Jackowicz K., prof.
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Profesor