Prorektor Przybysz

prof. Kazimierz Przybysz

Katedra Nauk Społecznych
Profesor zwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

PRZYBYSZ K. (2016), "Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności Warszawy", SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s. 81-94, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2013), "Konspiracyjny ruch ludowy wobec exodusu ludności Warszawy. Przyczynek do poznania zachowań społecznych okresu okupacji niemieckiej", SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 3 (36), s. 193-207, afiliacja: Inna.

PRZYBYSZ K. (2009), "Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy", ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s. 13-36, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2005), "Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy", ROCZNIK NAUK  POLITYCZNYCH, -, s. 445-463, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

PRZYBYSZ K. (2017), "Krajobrazy poniewierki. Zachowanie społeczeństwa polskiego wobec exodusu ludności Warszawy 1944", MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2010), "W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945", MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2006), "Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945", OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

PRZYBYSZ K. (red.), (2010), "Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku", OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PRZYBYSZ K. (2015), "Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej", w: Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa, s. 243-255, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2013), "Projekty modernizacji państwa w programach konspiracyjnego ruchu ludowego", w: S. Sulowski, J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

PRZYBYSZ K. (2013), "Kilka uwag o polskim agraryzmie pierwszych lat powojennych (1944 - 1949)", w: T. Kuczur, T. Wolsza (red.), Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. -, afiliacja: Inna.

PRZYBYSZ K. (2011), "Utopijne wizje Polski. Przyczynek do poznania myśli polityczne lat 1939-1945", w: J. Sztejnbis-Zdyb i R. Turkowski (red.), Państwo, wieś, kultura. Studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze, LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE, Warszawa, s. 209-218, afiliacja: Inna.

PRZYBYSZ K. (2010), "Ruch ludowy", w: Przybysz K. (red.), Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, s. 105-143, afiliacja: ALK.

PRZYBYSZ K. (2009), "Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce", w: - (red.), Przeszłość i teraźniejszość, AH PUŁTUSK, Pułtusk, s. 343-351, afiliacja: Inna.

PRZYBYSZ K. (2004), "Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich", w: - (red.), Historia i polityka, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

PRZYBYSZ K. (2003), "Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji", w: Trembicka K., Paruch W. (red.), Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, s. -, afiliacja: Inna.