alk
prof. dr John-Christopher Spender
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Profesor ALK