prof. dr Zbigniew Bochniarz

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

BOCHNIARZ Z. (2018), "Sustainable Business as the Base for Sustainable Entrepreneurs: Some Theoretical and Practical Reflections", Eruditio, vol. 2, issue 4, s. 222- 249, afiliacja: ALK.

BOCHNIARZ Z., Lipiec J. (2014), "'CARGIL – czego możemy się nauczyć od największej na świecie firmy rodzinnej?'", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XV , 7, s. 131-142, afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2013), "'An Economist's Reflections on Individuality, Human and Social Capital, and Responsibilities of Academia' ", ERUDITIO, 1, 2, s. -, afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2012), "'The Role of Human Capital in Central and East European Transformation: The Case of Bulgaria (COA)' ", THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, December, s. -, afiliacja: Inna.  

Rozdziały w monografiach:

BOCHNIARZ Z. (2020), "Rola instytucji w budowaniu trwałego rozwoju w Polsce: osiągnięcia, porażki, wyzwania", w: Wojciech Szymalski (red.), 100 lat ochrony środowiska w Polsce, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, s. 117-138, afiliacja: ALK.

BOCHNIARZ Z. (2020), "Life Sciences Cluster in Seattle in Washington State", w: Runiewicz-Wardyn, Małgorzata (red.), Social Capital in the University-based Innovation Ecosystem in the Leading Life Science Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 127-150, afiliacja: ALK.

Adamkiewicz Ł., BOCHNIARZ Z., Mucha D., Gayer A., Badyda A. (2018), "Konsekwencje społeczne i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza", w: Henryk Mazurek, Artur Jerzy Badyda (red.), Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 147-158, afiliacja: ALK.

BOCHNIARZ Z. (2015), "'Could an Industrial Cluster create a Shared Value in Education? The Case of Aviation Valley in Poland'", w: Marisa Helfer (red.), 'Clusters as a Driving Power of the European economy' , NOMOS, Farnham, s. , afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2015), "'The Role of Social Capital in Cluster and Regions' Performance: Comparing Aerospace Cases from Poland and USA' ", w: Małgorzata Runiewicz- Wardyn (red.), 'Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life' , POLTEXT, Warszawa, s. , afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2015), "'Transformation of the aviation industry in Central and Eastern Europe: Czech Republic and Poland' ", w: Soren Erickson, Harm- Jan Steenhuis  (red.), 'The global commercial aviation industry', Routledge, s. , afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2014), "'Social Capital and Business Sustainability: Defining, Measuring and Assessing its Impact on Cluster Performance in the Podkarpackie Region of Poland' ", w: Nicolescu .  (red.), 'Challenges, Performances and Tendencies in the Organization Management' , WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, s. , afiliacja: Inna.

BOCHNIARZ Z. (2012), "'Avoiding Conflicts between Energy and Food Security in Alternative Climate Change Policies: American and Japanese Experiences (COA)' ", w: Karaeva N.  (red.), 'Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian Regions: Conflicts, Policy, Green Technologies' , NTUU- 'KPI' , s. , afiliacja: Inna.

Publikacje inne:

1.    BOCHNIARZ Z. (2013), 'Public Administration- a barrier or an opportunity for innovation- based development?' , Working Paper.