Strategia i współpraca w obszarze ESR

campus

Wpływamy na otoczenie ALK

Certyfikacja BSIS

W czerwcu 2020 r. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikat Business School Impact System (BSIS), pokazujący realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nasza uczelnia, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

Certyfikacja ustanowiona przez międzynarodową fundację wspierającą rozwój edukacji menedżerskiej – EFMD – dokonuje oceny wpływu uczelni na najbliższe otoczenie. Jest ono definiowane jako rynek lokalny w siedmiu aspektach: finansowym, edukacyjnym, rozwoju biznesu, intelektualnym, rozwoju ekosystemu, społecznym i wizerunkowym. 

Eksperci BSIS oszacowali wartość samego wpływu finansowego ALK na 200 mln euro rocznie. Składają się na to m.in. wydatki uczelni ponoszone na badania i projekty rozwojowe oraz inwestycje pracodawców w absolwentów. Oceniano również wpływ uczelni na region jako dostawcy wykwalifikowanych pracowników, organizatora wymiany myśli i kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich, a także jej zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę oraz dbałość o zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Na uzyskanie certyfikatu z pewnością miało wpływ znalezienie się ALK w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR), ogłoszonego w styczniu 2020 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, jako jednej z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedynej z Polski.

Więcej informacji tutaj.

 

BSIS

Positive Impact Rating for Business Schools

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony w styczniu 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos.Positive Impact Rating (ocena pozytywnego wpływu) to wykaz najlepszych uczelni biznesowych pod kątem ich społecznej odpowiedzialności i troski o zrównoważony rozwój, przeprowadzany przez studentów i dla studentów. Studenci najlepszych uczelni biznesowych z całego świata oceniają swoje szkoły pod kątem ich pozytywnego wpływu na świat, który wykracza poza ich wkład w biznes i gospodarkę.

Do udziału w ratingu zaproszono po 50 uczelni z czołówki rankingów Financial Times Masters in Management 2018 (w tym rankingu Koźmiński zajął 20. miejsce) i Corporate Knights Green MBA (CK). Analizie poddano odpowiedzi 2,5 tysiąca studentów z 51 uczelni. 30 uczelni uznano za najbardziej zaawansowane w wywieraniu pozytywnego wpływu w 7 zdefiniowanych obszarach. Rating powstał we współpracy międzynarodowej grupy profesorów, organizacji międzynarodowych (UN Global Compact, WWF, OXFAM) i stowarzyszeń studenckich (AIESEC, Oikos, Net Impact).

Więcej informacji o ratingu PIR i końcowy raport z badania tutaj.

 

POSITIVE