alk
prof. Krzysztof Zagórski
Katedra Nauk Społecznych
Profesor zwyczajny