prof. Wojciech Góralczyk

Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Profesor

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk – jego dorobek naukowy skupia się wokół prawa administracyjnego (zwłaszcza ustrojowego) i prawa bankowego, przy czym w ostatnim czasie ze zdecydowaną przewagą tej pierwszej dziedziny. W ostatnich latach zajmował się prawem dotyczącym wewnętrznej sfery administracji publicznej (kierownictwo, koordynacja, współdziałanie organów administracji), aksjologią prawa administracyjnego, sztuczną inteligencją w administracji publicznej, następstwem praw i obowiązków administracyjnych. Obecnie pracuje nad zagadnieniem imposybilizmu prawnego w prawie administracyjnym oraz regulacji prawnej zadań organów administracji publicznej. Profesor Wojciech Góralczyk otrzymał Nagrodę Rektora ALK za prace badawcze w maju 2020 r.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2018), "Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa", Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2, s. 522-542, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2012), "Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 187-206, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2011), "Stowarzyszenia we Francji i w Polsce - aspekty prawne", ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 4(25), s. 105 - 131, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2010), "W kierunku lepszego prawa", TRANSFORMACJE, 64-65, 1-2, s. 358-372, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2019), "Podstawy prawa i administracji wyd. 2", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2016), "Kierownictwo w prawie administracyjnym", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2014), "Podstawy prawa i administracji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Podstawy prawa -  wydanie III", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2007), "Przyczynek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2006), "Podstawy Prawa wyd II", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2004), "Podstawy Prawa", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1991), "Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych", TWIGGER, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1986), "Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1979), "Organy kolegialne państwowych organizacji gospodarczych", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (2014), "Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (2006), "Prawo informacji. Prawo do informacji", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (1999), "Prawo bankowe. Komentarz", TWIGGER, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2019), "Akty administracyjne wydawane przez komputer", w: Korczak J., Sobieralski K. (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Presscom, Wrocław, s. 139-149, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), "Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki", w: Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 283-300, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2018), "Wolność vs kompetencyjność w prawie administracyjnym", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 85-98, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2017), "Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej", w: J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 745-763, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2012), "Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Prywatyzacja władzy publicznej. Publicyzacja sfery prywatnej , POLTEXT, s. 18, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji", w: Sieniawska K. (red.), Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, MUINICIPIUM SA, Warszawa, s. 220 - 238, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Kierownictwo w administracji - aspekty prawne", w: Parchomiuk J., Kruk E., Ulijasz B. (red.), 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W., GÓRALCZYK Z. (2006), "Środowisko audytu sektora publicznego.", w: (red.), Podręcznik audytu wewnętrznego, KSAP, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2006), "Tajemnica bankowa", w: Góralczyk W. (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 247-276, afiliacja: WSPIZ.

 

GÓRALCZYK W., LAM J. (2001), "Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company", w: Bogdan Wawrzyniak (red.), Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, afiliacja: WSPIZ

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk prowadzi przede wszystkim wykłady z prawa administracyjnego i z prawa bankowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone według autorskiej koncepcji wykładowcy opracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia dydaktycznego (od 1972 r.)

Od 2000 r. do 2013 r. Radca prawny w Centrali PKO Banku Polskiego SA.