alk
prof. Tadeusz Wiśniewski
Katedra Prawa Cywilnego
Profesor zwyczajny