prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski – w szkolnictwie wyższym, konkretnie w Akademii Leona Koźmińskiego (pierwotna nazwa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) zatrudniony od 2002 r., początkowo na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2012 r. - profesora zwyczajnego. W latach 2002 – 2017 – kierował Katedrą Postępowania Cywilnego (wcześniejsze nazwy – Katedra Procedury Cywilnej i Prawa Własności Intelektualnej, Katedra Procedury Cywilnej), obecnie zatrudniony w ALK w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy. W okresie 1990-2016, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, przy czym od 1998 r. – przewodniczący Wydziału I w tejże Izbie.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego", POLSKI PROCES CYWILNY, 3, s. 558-576, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "Czy potrzebne są zmiany w systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?", POLSKI PROCES CYWILNY, 2, s. 7-19, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2004), "Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agentów ubezpieczeniowych.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 31-48, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2004), "Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 23-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2002), "O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych", PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 14-30, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2001), "Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi", PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 46-68, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2000), "Wybrane problemy procesowe po majowej nowelizacji przepisów o postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach cywilnych", RADCA PRAWNY, 6, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1997), "W kwestii właściwej wykładni art. 378 § 2 k.p.c", PRZEGLĄD SĄDOWY, 4,  afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1992), "W sprawie interpretacji art. 3581 kodeksu cywilnego", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "System Prawa Procesowego Cywilnego. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, tom II, cz. 2 (red. nacz. T. Ereciński; red. nauk. T. Wiśniewski)", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Przebieg procesu cywilnego", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Przebieg procesu cywilnego", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2001), "Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego", WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1999), "Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego", Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1997), "Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych",  Kraków, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1996), "Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym", Wydawnictwo LIBRATA , Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1994), "Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2016), "Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji ", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7", CH BECK, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom IV. Artykuly 730-1088", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III", Wolters Kluwer, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Dolecki H. (red.), (2012), "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III ", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom IV. Artykuly 730-1088", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2007), "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych Tom 7", CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2017), "O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym", w: A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 519-541, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kolizyjność zasad procesu cywilnego", w: Tadeusz Ereciński, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk (red.), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Wolters Kluwer, s. 683-706, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2. , LEXIS-NEXIS, s. 645-743, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XVII. Umowa leasingu (art. 709 - 709)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kolizyjność zasad procesu cywilnego ", w: Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K. (red.), Sine Ira Et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu , Wolters Kluwer, s. 683-706, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, s. 744-761, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2015), "Postępowanie arbitrażowe", w: prof. dr hab. Andrzej Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, C.H.BECK, Warszawa, s. 523 - 594, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2015), "Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego", w: prof. dr hab. Andrzej Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, C.H.BECK, Warszawa, s. 595-623, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2014), "Problematyka dopuszczalności drogi sądowej z punktu widzenia rozgraniczenia tej drogi od postępowania administracyjnego", w:  Markiewicz Krystian, Torbus Andrzej  (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , Warszawa, s. 11-42, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Dział II Apelacja", w: Jacek Gudowski  (red.), Środki zaskarżenia. System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, LexisNexis, Warszawa, s. 119-386, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe", w: T. Wiśniewski  (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7, C.H. BECK, Warszawa, s. 3-163, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 -497)", w: J.Gudowski  (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 854-953, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 954-976, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 365)", w: J.Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XVII.Umowa leasingu (art. 709 - 709)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 481-513, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2. , LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 645-743, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 744-761, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2012), "O swoistości postępowania kasacyjnego w sprawach cywilnych (zagadnienia wybrane)", w: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin  (red.), Proces Cywilny. Nauka, kodyfikacja, praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 377-402, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia", w: dr Krystian Markiewicz  (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , Warszawa, s. 119-130, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "Immunitet parlamentarny z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego", w: Gudowski Jacek, Weitz Karol  (red.), Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 717-752, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "Apelacja", w: Wiśniewski T., Dolecki H. (red.), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "Zażalenie", w: Wiśniewski T., Dolecki H. (red.), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym kodeksie cywilnym", w: Gołaczyński J., Machnikowski P. (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, CH BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Postępowanie arbitrażowe", w: Szumański A. (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, CH BECK, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego", w: Szumański A. (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, CH BECK, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIII - Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIV - Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "I - Przepisy ogólne (art. 353-365) ", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450-497)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XVII1 - Umowa leasingu (art. 709-709)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Kontrola dyskrecjonalizmu sędziowskiego przez sądy wyższego rzędu", w: Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., CH BECK, Warszawa, s. 99-110, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 325-332, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2008), "art. 369 – 42412 i art. 4791 – 47922)", w: - (red.), Komentarza do k.p.c., Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XVII - Umowa leasingu [art.709(1-18)] ", w: Bieńka G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "System postępowania sądowego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 1-12, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art.498-508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "I - Przepisy ogólne (art.353-365)", w: Bieńka G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązaniawyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "VIII – Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art.498 – 508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania  wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XXIII - Umowa agencyjna (art.758-764),", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XXIV - Umowa komisu (art.765-773)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Problematyka ogólna procesowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 13-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 25-64, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Szczególne odrębności postępowania w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 65-76, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Odrębności przebiegu postępowania rozpoznawcze go w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 77-102, afiliacja: WSPIZ.

 

WIŚNIEWSKI T. (2005), "Problematyka instancyjności postępowania cywilnego w sprawach sądowych", w: Praca zbiorowa (red.), Ars et Usus. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 289-331, afiliacja: WSPIZ

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski prowadzi zajęcia przede wszystkim z zakresy prawa cywilnego. Monografia Jego autorstwa pt.: Przebieg procesu cywilnego wydana w 2013 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer w Warszawie (rozszerzenie i zaktualizowanie wydania pierwszej wersji monografii z 2009 r.) – jest zalecana jako lektura uzupełniająca wydawanych w Polsce podręczników postępowania cywilnego. Prof. Wiśniewski był recenzentem w trzech postępowaniach profesorskich oraz w czterech postępowaniach habilitacyjnych, a także w dziewięciu przewodach doktoranckich. W tej chwili pod Jego opieką naukową pozostaje 16-tu doktorantów. Czworo z nich finalizuje już swoje rozprawy.