prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń I Ryzyka
Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej, tj. 1995 roku jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przeszedł w niej pełną ścieżkę kariery naukowej od asystenta do tytułu profesora nauk ekonomicznych. Ten ostatni odebrałem w 2014 roku z rąk Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. W macierzystej uczelni wykłada przedmioty finansowe na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Jestem członkiem Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse, członkiem Rady Szkoły Doktorskiej, członkiem Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich oraz Przewodniczącym Komisji ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich. Od 2005 roku wychował 10 doktorów, z których wielu kontynuuje z sukcesami karierę naukową na różnych uczelniach. Kierował i kieruje zespołami badawczymi realizującymi projekty badawcze finansowane ze środków KBN i NCN (- Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa; - Decyzje lokalizacyjne dotyczące placówek bankowych - konsekwencje dla banków i lokalnej aktywności gospodarczej; - Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; - Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw; - Zachowania deponentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu; -Koncentracja sektora bankowego). Ponadto w latach 2016-2019 był członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN. Jest laureatem nagrody Komitetu Nauk o Finansach PAN za książkę „Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne”. Zainteresowania naukowe prof. dra hab. Krzysztof Jackowicza koncentrują się wokół roli czynników politycznych w finansach, dyscypliny rynkowej w bankowości, finansowania przedsiębiorstw, a ostatnio także roli wymiarów kultury w finansach. Efektem jego prac badawczych jest ponad 120 publikacji naukowych. Wśród tych publikacji jest ponad 25 publikacji w czasopismach z tzw. impact factorem, w tym w czołowych czasopismach świata (przykładowo, Journal of Banking and Finance – 3 publikacje, Journal of Financial Stability – 2 publikacje, Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Services Research, Regional Studies, Emerging Markets Review – 4 publikacje). Ponadto wyniki jego badań były prezentowane na wielu prestiżowych zagranicznych konferencjach.

Projekty badawcze:

09.02.2015 - 08.08.2016, "Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw", Tytuł programu: OPUS 7, Projekt krajowy, UMO-2014/13/B/HS4/00209

20.08.2013 - 19.03.2015, "Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw", Tytuł programu: OPUS, Projekt krajowy, UMO-2012/07/B/HS4/00779

04.05.2011 - 03.07.2012, "Zachowania deponentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu", Tytuł programu: , OPUS, N N113 360040

Inne osiągnięcia:

Nagroda Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów, nagroda za publikację:"Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne", POLTEXT

Nagroda World Business Institute, Best Paper Award w 2014 r. za publikację naukową "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K. (2022), "Are SMEs locked in relationship with their banks?", JEEMS Journal of East European Management Studies, 27(1)2022, s. 11-30, afiliacja: ALK.

Iwanowicz-Drozdowska M., JACKOWICZ K., Kaczmarczyk M. (2021), "“The Crooked Smile of TCR”: Banks’ Solvency and Restructuring Costs in the European Banking Industry", SAGE Open, online, s. online, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020), "Which local markets do banks desert first? Evidence from Poland", Finance Research Letters, online, s. online, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., Kuchciak I., Marcinkowska M. (2020), "Local banks in social media: determinants and consequences", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 33:1, s. 3356-3384, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B., WINKLER-DREWS T. (2020), "Do political connections shield from negative shocks? Evidence from rating changes in advanced emerging economies", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, Online, s. Online, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., STRUCIŃSKI A. (2020), "SMEs and their bank choices: trust-related factors or economic calculations?", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, Online, s. 1-25, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Jagiełło R., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2020), "Local banks as difficult-to-replace SME lenders: Evidence from bank corrective programs", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 123 (2021), s. online, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2019), "Social ties between SME managers and bank employees: Financial consequences vs. SME managers' perceptions", EMERGING MARKETS REVIEW, vol.40, s. Article 100619, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2019), "Location, Location, … and Its Significance for Small Banks", EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol 58, issue 1, s. 1-33, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2019), "The economic impact of changes in the local bank presence", REGIONAL STUDIES, vol.53, issue 5, s. 1-14, afiliacja: ALK.

Iwanowicz-Drozdowska M., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2018), "SMEs' near-death experiences. Do local banks extend a helping", EMERGING MARKETS REVIEW, vol. 37, s. 47-65, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), "The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence", IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER SERIES, 2017- ACF-01, s. 1-44, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), "Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution", Managerial Finance, 43, 8, s. 914-927, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Filip D. (2017), "Influence of internet and social media presence on small, local banks’ market power", BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 17, 2, s. 190-214, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), "Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 79, s. 142-158, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2017), "Politically connected firms in Poland and their access to bank financing", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 50(4), s. 245-261, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), "The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?", Finance Research Letters, online 18 November 2016, s. 1-8, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł., Roszkowska P. (2016), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", POST-COMMUNIST ECONOMIES, Published online: 12 Oct 2016, s. 1-26, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Which came first, the chicken or the egg?  Banks and firms on local banking markets", FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 66, 3, s. 182-206, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2016), "Depositor discipline through interest costs during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH, published online: 10 October 2016, s. 1-27, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), "Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections", ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s. 225-240, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), "Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s. 31-43, afiliacja: ALK.

Allen F., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries", JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, online 14 May 2015, s. 1-51, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Depositor discipline during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, February, s. 1-54, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2014), "Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci placówek", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 10 (934), s. 5-17, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Politically connected firms in Poland and their access to bank financing", BOFIT DISCUSSION PAPERS, 2, s. 1-36, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., KOWALEWSKI O. (2014), "Indeksy dyscypliny rynkowej : propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości", BEZPIECZNY BANK, 3(56), s. 7-49, afiliacja: ALK.

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Roszkowska P. (2014), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 14-15, s. 14-15, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s. 109-135, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Kozłowski Ł., Hasan I. (2014), "Bank Ownership Structure, SME Lending And Local Credit Markets", BANK OF FINLAND RESEARCH - DISCUSSION PAPERS, 22, s. 1-52, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Allen F., KOWALEWSKI O. (2013), "The effects of foreign ang govenment ownership on bank lending behavior during a crisis in Central and Eastern Europe", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 13-25, s. 1-36, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", WORKING PAPER, -, s. 1-64, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 37, 12, s. 5436-5451, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "The influence of political factors on commercial banks in Central European countries", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 9, 4, s. 759-777, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "Too- big-to-fail status and interest costs of banks. The evidence from Central European countries", ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2 cz.1, s. 208-220, afiliacja: ALK.

KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Stopa dochodu odsetkowego a cykl wyborczy", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6(119), s. 23-37, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2012), "Crisis, internal governance mechanisms and pension fund performance: Evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 13, s. 493-515, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2012), "Dyscyplina rynkowa a stabilność finansowa", BANK I KREDYT, 5/2012, s. 2-19, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WKATOWICACH, 109, s. 137-144, afiliacja: ALK.

Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", WORKING PAPER WHARTON FINANCIAL INTITUTIONS CENTER, 12-12, s. 1-50, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), "Internal Governance Mechanisms and Pension Fund Performance", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, July, s. 2-37, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), "Divestments in Banking. Preliminary Evidence on the Role of External Factors", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), Vol. 5, Is. 2, s. 30-41, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), "The impact of electoral factors on commercial banks in CEEcountries ", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, January, s. 2-42, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), "The short and long term performance persistence in the Central European Banking Industry", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 5, 4, s. 2-14, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2011), "Recenzja: R. G. Rajan: Fault lines. How hidden fractures still threaten the world economy", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s. 76-80, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2010), "Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy  Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, wrzesień - październik, s. 25-46, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2010), "O motywach i skutkach sekurytyzacji w świetle badań empirycznych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 1, s. 59-78, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2010), "Czynniki polityczne w bankowości - przegląd badań empirycznych", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 140, s. 394-404, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3.", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s. 75-79, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), "Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 549  , 39, s. 473-481, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2009), "O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie przed kryzysem i płynących stąd wnioskach", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s. 18-32, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism Journal of Financial Stability", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s. 117-119, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2009), "Determinants of winning and losing persistence in the Polish banking sector", BANK I KREDYT, 40(3), s. 5-23, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2008), "Przegląd czasopism Journal of Banking and Finance", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s. 103-104, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2008), "Przegląd czasopism (Journal of Financial Intermediation)", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(93), s. 83-84, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., PIECHOWIAK -GRZYMAŁA A. (2008), "Prywatyzacja a poziom kosztów działania banków w Polsce, Czechach i na Węgrzech", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s. 42-48, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2007), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych UE - dodatek edukacyjny", BANK I KREDYT, 9/10, s. 3-27, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), "Dekompozycja miar koncentracji i dywersyfikacji działalności. Przypadek sektora polskich banków komercyjnych", BANK I KREDYT, 5, s. 36-52, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2006), "Why do companies go private in emerging markets? Evidence from Poland", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 4 (11), s. 326-348, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2006), "Dyscyplina rynkowa w bankowości: nowe idee, modele i obserwacje empiryczne", BANK I KREDYT, luty, s. 45-54, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2006), "Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4(14), s. 7-18, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KURYŁEK W. (2005), "Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 64, s. 63-84, afiliacja: WSPIZ.

KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K. (2005), "Motywy wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego w Polsce w latach 1999-2004", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 55, s. 21-41, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2005), "Trzeci filar nowej umowy kapitałowej - prezentacja i ocena", BEZPIECZNY BANK, 3(28), s. 109-123, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2004), "Koniec kryzysu samurajów?", BANK, 9 (143), s. 33-34, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2004), "Czas wielkich połączeń?", GAZETA BANKOWA, 44 (836), s. 32-34, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2004), "Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji", BANK I KREDYT, luty, s. 38-52, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2004), "Aktualność propozycji wprowadzenia obowiązkowej emisji podporządkowanych instrumentów dłużnych przez banki", STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 41, s. 83-99, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2004), "Z prądem czy pod prąd? ", GAZETA BANKOWA, 22 (814), s. 32-33, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2003), "Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości", BANK I KREDYT, styczeń, s. 40-55, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2003), "Kryzys japońskiego systemu bankowego: 1990-2002", BEZPIECZNY BANK, 1 (20), s. 117-127, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2003), "Kolejny trudny rok japońskiej bankowości", GAZETA BANKOWA, 28(768), s. 22-23, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Nowozelandzki eksperyment z dycypliną rynkową w bankowości", BANK I KREDYT, luty, s. 31-42, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Przekształcenia organizacyjne japońskich banków w roku finansowym 2001", BANK, marzec, s. 55-57, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Sygnały rynkowe w procesie nadzorczym w świetle wybranych badań empirycznych", BEZPIECZNY BANK, 4(19), s. 37-60, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Dokąd zmierza japońska bankowość ? (1)", GAZETA BANKOWA, 3 (690), s. 26-28, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Dokąd zmierza japońska bankowość ? (2)", GAZETA BANKOWA, 4 (691), s. 32-34, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Erozja zaufania", GAZETA BANKOWA, 36, s. 20-21, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2001), "Pochodne instrumenty kredytowe (cz. II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy", BANK I KREDYT, 4, s. 33-45, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2001), "Pochodne instrumenty kredytowe (cz. I) Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych", BANK I KREDYT, 3, s. 51-63, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2000), "Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem", BANK I KREDYT, 1/2, s. 72-80, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2000), "Kilka refleksji o bankowości internetowej", BIULETYN BANKOWY, 12, s. 87-94, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1999), "Wybór funduszu emerytalnego - z finansowego punktu widzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s. 55-56, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1999), "Nowe tendencje w analizie duracji", BANK I KREDYT, styczeń/luty, s. 14-21, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1999), "Rentierem być", MBA, listopad-grudzień, s. 52-54, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1997), "Wypukłość obligacji - definicja, właściwości, znaczenie w procesie inwestowania", BANK I KREDYT, 11, s. 62-71, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1997), "Duracja jednorodnych portfeli instrumentów finansowych", BANK I KREDYT, 3, s. 43-48, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1996), "Teoria immunizacji portfelowej", BANK I KREDYT, 1/2, s. 79-88, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1996), "Ryzyko stopy procentowej a problemy teorii stóp procentowych", BANK I KREDYT, 7/8, s. 20-35, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1995), "Czy można obliczyć duration dla akcji", BANK I KREDYT, 7/8, s. 58-61, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1995), "Duration Macaulaya-Hicska dla wybranych typów obligacji", BANK I KREDYT, 4, s. 42-48, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1995), "Ryzyko wartości pojedynczego instrumentu finansowego. Spojrzenie stochastyczne", BANK I KREDYT, 9, s. 11-16, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1994), "Niektóre teoretyczne aspekty wykorzystania analizy duration w procesach makroproteckji wewnątrz instytucji finansowych", BANK I KREDYT, 11, s. 25-29, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1994), "Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedynczego instrumentu finansowego", BANK I KREDYT, 10, s. 55-61, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

JACKOWICZ K. (2013), "Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., Filip D. (2009), "Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce", NBP - NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2004), "Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000", NBP - NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2001), "Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków", NBP - NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (1999), "Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.  

Rozdziały w monografiach:

KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., Iwanowicz-Drozdowska M. (2020), "Do Bank-Firm Relationships Affect the Phenomenon of Zero-Leverage SMES?", w: D. Klonowski (red.), Entrepreneurial Finance in Emerging Markets. Exploring Tools, Techniques, and Innovative Technologies, Palgrave Macmillan, s. 291-307, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2009), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych w UE", w: Iwanowicz-Drozdowska M. (red.), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, s. 258-280, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2008), "Performance Persistence of Banking Sector in Poland", w: Nowak A.Z., Glinka B. (red.), Management: Qualitative and Quantitative Research, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 118-128, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2008), "Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego", w: Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń, s. 325-334, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), "Rola dużych, średnich i małych podmiotów w kształtowaniu koncentracji działalności bilansowej i pozabilansowej sektora banków komercyjnych", w: Marcinkowska M. i Wieteska St. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 145-155, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2007), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach Unii Europejskiej", w: Iwanicz Drozdowska M. (red.), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, NBP - NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, s. 257-280, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K. (2006), "Dyscyplina rynkowa w bankowości w krajach rozwijających się", w: Węcławski Jerzy (red.), Bankowość, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 71-79, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Japonia", w: Małgorzata Iwanicz Drozdowska (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania., PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 343-383, afiliacja: WSPIZ.

JACKOWICZ K. (2002), "Ryzyko w działalności banku komercyjnego", w: --- (red.), Bankowość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 65-82, afiliacja: WSPIZ.  

Prof. Krzysztof Jackowicz wypromował w ciągu ostatnich lat 8 doktorów, odpowiednie przewody były prowadzone w SGH i ALK. Do wszystkich prowadzonych przez siebie przedmiotów prof. Krzysztof Jackowicz opracował obszerne materiały dydaktyczne zawierające wiele autorskich przykładów i studiów przypadków. Materiały te dostępne są za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. Ponadto Prof. K. Jackowicz jest Członkiem Rady Programowej Studiów Doktorskich, Przewodniczącym Komisji Senatu ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Finanse, Członkiem Komisji Senatu ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dyscyplinie ekonomia.

2016-2019 Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN