prof. Krzysztof Obłój

Katedra Strategii
Profesor

Profesor Krzysztof Obłój  - specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i  międzynarodowego. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania.  Od lat wykłada w miedzynarodowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University w Chinach, University of Illinois, Yale University, CCSU i Duquesne University w USA,  norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, brytyjskiej Henley on Thames i  slovenskiej Bled School of Management. Był spikerem na kilkudziesięciu seminariach naukowych w światowych szkołach biznesu. Publikuje artykuły badawcze, książki, studia przypadków, raporty doradcze i prace popularyzatorskie. Zrealizował kilkanaście krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych.  Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych, m.in. w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, International Journal of Human Resource Management, Journal of Business Research,  International Small Business Journal, Business History, European Journal of International Management, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, Journal of Organizational Change Management, Journal of East West Management i w polskich periodykach naukowych. Jest recenzentem m.in. w Strategic Management Journal, Long Range Planning, Journal of Business Research, Management International Review, International Business Review, International Journal of Human Resource Management. Jest od ponad 30 lat członkiem European International Business Academy, a w 2005 roku został wybrany w uznaniu dla dorobku naukowego w obszarze International Business jednym z Fellows tej organizacji. Jest także od wielu lat członkiem SMS, AIB oraz AMA. Jest lub był członkiem komitetów redakcyjnych następujących periodyków naukowych: International Journal of Emerging Economies, International Human Resource Journal, Management International Review,  Journal of World Business, Organizational Review, Przegląd Organizacji.  Jego książki są wydawane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995;  Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012;  Passion and discipline of strategy, New York 2014). Książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2007,2010, 2014; Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, oraz Praktyka strategii firmy, 2018 stały się bestsellerami na polskim rynku i otrzymały szereg nagród i wyróżnień przyznawanych przez KNOiZ PAN, SGH, Think Tank i Economicus. Otrzymał wiele nagród naukowych i dydaktycznych w Polsce i za granicą, m.in. Central Eastern European Management Association przyznał mu nagrodę „Scholar of Central Europe”.  Od lat uczy zasad dobrej dydaktyki w ramach programu International Management Teaching Academy. Ma duże doświadczenie praktyczne. Był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych m.in. Orlenu SA, Dwory SA, PZU SA, Agory SA, Eurobanku SA, Alior Banku SA, IMPEL SA, AMBRA SA, Polmos Lublin SA, Prochem SA, Invena SA. Doradzał takim firmom jak Laboratorium Kosmetyczne Irena Eris SA, LPP SA, UNIBEP SA, Glass Press SA, Gedeon Richter SA, Rockwool SA, Orange SA, AMBRA SA, Budimex SA, PressGlass SA, Sanitec SA, Asea Brown Boveri SA, Wólczanka SA, Próchnik SA i wielu innym.   Jest jednym z założycieli Międzynarodowej Szkoły Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie: Akademia Leona Koźminskiego).  Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania. Obecnie prowadzi badania nad dostosowaniami polskich firm do sytuacji pandemii.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Jaklič A., OBŁÓJ K., Svetličič M., Kronegger L. (2020), "Evolution of Central and Eastern Europe related international business", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, vol. 108, s. 421-434, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., OBŁÓJ K., Wąsowska A., WIERCIŃSKI S. (2020), "Corporate acceleration process: a systems psychodynamics perspective", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2019), "Footnotes to organizational competitiveness", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, vol. 5 (19), no. 3, s. 35-49, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Huelsdau M. (2019), "Post-entry strategic significance of export market: how psychic distance works? The evidence from European SMEs", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 24(2), s. 235 - 258, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), "Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s. 450-465, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), "Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation", BUSINESS HISTORY, 60(4), s. 562-600, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), "When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 23, 3/2018 , s. 347- 373, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), "With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?", Emerald Emerging Markets Case Studies, 7, 2, s. 1-21, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), "Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s. 275-297, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), "Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, New Avenues in International Management Research, Vol.10, No.1, s. 105 - 125, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), "Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw", MARKETING I RYNEK, 9/2015, s. 78-88, afiliacja: ALK.

Lau C., Bruton  G., OBŁÓJ K. (2014), "Institutions, Resources, and Firm Strategies: A Comparative Analysis of Entrepreneurial Firms in Three Transitional Economies", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, vol 8 (6) , s. 697-720, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., Weinstein M., Zhang S. (2013), "Self-Limiting Dominant Logic:An Exploratory Study of Chinese Entrepreneurial Firms", JOURNAL OF EAST - WEST BUSINESS, vol 19, no 4, s. 291-316, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2013), "Resource based determinants of internationalization of Polish companies", JOURNAL OF INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH, Volume 2, Number 1, s. 8-34, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2012), "Paradoksy strategii umiędzynarodowienia firm z krajów z Europy Środkowo-Wschodniej", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 9, s. 3-6, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), "How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs", Central European Business Review , 1, 3, s. 28-36, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski   J., Adamkiewicz M. (2011), "Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie ", THINKTANK, 1(8), s. 30-35, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), "Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 145, 2, s. 41-53, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Zhang S. (2011), "Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109) , s. 43-53, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), "Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 23-36, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., KOSTERA M. (2010), "Archetypes of rivalry. Narrative responses of Polish radio station managers to perceived environmental change", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 10, 5, s. 564-577, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2010), "Pasja strategii", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s. 1-4, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Obłój T., Pratt M. (2010), "Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transition economy", ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 34, 1/ 2010 , s. 151-170, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2009), "Znaczenie spójności strategii", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 9, s. 6-8, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2009), "Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s. 3-5, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2009), "O definicji strategii raz jeszcze", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s. 3-5, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), "Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s. 13-16, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Ahlstron D., Bruton  G. (2008), "Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where we need to move to in the future", ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 32 (1), s. 1-14, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2008), "Kierunki  reformy nauki polskiej", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), "Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w Polsce i Chinach: analiza porównawcza", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s. 6-9, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2008), "Zarządzanie na krawędzi – o społecznej odpowiedzialności nauk o zarządzaniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s. 3-4, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2007), "Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Obłój T. (2007), "Diminishing returns from reputation: do followers have competitive advantage", CORPORATE REPUTATION REVIEW, 12, s. 1-14, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), "Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań jakościowych. Koncepcja dominującej logiki", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s. 9-13, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), "Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań ilościowychi", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), "Optymizm, proaktywność i rutyna - dominująca logika skutecznych strategii ", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Zdziarski M., Potocki M. (2005), "Przyszłość według prezesów", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 1, 1, s. 1, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), "Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus", CEO, 11, s. 26-34, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), "Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji", CEO, 10, s. 52-59, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), "Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2005), "Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets", Strategy in transition, 1, 1, s. 1, afiliacja: Inna.

SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), "Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s. 3-20, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), "Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s. 3-20, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2004), "Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku.", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2004), "Strategiczne wyzwania polskich firm", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s. 6-8, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2003), "Nowy strategiczny priorytet: zarządzanie klientem", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, listopad, s. 20-32, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2003), "Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrywać", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 1, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2003), "Petera Druckera myśli przewodnie", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s. 7-8, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2003), "Doświadczenia prezesów: the CEO challenge", CONFERENCE BOARD, Raport badawczy nr E-0013-07-RR, s. 4-5, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2002), "Dominująca logika jako strategia działania firmy: studium polskich przedsiębiorców", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2002), "Strategic and environmental determinants of HRM innovations in post-socialist Poland", International Human Resource Management, 1, 1, s. 1, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2001), "Model biznesowy: dyrygent", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2001), "Modele biznesowe: operator i integrator", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2001), "Logika przewagi konkurencyjnej", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 9,10, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2001), "Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, 3, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1999), "Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach", HUMANIZACJA PRACY, 1-2, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1998), "Lessons in transforming former state-owned companies: the ABB experience", European Management Journal, 1, 1, s. 1, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1997), "Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej", MARKETING I RYNEK, 7, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Konfiguracja inteligentnej, produktywnej społeczności", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Przestrzeń wyborów: od konfiguracji klanu do rynku", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Budowa efektywnej konfiguracji społecznej firmy", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Analiza grup strategicznych", BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Grupy strategiczne w światowym przemyśle zegarków", BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Grupy strategiczne: przyczyny powstawania i dynamika zmian", BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1997), "Znaczenie misji firmy", BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., A. Czynczyk, D. Chelminski and R. McDougall A. (1996), "People as Competitive Advantage", Focus on Change Management, 21, 1, s. 1, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Thomas H. (1996), "Breaking Away From the Past: Strategies of Successful Polish Firms in the New Economic Order", European Management Journal, 11, 1, s. 1, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1995), "Reengineering", BUSINESSMAN MAGAZINE, 8, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (1995), "Koncern sie uczy", BUSINESSMAN MAGAZINE, 6, 1, s. 1, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

OBŁÓJ K. (2017), "Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować przyszłość firmy", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), "Strategia korporacji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2014), "Strategia organizacji", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2013), "The Passion and Discipline of Strategy", PALGRAVE MACMILLAN LTD, Londyn, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2013), "Strategija organizacji", Grebcow Buks, Mińsk, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2007), "High technology SMEs in three emerging economies: the role of Strategic orientation, top Management team dynamic and firms strategies on performance", Academy of Management, Philadelphia, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2007), "Zarządzanie strategiczne", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2007), "O zarządzaniu refleksyjnie", MT PRESS, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2007), "Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), "Strategie szpitali w warunkach reform", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., PALIKOT J. (2003), "Myśli o nowoczesnym biznesie", SŁOWO OBRAZ TERYTORIUM, Duisburg, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2002), "Management in Poland, International Encyclopedia of Business and Management", Int.Thompson Business Press, Londyn, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2002), "Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1997), "The Paradoxical Process of Organizational Transformation: Propositions and a Case Study, In: Research in Organizational Change and Development", JAI PRESS INC, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., K. Haanes and P.Lorange K. (1997), "Social Capital as an early mover advantage – ABB and Fiat Auto Poland", Norwegian School of Management Discussion, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1996), "Entrepreneurs in Different Environments&Cultures: Toward A Comparative Framework (with L. Kolveridem), W: P.Joynt(ed), Managing Across Cultures: Issues and Perspectives", Thompson Publishing, London , Londyn, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman  D. (1995), "Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations", SUNY Press, Albany, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1994), "Mikroszkółka zarządzania", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., Cavaleri S. (1993), "Management Systems: A Global Perspective", Wadsworth Publ., Belmont Ca, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (1993), "Organizacja i zarządzanie", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), "Zarys teorii równowagi organizacyjnej", PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

