Szaban J., prof.
prof. dr hab. Jolanta Szaban
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Profesor