prof. Maksymilian Pazdan

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego. Ukończył aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim (1961–1963), studia i staże zagraniczne: Université Paris I (1973,1978), Max Planck Institut w Hamburgu (1984) i w Monachium (1984,1986,1989 – pobyty kilkumiesięczne).

Zainteresowania naukowe profesora Pazdana koncentrują się wokół prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego. Najwięcej uwagi poświęcił pierwszej dziedzinie. Dotyczyła jej dysertacja doktorska poświęcona zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, rozprawa habilitacyjna zawierająca analizę metod regulacji właściwości prawa do dziedziczenia ustawowego oraz liczne inne publikacje. Wśród nich na czoło wysuwa się wydany pod jego redakcją i przy znacznym udziale autorskich t. XX Systemu Prawa Prywatnego (w trzech oddzielnych dziełach: A - 2014, BiC - 2015). Jest autorem 16-u wydań podręcznika prawa prywatnego międzynarodowe oraz wielu studiów, artykułów i glos reprezentujących ten dział prawa prywatnego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego są poświęcone w szczególności problematyce osób fizycznych i osób prawnych (m.in. autorski udział w tomie I Systemu Prawa Prywatnego), przedstawicielstwa (udziałów tomie II Systemu Prawa Prywatnego) i prawa spadkowego m.in. (udziałów w tomie 10 Systemu Prawa Prywatnego oraz w Komentarzu KC pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego - 10 wydań). Do międzynarodowego prawa handlowego zaliczyć można publikacje dotyczące problematyki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz niektórych umów ( w szczególności umów licencyjnych, leasingu, franchisingu, umów kooperacyjnych). Publikacje z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego poświęcone były w szczególności umowom o arbitraż, receptum arbitrii, umowom arbitrów z instytucjami arbitrażowymi oraz problematyce prawnej mediacji.

Publikacje w czasopismach naukowych:

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2021), "The EU succession regulation: achievements, ambiguities, and challenges for the future", Journal of Private International Law, Vol. 17, issue 1, s. 74-113 , afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Prywatnoprawny stan faktyczny zamknięty jako sąd kwestia wstępna dla sprawy spadkowej Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, z. 12, C 98, s. 3-10, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18 Glosa - Maksymilian Pazdan", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, Zeszyt 12, s. 3-10, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Czy polski notariusz może być uważany za sąd w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 650/2012?", REJENT, nr 9 (365), s. 11-34, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2020), "Highlights and Pitfalls of the EU Succession Regulation", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, Tom 26, s. online, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2020), "O rozgraniczaniu statutów i wsysaniu regulacji prawnej (na przykładzie prawa stosowanego do oceny różnych aspektów powołania i funkcjonowania wykonawcy testamentu i zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 27, s. 161- 177, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2017), "Aspekty kolizyjnoprawne odpowiedzialności za długi spadkowe", REJENT, 9(317), s. 11-24, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2016), "Aspekty kolizyjnoprawne zapisu windykacyjnego ", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 16, 01, s. 11-30, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2016), "Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku ", REJENT, 5 (301), s. 9-22, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2016), "Stosowanie obcych norm kolizyjnych", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 18, s. 19-30, afiliacja: Inna.

PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Kozioł A., Kurowski W., Twardoch P., Zrałek J. (2014), "Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku (uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 13, -, s. 141-164, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, wrzesień, s. 1-3, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W., Zachariasiewicz M. (2013), "W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 12, -, s. 165-197, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Das neue polnische Gesetz über das IPR", Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 1, s. 77-81, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2011), "Nowa polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 18-29, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2011), "Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnego", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s. 83-108, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., Gralla E. (2011), "Gesetz uber das Internationale Privatrecht", WIRTSCHAFT UND RECHT IN OSTEUROPA, 10, s. 299-305, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2011), "Doniosłe dla notariuszy nowości w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym", REJENT, specjalny, s. 135-152, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2011), "Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce ", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s. 9-16, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2005), "O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym", REJENT, 9, s. 38-49, afiliacja: Inna.

