prof. Jolanta Szaban

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Profesor

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. SZABAN J., RADZKA B., TROCHIMIUK R. (2019), "Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2(52), afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZEK-LUBASIŃSKA M., SZABAN J. (2018), "Nomenclature and Harmonised criteria for the self-employment categorisation. An approach Pursuant to a systematic review of the literature", European Management Journal, online, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J., SKRZEK-LUBASIŃSKA M. (2018), "Self-employment and Entrepreneurship. A theoretical Approach", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, 26, s. 89-120, afiliacja: ALK.

 

 1. RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), "Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s. 171-183, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2013), "Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 92-93, 3-4, s. 149-160, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2012), "Intuicja i racjonalne myślenie w zarządzaniu", WSPÓŁCZESNE  ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU, 4, s. 11-20, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2011), "MODELS, TRENDS, CHALLENGES IN CONTEMPORARY HR – A CRITICALAPPROACH (MODELE, TRENDY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYMHR – PODEJŚCIE KRYTYCZNE", PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, 4 (9), s. 51-66, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Rola szkoły w przezwyciężaniu bezradności społeczne", PSYCHOLOGIA W SZKOLE, 1(17), afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Elastyczny nie tylko pracownik. Zmieniony rynek pracy - wyzwania dla pracodawców", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 3,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Elastyczny pracownik. Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na pracodawców i pracowników", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 2, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Nie ma rady na bezradność?", PWS CHARAKTERY, 1(17), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Elastyczny pracownik - Jaka powinna być idealna praca?", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2006), "Udział pracowników w życiu firmy", KULTURA I EDUKACJA, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2005), "Pochwała norm", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s. 42-43, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2005), "Polish Public Administration - Can It Be Intelligent?", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1A(40), s. 97, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2004), "Czy polska administracja może być inteligentna", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,  s. 27, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2003), "Miękkie zarządzanie współczesnymi organizacjami", WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE,  s. 20, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2003), "Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s. 30, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. SZABAN J. (2016), "Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2", Difin, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2013), "Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej", Difin, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2011), "Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej", Difin, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2008), "Rekrutacja i selekcja. Adaptacja i proces rozwoju pracowników (platforma e-learningowa)", WSZP (WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM), Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. SZABAN J. (2007), "Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2004), "Kierowanie i przywództwo", WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2003), "Miękkie zarządzanie. Współczesne problemy kierowania", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. SZABAN J. (2017), "Zaufanie wśród interesariuszy rynku pracy", w: Wyka Teresa, Nerka Arleta (red.), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 17-40, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2015), "Dobre państwo-utopia czy marzenie?", w: W. Kieżun (red.), Sprawniejsze Państwo, POLTEXT, Warszawa, s. 151-164, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2012), "Państwo polskie i Unia Europejska a aktywizacja osób starszych 50 +", w: Czesław Szmidt (red.), Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 27-66, afiliacja: ALK.

 

 1. SZABAN J. (2012), "Rola i zadania mediów w aktywizacji osób starszych 50 +", w: Czesław Szmidt (red.), Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 169-184, afiliacja: ALK.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 22-34, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Dobór pracowników .", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 35-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Charakterystyka badanych firm.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2007), "Halszka", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 263-274, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2007), "Wstęp,  Ogólne wnioski  do części II", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 157-162, 327-345, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 94-99, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 100-125 , afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2007), "Kropelka", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 251-262, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2007), "Bijou", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 241-150, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Ocenianie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 43-49, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Motywowanie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 50-63, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Szkolenie pracowników.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 64-82, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Stosunki międzyludzkie.", w: Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 83-93, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2005), "Organizacje administracji publicznej jako organizacje oparte na wiedzy", w: Leja K., Szuwarzyński A. (red.), Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 71-83, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2004), "Firmy wiedzy - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi", w: Król, Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, Warszawa, s. 213-224, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. SZABAN J. (2003), "Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych", w: (red.), Zarządzanie publiczne - wyzwania europejskie, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", Białystok, afiliacja: WSPIZ.