prof. dr Zbigniew Bochniarz

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego