Prof. Lechosław Garbarski
prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Katedra Marketingu
Profesor