Monografie:

PAZDAN M. (2016), "Prawo prywatne międzynarodowe ", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Prawo prywatne międzynarodowe", LexisNexis, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "Prawo prywatne międzynarodowe", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2008), "Prawo prywatne międzynarodowe", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Boston, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Paryż, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2007), "Prawo spółek handlowych", CH BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2007), "Prawo prywatne międzynarodowe", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

PAZDAN M. (2005), "Prawo prywatne międzynarodowe.", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2005), "Kodeks cywilny (współautor)", CH BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2004), "Kodeks cywilny. Komentarz (współautor)", CH BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2003), "Kodeks cywilny. Suplement (T.I i II)", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

PAZDAN M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), (2017), "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (red.), (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (red.), (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., Górecki J. (red.), (2015), "Nowe Europejskie Prawo Spadkowe ", LEX, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (red.), (2014), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., Banaszczyk Z. (red.), (2013), "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", CH BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., A.Dańko-Roesler, J.Jacyszyn, M.Pazdan, W.Popiołek .. (red.), (2012), "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce", Klucz-Druk Sp. z o.o., afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PAZDAN M. (2021), "Prawo właściwe dla zarządu sukcesyjnego i kwestii związanych z jego ustanowieniem, wykonywaniem i wygaśnięciem", w: Jadwiga Pazdan, Adam Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, s. 207-233, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Umowa leasingu. Objaśnienia do art 709.1 - 709.18", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny Tom II Komentarz art. 450-1088. , Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa, s. 638-671, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie przed art. 922", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny Tom II Komentarz art. 450-1088. , Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa, s. 1038-1043, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Księga czwarta. Spadki. Objaśnienia do art. 922-1057", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny Tom II Komentarz art. 450-1088. , Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa, s. 1044-1398, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2021), "Prawo właściwe dla zarządu sukcesyjnego i kwestii związanych z jego ustanowieniem, wykonywaniem i wygaśnięciem", w: Jadwiga Pazdan, Adam Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 207-233, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2019), "Zarząd sukcesyjny a wykonawca testamentu", w: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 67-78, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2019), "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego", w: J. Gołaczyński, W. Popiołek (red.), Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 127-135, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2019), "Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych", w: A. Szumański (red.), Prawo Spółek Handlowych. Tom 2A, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 323-378, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2018), "Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu", w: A. Dańko-Roesles, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Wrocław, s. 885-894, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2017), "Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r.", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1047-1055, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2017), "W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie prokreacji", w: Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 140-146, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2017), "Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporzadzeniu spadkowym UE z 2012 r.", w: Mariusz Fras, Piotr Ślęzak (red.), Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 343-350, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2017), "Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata i de lege ferenda ", w: Wojciech Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 99-108, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2016), "O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych", w:  JERZY POCZOBUT, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI (red.), PRAWO PRYWATNE I ARBITRAŻ - Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, SĄD ARBITRAŻOWY, s. 269-277, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2016), "Zbycie spadku a umowa przenosząca spadek ", w: BARBARA JELONEK-JARCO, RAFAŁ KOS, JULITA ZAWADZKA (red.), USUS MAGISTER EST OPTIMUS. ROZPRAWY PRAWNICZE OFIAROWANE PROFESOROWI ANDRZEJOWI KUBASOWI, CH BECK, Warszawa, s. 157-163, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2016), "Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polski ", w: Maria Borytańska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu , Wolters Kluwer, Warszawa, s. 421-432, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2016), "Kommorienci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia", w: A. Wudarski (red.), Polska Komparystyka Prawa. Prawo Obce w Doktrynie Prawa Polskiego , STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, s. 331-343, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2016), "Bona vacantia według rozporządzenia Unii Europejskiej nr 650/2012 ", w: Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K.  (red.), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1040-1049, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego ", w: Pazdan M., Górecki J.  (red.), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe , LEX, s. 19-35, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Statut spadkowy w świetle rozporządzenia spadkowego ", w: Pazdan M., Górecki J.  (red.), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe , LEX, s. 94-106, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law", w: Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer (red.), The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts, Springer, Szwajcaria, s. 229-265, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Księga trzecia. Zobowiązania - objaśnienia do art. 709.1-709.18", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, CH BECK, Warszawa, s. 593-623, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie przed Art. 922", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, CH BECK, Warszawa, s. 950-955, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Ksiega czwarta. Spadki - objaśnienia do art. 922-1057", w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, CH BECK, Warszawa, s. 955-1210, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement  and the laws Governing Other Issues", w: Beata Gessel - Kalinowska vel kalisz (red.), The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum professor Jerzy Rajski, SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN, Warszawa, s. 205-214, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Umowy dotyczące spadku", w: Bogudar Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System prawa prywatnego, CH BECK, Warszawa, s. 1131-1156, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Rozdział VIII: Zobowiązania umowne oraz wybrane instytucje wspólne prawa zobowiązań (§29-30)", w: Pazdan Maksymilian (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, CH BECK, s. 1-95, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Rozdział X: Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych", w: Pazdan Maksymilian (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, CH BECK, s. 693-706, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2015), "Rozdział XII: Zobowiązania pozaumowne (§44 pkt I)", w: Pazdan Maksymilian (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, CH BECK, s. 725-912, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), "The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014 ", w: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 107-140, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2014), "Verfügungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen", w: Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt u. Oliver Remien (red.), Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Mohr Siebeck, s. 501-513, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł II. Osoby", w: Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, CH BECK, Warszawa, s. 66-165, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł IV. Czynności prawne", w: Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, CH BECK, s. 344-397, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł V. Termin", w: Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, CH BECK, s. 397-401, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego – dotychczasowe doświadczenia", w: Poczobut Jerzy (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s. 225-233, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Polskij kodifikacjonnyj opyt w oblasti mjeżdunarodnotvo prawa", w: Boguslavskij, Mark M. (red.), Sawrjemjennoje mjeżdunarodnoje czestnoje prawo w Rosiji i Jewrosojuzje, NORMA LVOV, s. 353-366, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "O roli wyboru prawa i prawie dla niego właściwym", w: J. Kruczalak - Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, LEXIS-NEXIS, s. 535-541, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2013), "Poszukiwanie prawa właściwego do oceny skargi pauliańskiej", w: M.Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 763-769, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym", w: A. Matlak/S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 781-792, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym", w: K. Szczepankowska - Kozłowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu , WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 340-351, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2013), "Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego", w: W.Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, WYDAWNICTWO C. H. BECK, Warszawa, s. 3-15, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Żarnowiec Ł. (2013), "Kontrakt i prawo właściwe", w: W. Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, WYDAWNICTWO C. H. BECK, Warszawa, s. 177-261, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Rott-Pietrzyk E. (2013), "Treść i interpretacja kontraktu", w: W. Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, WYDAWNICTWO C. H. BECK, Warszawa, s. 425-505, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych", w: Włodyk S. (red.), Prawo spółek handlowych, C.H. BECK, Warszawa, s. 319-357, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawe prywatnym międzynarodowym z 2011 roku", w: P.Grzegorczyk, K.Knoppek, M.Walasik (red.), Proces cywilny: Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, WoltersKluwer, s. 859-872, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2012), "Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe", w: A.Dańko-Roesler, J.Jacyszyn, M.Pazdan, W.Popiołek (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Klucz-Druk Sp. z o.o., Warszawa, s. 423-429, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980r. i rozporządzenia Rzym I", w: J.Pisuliński, P.Tereszkiewicz, F.Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa, s. 699-715, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny", w: M. Łaszczuk,M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, Warszawa, s. 387-401, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2012), "Successions internationalen en Pologne", w: . (red.), Journées roumaines de Bucarest et Cluj : Les successions, Bruylant et LB2V, Paryż, s. 761-776, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych po wejściu w życie ustawy z 2011 r.", w: M. Sokołowski (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego Księga pamiątkowa Profesora M. Kępińskiego, WoltersKluwer, Warszawa, s. 109-118, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Podmioty stosunków cywilnoprawnych – zagadnienia ogólne", w: M.Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. s. 1021-1044, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Osoby fizyczne", w: "Osoby fizyczne" (red.), System Prawa Prywatnego, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. s. 1045-1114, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2012), "Dobra osobiste i ich ochrona", w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. s. 1225-1289, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2011), "Umowa leasingu; Art. 7091–70918", w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II, CH BECK, Warszawa, s. 566-602, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2011), "Księga czwarta. Spadki", w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II, CH BECK, Warszawa, s. 982-1282, afiliacja: Inna.

