prof. dr hab. Lechosław Garbarski

Katedra Marketingu
Profesor

Publikacje w czasopismach naukowych:

GARBARSKI L. (2018), "Uwarunkowania kreatywności w działalności marketingowej", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, 6, s. 7-17, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2016), "Sukces marketingowy produktu w percepcji konsumentów", STUDIA EKONOMICZNE, 262, s. 57-67, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2016), "Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, 15/64/2016, s. 18-28, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2014), "Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania marki", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 4, s. 70-79, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2014), "Teoretycy i praktycy marketingu. Jeden czy dwa światy?", MARKETING I RYNEK, 8, s. 65-69, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2014), "Creating Value for the Organization through Marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s. 60-69, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2013), "Recenzja książki: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych'", MARKETING I RYNEK, 2, s. 37-38, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2013), "Marketing - między Scyllą oczekiwań a Charybdą oskarżeń", TRANSFORMACJE, 1-2, s. 343-357, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Konsument a perspektywa instrumentalna i perspektywa klienta", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 2, s. 18-26, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Recenzja książki: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa", HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s. 58-60, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Zjawisko inercji w zachowaniach nabywczych", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s. 106-110, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Oceny sprawności marketingu", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, 09-10, s. 68-77, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "E-konsument a zjawisko inercji w zachowaniach nabywczych", Handel Wewnetrzny, 3, wrzesień październk, s. 106-111, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., Czarnecki A. (2007), "Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2(16), s. 83-96, afiliacja: WSPIZ.

GARBARSKI L. (2003), "Customer Acquiring and Retaining - Loyalty Programmes", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, ---, 33, s. 150-159, afiliacja: Inna.

Monografie:

GARBARSKI L. (2021), "Kreatywność w biznesie", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

GARBARSKI L. (red.), (2011), "Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (red.), (2011), "Marketing. Koncepcja skutecznych działań", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., GARBARSKI L. (red.), (2009), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., Kaynak E., KIRPALANI M. (red.), (2009), "Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe", Routledge, New York, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., Wrzosek W. (red.), (2004), "Strategie marketingowe", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (red.), (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

GARBARSKI L. (red.), (2004), "Marketing. Przewodnik", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

GARBARSKI L. (2021), "Twórcy, przedsiębiorcy i mendżerowie - anatomia porażki", w: Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek (red.), Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo. Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 191-199, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., Mruk H., Zalega T. (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji w skali mikroekonomicznej", w: A. Olejniczuk-Merta, A. Noga (red.), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 75-110, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., Białachowska A. (2018), "Istota, uwarunkowania i efekty strategii kreowania rynku", w: K. Żyminkowska (red.), Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 70-82, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2018), "Wyzwalanie kreatywności w kształceniu menedżerów", w: W. Karolak, M. K.Stasiak, K. Witerska (red.), Kreatywność w ponowoczesności, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 29-44, afiliacja: ALK.

OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), "Segmentacja rynku - analiza krytyczna", w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227-246, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2016), "Moc sprawcza marketingu w realizacji działań rynkowych przedsiębiorstw", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, s. 495-512, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2016), "' Moc sprawcza marketingu w realizacji działań rynkowych przedsiębiorstw' ", w: Lech Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, Warszawa, s. 495-512, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Klasa wyższa - atrakcyjny czy spędzający sen z powiek segment rynku?", w: Małgorzata Bombol (red.), BADANIA POLSKIEJ KLASY WYŻSZEJ, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 111-128, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Słowo wstępne do wydania polskiego", w: G. Armstrong, Ph. Kotler (red.), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16-17, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku", w: Wojciech Wrzosek (red.), Strategie marketingowe, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 146-177, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Etyczne aspekty działań marketingowych", w: Wojciech Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 64-79, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2012), "Pożądane, rzeczywiste i niechciane oblicza marketingu", w: Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura (red.), Marketing- aktualne problemy i kierunki ewolucji, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów, s. 91-99, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych", w: Garbarski L (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 111-137, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Segmentacja rynku", w: Garbarski L (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 157-172, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Wybór rynku docelowego", w: Garbarski L (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 173-181, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Pozycjonowanie", w: Garbarski L (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 182-192, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Istota marketingu", w: Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 15-26, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych", w: Garbarski L (red.), Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 92-108, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Segmentacja rynku", w: Garbarski L (red.), Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 121-132, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Wybór rynku docelowego", w: Garbarski L (red.), Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 133-141, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Pozycjonowanie", w: Lechosław Garbarski (red.), Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 142-154, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2011), "Istota marketingu", w: Garbarski L (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 17-36, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2009), "Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - nowych członków UE", w: Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. 151-168, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2009), "Koszty zmiany dostawcy jako determinanta zachowań uczestników rynku w warunkach niepewności", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 148-157, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L. (2009), "Education Evolution: The Case of  Leon Kozminski Academy of Enrepreneurship and Management.", w: Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E. (red.), Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, Routledge, New York, s. 126-133, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., KIRPALANI V. (2009), "Consumer behaviour", w: Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E. (red.), Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, Routledge, New York, s. 42-98, afiliacja: ALK.

GARBARSKI L., TARANKO T. (2009), "Koszty działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce", w: - (red.), Zeszyty Naukowe, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. -, afiliacja: Inna.

GARBARSKI L., Czarnecki_ A. (2008), "The financing of marketing activities in Poland's enterprises in the light of empirical studies", w: Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P. (red.), Business environment in Poland: The selected managerial and economic aspects and their interconnections, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 90-104, afiliacja: Inna.

GARBARSKI L. (2007), "Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce", w: - (red.), Problematyka Zarządzania. Pomiar efektywności marketingu, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Warszawa, s. 83-96, afiliacja: Inna.

GARBARSKI L. (2007), "Perspektywy rozwoju koncepcji nowego luksusu w Polsce", w: Kędzior Z. (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. 52-78, afiliacja: WSPIZ.

GARBARSKI L. (2006), "Wpływ zmian w marketingu na obszary badań marketingowych", w: Mazurek - Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, Wrocław, s. 343-350, afiliacja: WSPIZ.

GARBARSKI L. (2005), "Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu", w: Wrzosek W. (red.), Efektywność marketingu, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 84-122, afiliacja: Inna.

TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta", w: Lechosław Garbarski (red.), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

GARBARSKI L. (2004), "Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku", w: Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 115-141, afiliacja: Inna.