OBŁÓJ K., Wąsowska A. (red.), (2014), "Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (red.), (2010), "Pasja i dyscyplina strategii", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (red.), (2003), "Dominująca logika firmy", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (red.), (1983), "Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

OBŁÓJ K. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Umiędzynarodowienie w perspektywie historycznej", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 15-17, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 18-23, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 24-34, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), "Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej", w: M. Ciszewska-Mlinaric (red.), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 211-246, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., Obłój T. (2015), "Dominant Logic", w: Cary L. Cooper (red.), Wiley Encyclopedia of Management, WILEY&SONS, New Jersey, s. -, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), "Studium przypadku", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s. 51-60, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2015), "Strategia organizacji", w: Bogdanienko J., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: tradycja i nowoczesność, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 100-127, afiliacja: Inna.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), "Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych", w: Obłój Krzysztof (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. 147-168, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Cele i funkcjonalne programy działania", w: Krzysztof Obłój (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 383-408, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), "Strategia: teoria prostych reguł", w: Krzysztof Obłój (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 120-146, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K. (2014), "Globalizacja i handel międzynarodowy w perspektywie historyczne j i teoretycznej", w: Obłój K., Wąsowska A. (red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. , afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K. (2014), "Firma międzynarodowa jako przedmiot badań", w: Obłój K., Wąsowska A. (red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. , afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 73-94, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), "Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, Warszawa, s. 111-144, afiliacja: ALK.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), "Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm", w: Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska  (red.), Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 215-242, afiliacja: ALK.

WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2013), "Location Determinants of Polish Outward Foreign Direct Investment and the Impact of the Global Crisis", w: Marin Marinov,  Svetla Marinova (red.), Emerging economies and firms in the global crisis, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 240-258, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2012), "Strategiczne wybory polskich firm - motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności", w: Witold Morawski  (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 102-120, afiliacja: Inna.

OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), "Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej", w: Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka gospodarcza. Tom 1, C.H. BECK, Warszawa, s. 27-38, afiliacja: ALK.

OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2010), "Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych", w: Rafał Krupski  (red.), Zarządzanie strategiczne, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, Wrocław, s. 67-98, afiliacja: Inna.

GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), "Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7", w: Obłój Krzysztof (red.), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 175-197, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), "Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change", w: Saee J. (red.), Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Routledge, Londyn, s. 164-180, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2007), "Merger of two subsidiaries: an integration of cultures", w: Praca zbiorowa (red.), „Księga  jubileuszowa. Zarządzanie i rozwój”, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), "Analiza SWOT", w: Obój K. (red.), Strategia organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., Pratt M. (2005), "Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets", w: Bettis R. (red.), Strategy in Transition., BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K., Exeter, s. 81-104, afiliacja: WSPIZ.

SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), "Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy", w: Koładkiewicz I., Kozioł W (red.), Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2004), "Dominująca logika jako teoria strategii", w: Krupski R. (red.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego – nowe koncepcje zarządzania, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Wierzbno, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2003), "Dominująca logika działania jako strategia firmy. Studium polskich przedsiębiorców", w: Praca zbiorowa (red.), Księga jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW - Gospodarka i przedsiębiorstwo nowe tendencje w zarządzaniu, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 302-315, afiliacja: Inna.

KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), "ENRON", w: Obłój K. (red.), Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2003), "Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments", w: Stuting H.J., Dorow W., Claassen F., Blazejewski S. (red.), Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, MACMILLAN PUBL CO, Bocconi, s. -, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K., KONECKI K. (2003), "Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments", w: H.J. Stuting, W. Dorow, F. Claassen, S. Blazejewski  (red.), Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. -, afiliacja: Inna.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), "Koncepcja dominującej logiki", w: Obłój Krzysztof (red.), Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), "Problem, model i metoda badań", w: Obłój Krzysztof (red.), Dominujaca logika firmy. Strategie polskich liderów., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 23-41, afiliacja: WSPIZ.

OBŁÓJ K. (2001), "Dopasowanie i nie dopasowanie - strategiczne wybory w burzliwym otoczeniu", w: Rafał Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: stan i perspektywy rozwoju, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Wałbrzych, s. 39-52, afiliacja: ALK.  

Kierownik Katedry Strategii Organizacji, Akademia Leona Koźminskiego, od 1993 Pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydziale Zarządzania UW, od 1978