Prof. Wojciech Góralczyk
prof. dr hab. Wojciech Góralczyk
Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Profesor