PAZDAN M., Sznajder K. (2011), "Das Polnische Abenteuer mit dem ABGB", w: Milana Hrusakova (red.), Od kodifikace k rekodifikaci ceskeho obcanskeho prava, LEGES, Praga, s. 116-126, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2011), "Prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem(arbitrami) według Konwencji rzymskiej z 1980 r. i rozporządzeniaRzym I", w: Gudowski J., Weitz K. (red.), Aurea praxis, aurea theoria Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego TOM 1, TOM 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 1765-1775, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym", w: Mikołajczyk M. i in. (red.), O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. , WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, Białystok, s. 1089-1098, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "Neuregelung der gesetlichen Erbfloge im polnische Recht", w: Habdas M., Wudarski A. (red.), Festschrift fur S. Kalus, PETER LANG GMBH, Frankfurt am Main, s. 375-384, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "Zagadnienie luk w prawie prywatnym międzynarodowym", w: Choduń A., Czepita S. (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 677-689, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym", w: Machnikowski P., Gołaczyński J. (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, C.H. BECK, Warszawa, s. 445-458, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2010), "O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej ", w: Modrzejewska M.  (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. Józefa Okolskiego, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 755-766, afiliacja: ALK.

PAZDAN M. (2008), "Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - aktualne tendencje", w: Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 139-152, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2008), "Objaśnienia do art. 8–43 ", w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44911. Tom I, CH BECK, Warszawa, s. 566-602, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2008), "Objaśnienia do art. 89–116", w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44911. Tom I, CH BECK, Warszawa, s. 982-1282, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2008), "Przedstawicielstwo", w: Radwański Z. (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2 Wydanie: 2 , C.H.BECK, Warszawa, s. 463-480, afiliacja: WSPIZ.

PAZDAN M., Szpunar M. (2008), "Cross-border litigation of unfair competition over the Internet", w: Nuyts A. (red.), International litigation in intellectual property and information technology, WOLTERS KLUWER LAW, Hague, s. 131-149, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2007), "Dylematy towarzyszące kodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego", w: Brzozowski A., Kocot W., Michałowska K. (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego - księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, CH BECK, Warszawa, s. 459-466, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2006), "Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym", w: - (red.), Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie - III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, Warszawa, s. 289-298, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2006), "Prawo spadkowe", w: Radwański Z. (red.), Zielona księga - optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa, s. 178-196, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2006), "Kodeks spółek handlowych a prawo pywatne międzynarodowe", w: Banel L., Gączkowska U. (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. 162-174, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2005), "Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r.", w: - (red.), W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa - księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 91-103, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności, Prawo prywatne czasu przemian", w:  S. Sołtysiński (red.), Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu , Poznań, s. 889-899, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności", w: Nowicka A. (red.), Prawo prywatne czasu przemian - księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 889-900, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2004), "Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cywilna mediatora", w: M.Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, ZAKAMYCZE, Kraków, s. 381-387, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2004), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności", w: Sołtysiński S. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu , Poznań, s. -, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2004), "Umowa o mediację", w: Nowińska E., du Vall M. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, ZAKAMYCZE, Kraków, s. 255-265, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2004), "Istota i podstawowe założenia marketingu", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 23-38, afiliacja: Inna.

PAZDAN M. (2003), "Odpowiedzialność deliktowa pomocnika", w: Zgryzek K., Hofmański P. (red.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 334-342, afiliacja: Inna.  

Jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (od 1996 - 17.12.2015 r.) prof. Maksymilian Pazdan przewodniczył zespołom, które przygotowywały szereg projektów ustaw, w tym w szczególności projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym uchwalonej w 2011 r., projekt ustawy dostosowującej prawo polskie do rozporządzenia i UE nr 650/2012, uchwalonej w 2015 r. oraz projekty nowelizacji prawa spadkowego i prawa o notariacie, uchwalony w 2011 r. i 2015 r.

Od 2001 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2003 r. członkiem Korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego ( Academie International de Droid Compare) w Paryżu.

Od 1978 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ( do 1989 r. - była to Polska Izba Handlu Zagranicznego). Uchwałą Rady Arbitrażowej z 21.12. 2020 r. został zaliczony do arbitrów rekomendowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024. Jako arbiter w ostatnich 10 latach uczestniczył w rozpoznaniu kilkunastu spraw.

Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2019- nadal), Stowarzyszenia Polskich Arbitrów, Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Redaktor naczelny " Orzecznictwa Sądów Polskich" (2013 - nadal, wcześniej przewodniczący Komitetu Redakcyjnego OSP) oraz " Problemów Prawa Prywatywnego Międzynarodowego" (2007 - nadal; wcześniej 1977 - do 2000, "Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego"), członek Rady Programowej " Kwartalnika Prawa Prywatnego" członek Rady Programowej "Rejenta".

Kierowanie Katedrą Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego (2007-2017)