALK.

Błażej Soniewicki to wielokrotnie nagradzany, executive manager z międzynarodowym doświadczeniem w branży reklamowej. W ciągu 20 lat swojej kariery reklamowej pracował dla wielu międzynarodowych i lokalnych klientów takich jak: Mars, Total, Google, Obi, Netflix, Petronas, Coty, Mattel i wielu innych. Projekty, którymi kierował i w których uczestniczył, były nagradzane na najważniejszych festiwalach branżowych. Obecnie jest partnerem zarządzającym wysoce innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji platformy EContenta.

 

Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
Prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič

W obliczu rosnącej konkurencji, innowacji i zacierania się granic branżowych, sukces odnoszą te firmy, które są w stanie opracować innowacyjne strategie i zachować strategiczną elastyczność w burzliwym otoczeniu. Kurs Strategy & Innovation Lab: Company-based Project zapewnia wgląd w praktyczne wyzwania biznesowe, dając uczestnikom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i pracy nad strategią i innowacjami związanymi z rzeczywistą firmą. W ostatnich latach realizowaliśmy projekty dla firm Nowy Styl, Webankieta, Gala, Granna.

Prof. dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania strategicznego i strategii biznesu międzynarodowego, dziekanem Kolegium Zarządzania, dyrektorem Centrum Badawczego Innowacyjnych Strategii Wzrostu, wykładowcą na studiach doktoranckich, EMBA, podyplomowych i magisterskich. Specjalizuje się w teorii i praktyce strategii oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest aktywnym konsultantem w zakresie doradztwa strategicznego, w tym strategii wzrostu przedsiębiorstw oraz wdrażania systemów zarządzania efektywnością.  W 2017 r. otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Mariola jest członkiem kilku organizacji naukowych, w tym Academy of International Business, Strategic Management Society oraz European International Business Academy. Doświadczony kierownik w dużych projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

prof. NU Franjo Mlinarič, Ph.D.

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodowym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI oraz prywatnego Instytutu iRDM. Jest redaktorem współpracującym z Lex Localis i od 2019 roku kieruje czołowym programem magisterskim Finanse i rachunkowość umieszczony w rankingu FT. Dodatkowo, kieruje dwoma prestiżowymi programami podyplomowymi: "Zrównoważone finanse i ESG" oraz "Profesjonalna rada nadzorcza" na ALK.

Uwielbia łączyć naukową rygorystyczność z doświadczeniem konsultingowym w międzynarodowym środowisku i jest pasjonatem promowania i wdrażania zrównoważonych modeli biznesowych. Większość swojego doświadczenia zdobył na terenie Bałkanów, będąc czołowym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów narodowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotnisk, instalacje spalania odpadów i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem analiz skutków ekonomicznych projektów ustaw.

Jest doświadczonym biegłym sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi i strukturyzowanymi produktami finansowymi. Posiada również dwa certyfikaty państwowe: biegłego finansisty i certyfikowanego członka rady nadzorczej. Jego badania skupiają się na zrównoważonym tworzeniu wartości oraz zagadnieniach transformacji ESG, a także na wpływie inwestycji publicznych na gospodarkę. Jest współautorem wielu książek i artykułów, które przyniosły mu tytuł profesora nadzwyczajnego na NU w Słowenii i stanowisko adiunkta na KU.

dr Łukasz Kowalik

Żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian technologicznych i społecznych, nowych szans i nowych obowiązków stojących przed biznesem. Zmiany te wymagają menedżerów, którzy będą zadawać nowe pytania, tworzyć innowacyjne strategie, nowe produkty i usługi, inspirować pracowników i rozwijać firmy. Wszystko zaczyna się od ciekawości, znajomości biznesu, sieci kontaktów i odwagi, aby zakwestionować status quo. Tego właśnie chciałbym, aby studenci nauczyli się podczas kursu Strategia Innowacji.

Łukasz Kowalik - ekspert w dziedzinie innowacji, zarządzania zmianą i strategii go-to-market. Venture Partner w Simpact.VC wspierający strategie i programy go-to-marketowe spółek portfelowych. Lead mentor w Startupbridge.eu. Wcześniej przez ponad 18 lat menedżer w Intel Corporation odpowiedzialny za komunikację marketingową i programy partnerskie w regionie CEE i EMEA.
Adiunkt i lider kierunku Strategia i Innowacje w Akademii Leona Koźmińskiego

Piotr Wójcik
prof. Piotr Wójcik

Zdolność myślenia strategicznego jest podstawową cechą globalnego menedżera w XXI wieku. W kursach, które prowadzę (Strategic Management for Growth, Business Model Innovation) staram się zaszczepić w studentach krytyczne myślenie o firmie i jej otoczeniu, jak ustrukturyzować problem biznesowy, jak zadawać nieoczywiste pytania w procesie i znaleźć nieszablonowe rozwiązania. Są to uniwersalne umiejętności, które przydadzą się w każdym kontekście biznesowym.

Piotr Wójcik jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego oraz prodziekanem ds. programu Master in Management w Akademii Leona Koźmińskiego. Otrzymał Stypendium dla Młodych Naukowców, przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współzałożyciel i dyrektor generalny firmy dostarczającej rozwiązania IT dla zrównoważonego rozwoju. Po pracy w sektorze publicznym i prywatnym związał się z Akademią Leona Koźmińskiego. Projekty badawcze, którymi kieruje lub w których uczestniczy, obejmują tematykę związaną ze strategią i biznesem międzynarodowym. Publikował artykuły m.in. w Journal of Business Research, Baltic Journal of Management, Journal of Organizational Change Management. 

Wybrane przedmioty zakresu

 • Design Thinking in Innovation Processes & Innovative research techniques
 • New Product Development Process and innovative project management
 • Change management & digitalization
 • Designing Innovative Organizations
 • Strategy & Innovation Lab: company-based project
 • Strategic Negotiations
 • Mergers and Acquisitions

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.