prof. dr hab. Witold Morawski

Katedra Nauk Społecznych
Profesor

Prof. dr hab. Witold Morawski  profesor zwyczajny w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Zainteresowania badawcze prof. W. Morawskiego obejmują: socjologię ekonomiczną, socjologię organizacji, teorię zmiany społecznej, globalizację i modernizację, transformację ustrojową i gospodarkę światową, jak też problemy demokracji przemysłowej oraz socjologię pracy i organizacji. Jest członkiem Academia Europea w Londynie (od 2002 r.) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Polish Sociological Review” (1992-1996). Od 2012 r. jest członkiem Międzynarodowej rady Redakcyjnej czasopisma „Transformacje”. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim (1995-2008) i Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych w Namur University (1994-2002). W latach 1994-2008 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR oraz wielu monografii. 

Prof. dr hab. W. Morawski posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wykłady w Berkeley, Indiana University (Bloomington), Indianapolis, Toronto, Sapporo, Bielefeld, Kolonii, Oksfordzie i Moskwie. W latach 2003-2008 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Był przewodniczącym Rady Programowej Studiów Ekonomiczno- Społecznych w ALK w okresie 2011-2015. Promotor wielu prac magisterskich.